Dovoľme anjelom, nech nám slúžia - 3. január

„A zase vzal Ho diabol na veľmi vysoký vrch, ukázal Mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu a povedal Mu: Toto všetko Ti dám, ak padneš a budeš sa mi klaňať. Tu mu povedal Ježiš: Odíď, satan, lebo je napísané: Pánovi, svojmu Bohu, budeš sa klaňať a len Jemu samému budeš slúžiť! Vtedy Ho diabol opustil, a hľa, pristúpili anjeli a posluhovali Mu.“  Mt  4:8-11

Potom Ho diabol opustil. A pozri, prišli anjeli a posluhovali Mu. Poradie pokušení, ako s nimi Kristus jedno po druhom zápasil, nie je presne známe. Lebo evanjelisti sa nezhodujú. Pokušenie, ktoré má Matúš ako druhé, má Lukáš ako posledné (Lk 4:9-12). A naopak to, čo má Lukáš ako druhé, udáva Matúš ako posledné, akoby mu na poradí príliš nezáležalo. Ale ak by niekto chcel o tom kázať a hovoriť, Lukášovo poradie by bolo najlepšie. Má totiž postupnosť rozprávania, že diabol najprv pokúša biedou a nešťastím. Ak to nezaberie, potom to skúsi so šťastím a poctami. A napokon, ak to všetko bolo zbytočné, potom vynaloží všetko úsilie a pokúša omylmi, klamstvami a inou duchovnou ľsťou. No pretože v praxi a podľa skúseností nenasledujú v žiadnom presnom poradí, ale kresťan je pokúšaný posledným, potom prvým atď., Matúš nedbá na poradie, ktoré by sa hodilo kazateľovi. A takto to asi zažíval aj Kristus počas štyridsiatich dní na púšti: Diabol nezachovával žiadne presné poradie, ale pokúšal ho jedným pokušením dnes, iným zajtra a po desiatich dňoch opäť prvým, a tak ďalej ako prišlo. Nakoniec k Nemu prišli anjeli a slúžili Mu. Toto sa muselo stať telesným spôsobom: Fyzicky sa zjavili a priniesli Mu jedlo a pitie a naplnili všetky Jeho potreby ako pri stole. Keďže služba bola viditeľná a prospela Jeho telu, rovnako aj diabol, jeho povaha, sa bez pochýb objavila fyzicky, možno tiež ako anjel. Lebo keď Ho priviedol na vrchol chrámu a ukázal Mu odrazu všetky kráľovstvá sveta, musel byť niečím väčším ako len človek, veď sa vydával za niekoho väčšieho, keď ponúkal Kristovi všetky kráľovstvá na zemi a chcel, aby ho Kristus oslavoval. Ale nemal vonkajšiu podobu diabla, pretože radšej vyzerá nádherne, keď chce oklamať a podviesť, ako o ňom hovorí sv. Pavol: zjavuje sa ako anjel svetla (2K 11:14). Ale toto je napísané nám na povzbudenie, aby sme vedeli, ako veľa anjelov nám posluhuje, keď na nás útočí jeden diabol. Ak budeme udatne bojovať a obstojíme, predtým než Boh dovolí, aby sme znášali nedostatok, musia zostúpiť anjeli z neba a stať sa našimi pekármi, vinármi a kuchármi a obsluhovať nás vo všetkých našich potrebách. Toto nebolo napísané kvôli Kristovi, On to nepotrebuje. Ak anjeli slúžili Jemu, dovoľme, nech posluhujú aj nám.

St. Louis ed., 11:543-545.

Nesplatiteľný dlh - 14. január

„... ktorý seba samého vydal za naše hriechy…“ (G 1:4)

Pred mnohými rokmi si kráľ Karol V. požičal obrovskú sumu peňazí od obchodníka v Antverpách. Kráľovi prišla výzva k zaplateniu, no on bol na mizine a nebol schopný zaplatiť. Obchodník usporiadal na kráľovu počesť veľkú hostinu. Keď boli všetci hostia usadení a jedlo ešte nebolo prinesené, obchodník položil na stôl veľký podnos, na ktorom zapálil oheň. Potom vybral výzvu k zaplateniu zo svojho vrecka a držal ju v plameni pokiaľ nezhorela do tla. Kráľ sa hodil svojmu sponzorovi okolo krku a plakal. Presne tak sme si my požičali od Boha. Dlh mal byť splatený, ale my sme ho nemali ako splatiť. Pred dvetisíc rokmi Boh pozval svet k hostine evanjelia, a v agónii kríža Boh držal tvoje a moje hriechy, pokiaľ nebol pohltený posledný náznak viny.

Modlitba dňa

Z vďačnosti pred Tebou kľakám, Pane Ježiši Kriste.

Billy Graham Evangelistic Association

Náš Pomocník, Boh - 11. január

„Ja som však v dome Božom ako čerstvá oliva;  na večné veky dúfam v milosť Božiu.“ (Ž 52:10)

Otvor svoju Bibliu a čítaj úžasné príbehy ľudí, ktorí boli osamelí v bezbožnom prostredí, ale ktorí, vďaka pomoci a prítomnosti živého Boha úžasne priniesli úžitok svojej dobe. Jozef bol v Egypte obklopený hriechom a intrigami. Žena jeho pána sa ho snažila zviesť. Bol skúšaný väzením, no cez to všetko dôveroval Bohu a snažil sa poznať a konať Jeho vôľu. Dnes stojí ako nádherný príklad udržujúcej a posilňujúcej Božej moci v srdci muža, ktorý v Neho veril.

Modlitba dňa

V temných dňoch vystriem svoju ruku a Ty, milujúci Pane, tam budeš.

Billy Graham Evangelistic Association

Zázrak života - 8. január

„Nebesá rozprávajú o sláve Božej a dielo Jeho rúk zvestuje obloha.  Deň dňu odovzdáva zvesť, noc noci podáva poznanie. Niet reči, nieto slov, nepočuť ich hlas.“ (Ž 19:2-4)

Príroda ovláda jazyk, ktorý rozpráva o Božej existencii. Je to jazyk poriadku, krásy, dokonalosti a inteligencie. Pred nejakým časom mi jeden vedec povedal, že keď sa vážne zamýšľal nad majestátnym poriadkom vesmíru a jeho poslušnosťou nemennému zákonu, nemohol si pomôcť a musel veriť v Boha. Uvedomil si, že Boh hovorí cez prírodu.

Boh hovorí cez určitosť a pravidelnosť ročných období; cez precíznosť pohybov Slnka, Mesiaca a hviezd; v pravidelnom striedaní sa dňa a noci; v rovnováhe medzi ľudskou spotrebou životodarného kyslíka a jeho rastlinnou produkciou; a dokonca v plači novonarodeného dieťaťa a jeho stále novým rozmerom zázraku života.

Modlitba dňa

Krása tohto dňa bude neustálou pripomienkou Tvojej veľkoleposti, Bože.

Billy Graham Evangelistic Association

Radosť zo spoločnej viery - 5. január

„… vždy prinášajme Bohu obeť chvály, to jest ovocie pier vyznávajúcich Jeho meno.“ (Žid 13:15)

Ježiš vedel, že jeden zo skutočných testov prinášania ovocia Bohu je naša ochota spoločne prežívať vieru s ostatnými. Ak voči iným nemáme dostatok milosti, je to jeden z dôkazov, že sme Božiu milosť nikdy nezažili. Emerson musel práve čítať mierku ľudskej milosti, keď povedal: „To, kým si, hovorí tak hlasno, že nepočujem, čo vravíš.“ Satanovi je jedno, koľko teoretizuješ o kresťanstve alebo koľko vyznávaš, že poznáš Krista. Čomu sa energicky vzpiera, je spôsob, akým Krista žiješ.

Pred nejakým časom, sa istá pani vyjadrila: „Mám 65 rokov. Moje deti majú svoje rodiny, manžel je mŕtvy a ja som jednou z najosamelejších ľudí na celom svete.“ Niekto jej navrhol, aby sa pokúsila nájsť si spôsob prežívania svojej náboženskej viery a materiálnych vecí s ľuďmi v jej okolí. Po pár týždňoch povedala: „Som tá najšťastnejšia žena v meste. Našla som novú radosť a šťastie v spoločnej viere s ostatnými.“ To je presne to, čo Ježiš zasľúbil!

Modlitba dňa

Nie je väčšia radosť, Otče, ako sa deliť o Tvoju lásku. Pomôž mi ju prejaviť každému človeku, ktorého stretnem.

Billy Graham Evangelistic Association

Žije! - 2. január

„… pretože ja žijem, aj vy budete žiť.“ (Jn 14:19)

Pre osobné kresťanstvo je vzkriesenie najdôležitejšie. Posolstvo evanjelia obsahuje životne dôležitý vzťah medzi existenciou kresťanstva ako takou a jednotlivým veriacim. Švajčiarsky teológ Karl Barth povedal: „Chceš veriť v živého Krista? V Krista môžeme veriť len vtedy, ak veríme v Jeho fyzické vzkriesenie. To je obsah Novej zmluvy. Vždy máme slobodnú vôľu odmietnuť to, no nie zmeniť to ani predstierať, že Nová zmluva hovorí niečo iné. Správu môžeme prijať, alebo odmietnuť, ale nemôžeme ju zmeniť.“ Ak odmietame vzkriesenie, kresťanstvo ako systém právd padá. To, že Ježiš vstal z mŕtvych, je jedným z uholných kameňov našej viery.

Modlitba dňa

Pane, nech dnes žijem s neustálym vedomím, že Ty žiješ!

Billy Graham Evangelistic Association