Čo Ježiš povedal o starostiach - 12. október

„Nebuďte teda ustarostení o zajtrajší deň, lebo zajtrajší deň postará sa o seba. Dosť má deň svojho trápenia.“ (Mt 6:34)

Veľký teológ Charlie Brown vyhlásil o starostiach toto: „Vyvinul som novú filozofiu… Starostím sa iba raz za čas.“

Teraz mi dovoľte zacitovať skutočného teológa, donedávna žijúceho Dr. Martyna Lloyda-Jonesona, ktorý povedal: „Ak dovolím svojej obave o budúcnosť ochromiť ma v prítomnosti, usviedča ma to z ustarostenosti.“

V dnešnom svete sa deje tak veľa vecí, ktoré by mohli byť príčinou našich obáv. Vojnou proti terorizmu to ani zďaleka nekončí. Existuje teroristická armáda, aká tu ešte nebola a hovorí si Islamský štát.  Potom sú tu nevyspytateľné krajiny, ako Severná Kórea a Irán, ktoré sa vyzbrojujú nukleárnymi programami.

Máme však aj osobné problémy. Sú tu pracovné problémy… rodinné problémy… zdravotné problémy.

Ako môžeme prekonať strach a obavy? Biblia k tomu má čo povedať. Sám Ježiš sa k tomu vyjadruje v Kázni na hore:

„Nebuďte teda ustarostení a nehovorte: Čo budeme jesť? alebo: Čo budeme piť? alebo: Čím sa budeme odievať? Lebo všetko toto pohania hľadajú. Veď váš Otec nebeský vie, že to všetko potrebujete.  Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané.“ (Mt 6:31)

Veriaci by nemali byť ustarostení. Ježiš nehovorí, že kresťania by nemali venovať pozornosť životným potrebám. Nehovorí, že by sme na ne nemali myslieť alebo žeby sme nemali plánovať svoju budúcnosť. Biblia nás povzbudzuje k usilovnej práci, šetreniu peňazí a ďalším veciam. Ježiš však hovorí, že tieto veci nám nemusia robiť starosti.

Starosti tvoj život nepredĺžia, iba ho zdeptajú.

https://www.harvest.org

Tu pre teba - 9. október

„Toto som vám povedal, aby ste mali pokoj vo mne.  Na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet.“ (Jn 16:33)

Štúdie ukázali, že 85 % vecí, ktorých sa obávame, sa nikdy nestane. To znamená, že zo všetkého, čo ťa momentálne trápi, sa 85 % nestane. Čo však zvyšných 15 %? Nuž, Boh bude s tebou aj v ťažkých časoch.

Boh nám nesľúbil, že budeme žiť v bezbolestnom svete. Ježiš povedal: „Na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet“ (Jn 16:33). Musíme čeliť faktom. Naši milovaní raz odídu a náš život zaplavia ťažkosti.

Je tu však dobrá správa: hoci žijeme v krajine smrti, máme namierené do krajiny života. Áno, smrť príde, no Ježiš nám zasľúbil: „Neboj sa! Ja som Prvý aj Posledný a živý;  bol som mŕtvy, a hľa, som živý naveky vekov a mám kľúče smrti a podsvetia“ (Zjav 1:17-18). Som tak rád, že On drží kľúče. Ak by som mal kľúče ja, už by boli dávno stratené.

Niekto sa ma prednedávnom opýtal, aký je môj najduchovnejší zážitok. Inými slovami, kedy som vo svojom živote cítil Božiu prítomnosť viac než inokedy. Musel som sa zamyslieť. A potom som si spomenul na najduchovnejší zážitok svojho života. Božiu prítomnosť som cítil viac ako inokedy, keď som sa dozvedel, že môj syn Christopher zomrel a Boh tam bol.

Môžeme sa radovať z toho, že Boh má všetko vo svojich rukách. Bude s nami a dá nám všetko, čo potrebujeme a kedy to potrebujeme.

https://www.harvest.org

Dôvod na veľkú radosť - 5. október

„Hoci figovník nekvitne, ovocia niet na viničoch a sklame úroda olív, polia nedodajú potravu, ulúpené sú ovce z košiara a dobytka nieto v stajniach. Ja radovať sa v Hospodinovi budem a jasať v Bohu mojej spásy.“ (Ab 3:17-18)

Hovorí sa, že starosti sú počiatočné úroky, ktoré platíme za problémy, ktoré zriedka prídu.  Samozrejme, že sa snažíme starosti ospravedlniť. „Je v poriadku, že si robím starosti, pretože som v ťažkej situácii.“ Istým spôsobom sme všetci v ťažkej situácii – niektorí viac než iní. Možno však len všetci potrebujeme brať veci s väčším nadhľadom. Možno si pomyslíš: „Tebe sa to ľahko hovorí.“

Chcem, aby si sa zamyslel nad nasledovnými slovami apoštola Pavla, ktorý ich písal za nepriaznivých podmienok. Pavol sa nachádzal vo väzení. Mohol byť oslobodený alebo popravený. Nevedel, aká budúcnosť ho čaká. Napriek tomu nám však zanechal jedny z najinšpiratívnejších slov, ktoré nachádzame na stránkach Biblie: „Radujte sa v Pánovi vždycky. Opakujem, radujte sa! Vaša dobrotivosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán blízko. O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách“ (F 4:4-6).

Milujem tieto verše. Pavol nesedel v akjesi veži zo slonoviny a nevymýšľal teórie použiteľné v praxi. Neprechádzal sa ani po pláži Stredozemného mora, na ktorej by jedol falafel a popíjal ľadový čaj. Bol uväznený, no napriek tomu dokázal vyhlásiť: „Radujte sa v Pánovi vždy. Opakujem, radujte sa!“

Mimochodom, je to príkaz od samotného Boha. Inak povedané, neradovať sa v Pánovi je neposlušnosť voči Bohu. Každý sa vie radovať, keď sa mu darí. Keď však čelíme ťažkostiam, chorobe, núdzi alebo smrti a aj vtedy sa radujeme, počúvame Boha.

Boh je na Svojom tróne. Miluje ťa a dáva na teba pozor. Preto sa raduj v Pánovi.

https://www.harvest.org

Jednoducho ho používaj - 2. október

„Tvoju reč som skryl vo svojom srdci, aby som proti Tebe nehrešil.“ (Ž 119:11)

Biblia, ktorá sa rozpadáva, je zvyčajne znamením života, ktorý drží pohromade. Vždy rád vidím dotrhané a pozvýrazňované Biblie, ktoré sa rozpadávajú, pretože je to dobré znamenie.

Myslím si, že by mala existovať špeciálna Biblia pre kazateľov. Spomenul som to aj niektorým ľuďom, ktorí Biblie vydávajú. Povedal som im: „Urobte Bibliu pre kazateľov. Dajte jej oceľovú väzbu.“ Koniec koncov, kazatelia Bibliu skutočne používajú. Počas toho ako rozprávame, napríklad Bibliou zatrasieme, zdvihneme ju nad hlavu a ukazujeme na ňu. Prečo to robíme? Neviem.

My veriaci by sme však len tak nemali triasť svojimi Bibliami, alebo ich dvíhať nad hlavu, či ukazovať na ne. Potrebujeme Božie slovo čítať, učiť sa ho naspamäť a ukryť si ho vo svojom srdci. Je dobré nosiť Bibliu v kabelke či kufríku, ale najlepšie miesto na uchovávanie Božieho Slova je v našich srdciach. Ako povedal žalmista: „Tvoju reč som skryl vo svojom srdci, aby som proti Tebe nehrešil“ (Ž 119:11).

Skry ho vo svojom srdci. Poznaj ho. A keď príde pokušenie, môžeš sa brániť Božím Slovom. Keď budeš mať príležitosť, môžeš o Božom Slove hovoriť s ľuďmi, ktorí Boha nepoznajú. Pamätaj si, že Boh nám dal Božie Slovo aj na obranu, aj na útok, aby sme bojovali za Jeho kráľovstvo.

Boh zasľubuje, že Jeho Slovo sa k nemu nenavráti prázdne. Či už tomu človek verí, alebo nie, Božie slovo sa nenavráti naprázdno. Úspešne správí, na čo ho Boh posiela. Preto používaj svoju Bibliu. Používaj ju dovtedy, kým sa nerozpadne!

https://www.harvest.org

Nekonečná Božia láska - 15. október

„Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími...“ (Jn 1:12)

Kto môže opísať alebo zmerať Božiu lásku? Boh je láska. Avšak fakt, že Boh je láska, neznamená, že všetko je sladké, krásne, šťastné a že Božia láska vôbec nemôže dovoliť trest za hriech. Božia svätosť požaduje, aby bol každý hriech potrestaný, ale Božia láska zaistila pre hriešneho človeka plán záchrany a spásy. Božia láska ustanovila kríž Ježiša Krista, ktorý človeku ponúka odpustenie a očistenie. Bola to Božia láska, ktorá poslala Ježiša Krista na kríž.

Bez ohľadu na to, akého hriechu si sa dopustil, bez ohľadu na to ako veľmi by bol čierny, špinavý, zahanbujúci či strašný, Boh ťa miluje. A predsa táto Božia láska, ktorá je viditeľná, neomylná a nekonečná, Božia láska, ktorá siaha kdekoľvek sa človek nachádza, môže byť úplne odmietnutá. Boh sa nikomu nebude vnucovať proti jeho vôli. Tvoja časť je veriť. Tvoja časť je prijímať. Nikto to za teba nemôže urobiť.

Modlitba dňa

Tvoja láska ma zaplavuje, Otče. Napriek môjmu hriechu ma Ježišova smrť na kríži môže očistiť od celej minulosti. Pokorne prijímam tento dar, Pane.

Billy Graham Evangelistic Association

 

Ježiš sa nikdy nemení - 11. október

„Ježiš Kristus ten istý včera i dnes i naveky.“ (Žid 13:8)

Biblia hovorí: „A ako je ľuďom uložené raz umrieť...“ Bežnému človeku sa to zdá ako neúprosná a beznádejná situácia. Stovky filozofií a veľa náboženstiev vzniklo s úmyslom obísť Božie slovo. Moderní filozofi a psychológovia sa stále pokúšajú preukázať, že aj iná cesta, než tá Ježišova, je východiskom. Ľudia ich však skúsili všetky a žiadna z nich neviedla nikam inam než nadol. Kristus prišiel, aby nám poskytol odpovede na tri pretrvávajúce problémy – hriechu, smútku a smrti. Je to Ježiš Kristus a jedine On, kto je rovnako pretrvávajúci a nemenný „rovnaký včera i dnes, i naveky.“ Všetky ostatné veci sa môžu zmeniť, ale Kristus ostáva nemenný.

V nepokojnom mori ľudských vášní Kristus stojí neochvejne a pokojne, pripravený privítať každého, kto sa na Neho obráti, aby prijal požehnanie Jeho bezpečia a pokoja.  Pretože žijeme v období milosti, v ktorom Boh zasľubuje, že „kto chce“, môže prísť a prijať Jeho Syna. Toto obdobie milosti však nebude trvať večne. Dokonca aj teraz žijeme z požičaného času.

Modlitba dňa

Ježiš, aj keby sa moji milovaní, priatelia a kolegovia zmenili, Ty budeš vždy ten istý. Vďaka za Tvoju nemennú lásku.

Billy Graham Evangelistic Association