Práca ako kompetentná služba - 12. november

Jeden z hlavných spôsobov, ako milovať iných, je skrze „kompetentnú službu“ v práci. Ak je Božím cieľom pre prácu, aby si slúžil ľudskej spoločnosti, potom spôsob, ako najlepšie slúžiť Bohu, je vykonávať svoju prácu tak dobre, ako sa dá. Dorothy Sayersová píše: „Cirkevný prístup k inteligentnému tesárovi sa zvyčajne obmedzuje…

Prečo by sme mali uctievať? - 11. november

„Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý, lebo naveky trvá Jeho milosť!“ Ž 118:1 Uctievanie môže zmeniť aj tie najskľučujúcejšie okolnosti na úžasný čas. V Skutkoch apoštolov čítame, že Pavol a Sílas boli za hlásanie evanjelia zbití a vhodení do studenej, tmavej, zapáchajúcej  temnice. No o polnoci začali obaja spievať Bohu chvály.…

Povolanie Ducha a povolanie Lásky - 10. november

„Mojžiš pásol stádo svojho tesťa Jitra, midjánskeho kňaza.“ (Ex 3:1) Tieto dva druhy povolania sa dejú nasledovne: Jedno vykonáva iba Boh samotný. Ak je niekto, kto sa na to spolieha, neprijmi ho, pokiaľ nekoná znamenia. A never mu, pokiaľ nepreukáže, že je povolaný Duchom Svätým. Existuje totiž mnoho takých potmehúdov a kazateľov…

Mimoriadny rukopis - 9. november

Taliansko: Eusebius „A hlásať budú Jeho spravodlivosť ľudu, ktorý sa narodí, že On to učinil“ (Ž 22:32). Veľké prenasledovanie kresťanov začalo v Ríme v roku 303 po Kr. pod vládou Diokleciána. Bolo to obdobie, keď Dioklecián vydal oficiálne edikty proti kresťanstvu v snahe zničiť vieru. Medzi podrobnými uzneseniami boli aj nasledovné nariadenia: Kresťania, zastávajúci…

Stvorení chváliť - 8. november

„Hoden si, Pane a Bože náš, prijať slávu, česť aj vládu, lebo Ty si stvoril všetky veci, Tvojou vôľou trvali a boli stvorené!“ Zj 4:11 Každý, bez ohľadu na to, kým je, niekoho alebo niečo uctieva. Určite však všetci neuctievame skutočného, Nebeského Boha. Niektorí chvália vlastnoručne vyrobeného boha. Iní oslavujú…

Vnútorné a vonkajšie povolanie sú obe nevyhnutné - 7. november

„Mojžiš pásol stádo svojho tesťa Jitra, midjánskeho kňaza.“ Ex 3:1 Uvedom si, čo hovorí táto kapitola o Mojžišovom povolaní. Nikto sa totiž nemôže vkradnúť na pozíciu verejného úradu bez Božieho povolania. Musíš o tom vedieť kvôli vrtkavým duchom, ktorí majú neblahý vplyv a prekĺznu tam napriek tomu, že ich tam Boh nepovolal, ani…