Nestrať Ho z očí - 2. apríl

„A keď Ho nenašli, vrátili sa do Jeruzalema a hľadali Ho.“ (Lk 2:45)

Musíme čeliť skutočnosti, že škriepky presiakli aj do nášho cirkevného života. Je pravda, že z Cirkvi sa momentálne stal cirkevný bojovník. No cirkevný boj by mal byť o zasvätení sa zjavenej pravde a Božej svätosti, a nie o vnútrocirkevnom hašterení a škriepkach. V Lukášovi, druhej kapitole čítame, že Ježiš sa jedného dňa Jozefovi s Máriou stratil. Kde sa im stratil? Na tom najnepravdepodobnejšom mieste na svete – v Chráme. Videl som, ako mnoho ľudí stratilo Ježiša priamo v kostole. Videl som, ako Ho stratili pri hádke o tom, kto bude vedúci spevokolu, kto bude hrať na organe, kto bude starším zboru, alebo kto by mal byť farárom. Áno, aj keď sme kresťania, sme tiež ľudia, a  Ježiš nám ľahko zmizne z očí, dokonca aj priamo v chráme!

Modlitba dňa

Pane, nedovoľ, aby som Ťa v každodenných situáciách života stratil z očí.

Billy Graham Evangelistic Association

Prečo veriaci potrebujú jeden druhého - 25. apríl

Čo sme (teda) videli a počuli, zvestujeme aj vám, aby ste aj vy mali spoločenstvo s nami. Naše spoločenstvo aby bolo s Otcom a s Jeho Synom Ježišom Kristom.“ (1. Jn 1:3)

Stalo sa ti už, že počas toho ako si sa s niekým rozprával, si zrazu uprostred konverzácie začul, ako niekto na druhom konci miestnosti spomenul tvoje meno? Všimol si si, ako si náhle začal počúvať?

Keď vyslovíme Božie meno, On počúva. Malachiáš 3:16 hovorí: „Takto sa zhovárali medzi sebou tí, čo sa boja Hospodina. On to pozoroval a počul, a pred Ním bola napísaná pamätná kniha pre tých, čo sa boja Hospodina a ctia si Jeho meno.“

Fráza „On to pozoroval a počul“ by sa dala preložiť takto: „napol uši a sklonil sa, aby mu neušlo ani jediné slovo.“

Pán miluje, keď sa o ňom spoločne rozprávame. Práve to znamená mať spoločenstvo. Skutky 2:42 nám hovoria, že raná cirkev „zotrvávala v apoštolskom učení a v spoločenstve.“ Slovo spoločenstvo pochádza z gréckeho slova koinonia, ktoré môžeme preložiť ako „spoločenstvo“, „partnerstvo“ alebo „priateľstvo“. Dokonca by sme ho mohli preložiť ako „byť veľkorysý“. Slovo koinonia zahŕňa všetky tieto predstavy. Je to oveľa viac ako len socializovať sa. Je to miesto, kde sa ľudia stretávajú, aby rozprávali o Božích veciach.

Niekedy počujem ľudí vysloviť Ježišovo meno ako nadávku. Hovorím im: „Dávajte si pozor. Počúva, keď Jeho meno vyslovíte.“ Ježiš počúva, keď povieme Jeho meno. Dáva pozor. Počúva aj vtedy, keď o ňom hovoria Jeho deti a stretávajú sa v Jeho mene. Miluje, keď sa o Ňom rozprávame. Počúva, keď vyslovíme Jeho meno.

Spoločenstvo znamená modliť sa spolu. Znamená to spoločne slúžiť. Znamená to spolu dávať. Znamená to spolu starnúť. To všetko je súčasťou spoločenstva. Spoločenstvo s Bohom a s Jeho ľuďmi patrí k sebe. A ak sa ocitneš mimo spoločenstva s Bohom, čoskoro sa ocitneš aj mimo spoločenstva s ostatnými veriacimi.  

https://www.harvest.org

Učiaca sa cirkev - 21. apríl

Títo zotrvávali v apoštolskom učení a v spoločenstve, v lámaní chleba a na modlitbách.“ (Sk 2:42)

Počul som príbeh o pastorovi, ktorý nedostával spätnú väzbu o kázňach, ktoré mal. Po bohoslužbách sa teda postavil do zadnej časti kostola, aby ľuďom podal ruky a čakal, kým o nej niekto niečo nepovie. No nikto nič nepovedal. Napokon prišla žena, ktorá vždy povedala niečo s hlbokou myšlienkou, a tak sa jej spýtal: „Čo si myslíte o mojej dnešnej kázni? Aká bola?“

„Pastor,“ povedala, „vaša kázeň mi pripomenula Boží pokoj a lásku.“

Pastorovi sa uľavilo, keď to počul. „Wau,“ povedal, „toto mi ešte nikto nikdy nepovedal. Povedzte, ako vám môj odkaz pripomenul Boží pokoj a lásku?“

„Nuž, rovnako ako Boží pokoj prekračovala všetko porozumenie. A rovnako ako Božia láska trvala večne.“

Až príliš veľa súčasných kazateľov berie posolstvo v Božom Slove, ktoré mení životy, a je plné moci, a robí z neho niečo nudné a nezaujímavé.

Raná cirkev, cirkev prvého storočia, bola plnou Ducha. Bola silná, zdravá, živá, pulzujúca životom. Táto raná cirkev bola zapálená. Veriaci v nej mali nadšenie. Boli oddaní. Žili s Ježišom Kristom vo vzťahu prvej lásky a ich srdcia horeli – nemali nezaujatý postoj. V tom, čo robili, bolo cítiť duchovný zápal. To, čo bolo kázané z Božieho Slova, aplikovali do svojich životov.

Ako povedal John Stott: „Boží Duch vedie Božích ľudí, aby sa podriadili Božiemu Slovu.“ Verili vo vyučovanie a kázanie z Biblie. To je prvoradou úlohou cirkvi v dnešnej dobe. A pokiaľ si skutočný veriaci, ktorý je naplnený Duchom Svätým, tak Božie Slovo budeš milovať.

https://www.harvest.org

Nebezpečné dojmy - 18. apríl

„Veď máme účasť na Kristovi, pravda, len ak si zachováme až do konca také pevné rozhodnutie, aké sme mali na začiatku.“ Žid 3:14 (ekum. preklad)

Známy evanjelista Billy Sunday povedal, že problémom mnohých ľudí je, že zaobchádzajú s hriechom ako s veterníkom, a nie ako so štrkáčom (pozn. prekl. smrteľne jedovatý had).

Videli ste niekedy malé štrkáče? Sú roztomilé. Majú drobné telo, drobný chvost a drobné jedové zuby. Možno by niekto povedal: „Pozri na toho štrkáčika. Je taký milý.“

Poviem vám o nich niečo. Možno sú menšie ako dospelé, ale ich jed je v skutočnosti účinnejší, kvapka po kvapke, ako jed dospelých jedincov. A ak by ťa ten malý štrkáčik pohrýzol, môžeš zomrieť, ak sa dostatočne rýchlo nedostaneš k lekárovi.

Nemýľ sa. Hriech je mocný. Je úskočný. Rafinovaný. A navonok môže vyzerať veľmi príťažlivo. Videl som ľudí, ktorí vedeli viac ako ja, kresťanov, ktorí roky chodili s Pánom a dobre poznali Jeho slovo, spadnúť do hriechu a nechať sa ním podviesť.

Musíme byť veľmi ostražití, hlavne čo sa týka v našich očiach zdanlivo malých hriechov. Niekedy povieme: „Veď to nie je veľký problém. Je to len malý hriech. Určite nenarobí v mojom živote veľkú šarapatu.“ Daj si pozor! Dynamit predávajú v malých baleniach.

List Židom 3:12-14 hovorí: „Hľaďte, bratia, aby nikto z vás nemal zlé a neveriace srdce a neodpadol od živého Boha! Ale napomínajte sa navzájom deň čo deň, dokiaľ sa hovorí: dnes, aby nikoho z vás nezatvrdilo mámenie hriechu. Lebo sme sa stali Kristovými účastníkmi, ak podstatu, ktorú sme mali na počiatku, zachovávame pevnú až do konca.

Musíme byť opatrní a nenechať svoje srdce zatvrdnúť.

https://www.harvest.org

Vždy nám odpustí? - 14. apríl

„Po nemnohých dňoch zobral mladší syn všetko, odsťahoval sa do ďalekej krajiny a tam v hýrení premrhal si imanie.“ Lk 15:13

Uvažoval si niekedy nad tým, či ti Boh odpustí, alebo ešte dá ďalšiu šancu? Možno si myslíš, že si už zašiel priďaleko pre hriechy, ktoré si napáchal.

Ježiš rozprával príbeh o márnotratnom synovi, ktorý ušiel z domu. Vzal peniaze, ktoré dostal ako dedičstvo, a premrhal ich na prostitútky a zábavu. Potom, keď sa mu peniaze minuli, a priatelia ho opustili, márnotratník prišiel k rozumu a vrátil sa domov. Otec ho láskavo privítal a odpustil mu. Ježiš to rozprával preto, aby sme mali predstavu o Bohu. Sme ako ten márnotratný syn, ktorý ušiel od Boha. Ale ak sa odvrátime od hriechu a vrátime sa k Nemu, odpustí nám.

Ale čo ak po niekoľkých mesiacoch doma unavilo márnotratného syna potĺkať sa pri otcovi a povedal: „Znovu odchádzam.“ Povedzme, že by odišiel a urobil to isté, čo predtým, a potom by sa vrátil domov. Myslíš, že by mu otec odpustil aj druhýkrát? Áno. A keby odišiel aj tretí raz a urobil to znovu. Odpustil by mu aj do tretice? Áno. Čo ak by to spravil aj štvrtýkrát? A piatykrát? Odpustil by? Áno, áno a znovu áno.

Podobne sa môžeš pýtať aj ty: „Ak zhreším proti Bohu, odpustí mi? Určite. Čo ak to preženiem viackrát? Aj tak mi odpustí? Áno. Bude odpúšťať znovu, znovu a znovu.

Nezáleží na tom, čo si urobil. Nezáleží na tom, aký hriech si spáchal. Boh čaká pripravený odpustiť ti, ak k Nemu prídeš.

https://www.harvest.org

Než príde súd - 11. apríl

„Lebo nás Boh neurčil na hnev, ale aby sme dosiahli spasenie v našom Pánovi Ježišovi Kristovi.“ 1Tes 5:9

V nedeľu po vytrhnutí budú v niektorých zboroch bohoslužby ako zvyčajne. Budú rovnaké ako predtým, možno na nich bude trochu viac ľudí.

V 2. a 3. kapitole Zjavenia Jána podáva Ježiš diagnózu cirkvi. Kapitoly 4 a 5 hovoria o cirkvi v Nebi. Ale počnúc 6. kapitolou, ktorá uvádza súženie, tam už o cirkvi nie je žiadna zmienka až po 18. kapitolu. A to preto, že cirkev je mimo planéty Zem – v Božej prítomnosti.

To neznamená, že počas súženia nebudú na zemi kresťania. Keď budú veriaci vytrhnutí, aby boli s Pánom, ľudia uveria. Kristus vezme svoju cirkev, aby bola s Ním predtým, než príde toto obdobie súdu. Peter napísal: „A neodpustil ani starému svetu, ale Nóacha, zvestovateľa spravodlivosti, ochránil ako ôsmeho, keď dopustil potopu na bezbožný svet“ (2Pt 2:5). Peter týmto uisťuje, že Kristus ochráni svoju cirkev pred veľkým súžením.

Je dôležité poznamenať, že nikde v Písme Boh nevylieva hnev na svoj ľud vtedy, keď súdi neveriacich. Svojich vtedy vždy ušetril a zachránil. Dokonca aj počas Paschy ochránil Izraelitov v Egypte, keď krvou baránka natreli veraje dverí. Boh dovolí, aby Jeho ľud prechádzal skúškami. Pôjdeme cez ťažkosti. Ale je rozdiel medzi nimi a obdobím súženia po vytrhnutí.

Áno, niektorí budú vzatí, iní zostanú. Na ktorej strane budeš ty?

https://www.harvest.org