Hradby, ktoré treba nanovo postaviť - 10. september

Niektoré hradby a múry musí Boh zvaliť, pretože hriešnikovi bránia žiť v Jeho blízkosti. Iné múry treba zase postaviť, aby bránili a chránili Božie deti pred skazou zo strany nepriateľa. Vždy bude priepasť medzi Božím ľudom a svetom, ktorý je nepriateľom Boha. Keď prenasledovali mňa, budú prenasledovať aj vás... (J 15,20) Ak vaša spravodlivosť…

Moc zmeniť svet - 9. september

„Ale prijmite moc Ducha Svätého, ktorý zostúpi na vás, a budete mi svedkami aj v Jeruzaleme, aj po celom Judsku, aj v Samárii a až do posledných končín zeme.” Sk 1,8 Vždy ma zaujímali posledné slová. Vždy som chcel vedieť, aké boli posledné slová, ktoré niekto vyslovil. Ježiš odchádzal. Dôležitejšie…

Kam napokon vedie závislosť na ľuďoch - 8. september

„Dokedy budete dorážať na človeka a všetci mu hroziť vraždou? Je ako stena na spadnutie, ako múr, čo sa rúca.“ – Žalm 62:3 (ekumenický preklad) Dávid okúsil, akí šikovní sú tí, ktorí lichotia mocným. Kým kráľ zahŕňal Dávida svojou priazňou, nebolo nič lepšie ako Dávid; každý chcel byť Dávidov priateľ…

Mimoriadny rukojemník - 7. september

Anglicko: Bill a John „Teda viera je z počúvania skrze slovo Kristovo.“ (Rím 10:17) Bill a John boli neďaleko prístaviska v južnom Anglicku, keď zazreli, ako z kormy lode visí rumunská vlajka. Bolo to počas rokov, keď bola v Rumunsku nekompromisná komunistická vláda. Takmer bez slov rozpoznali misijné pole, ktoré sa im pred očami naskytlo,…

Neomylný dôkaz - 6. september

„Po svojom umučení sa prejavoval živý mnohými dôkazmi, ukazujúc sa im štyridsať dní a hovoriac o kráľovstve Božom.“ Sk 1,3 Už si na tebe niekedy išiel niekto „ oči vyočiť?“ Alebo inak. Máš matku? Ak áno, tak potom vieš, aké to je, keď na teba niekto uprene pozerá. To robili…

Vidieť skrze Slovo a Božie požehnanie - 5. september

„Vtedy Jákob prosil: Oznám mi, prosím, svoje meno! Onen mu však odpovedal: Prečo sa pýtaš na moje meno? A tam ho požehnal. Jákob dal tomu miesto meno Peniél, lebo – tak hovoril – videl som Boha tvárou v tvár a ostal som nažive.“ (Gen 32: 30 – 31) Kvôli tomu, že bol Jákob…