Aký je Boh? - 4. jún

„Keby som vstúpil na nebesá, tam si Ty.“ Ž 139:8

Verím, že je možné poznať, aký Boh je. Biblia hlása, že Boh je Duch, a nie je obmedzený telom; nie je obmedzený tvarom; nie je obmedzený silou; nie je obmedzený hranicami ani putami; je úplne nezmerateľný. Tisícky ľudí sa snažia Boha ohraničiť na isté oblasti, a prenechať mu časti, ktoré sú výtvorom ich špekulácií. Boh nemá obmedzenia. Jeho múdrosť nemá hraníc. Jeho sila nemá hraníc. Jeho láska nemá hraníc. Jeho milosť nemá hraníc. Ľudia sa menia, móda sa mení, podmienky a okolnosti sa menia, no Boh sa nikdy nemení.

Modlitba dňa

Pane, mnohokrát sa ťa snažím ohraničiť. Odpusť mojej obmedzenej mysli a naplň ma svojou múdrosťou, mocou a milosťou, aby som sa dnes mohol dotknúť tých, ktorých miluješ.

Billy Graham Evangelistic Association

Boh je dobrý - 3. jún

Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý, lebo naveky trvá Jeho milosť. (Ž 107,1)

Vyjadrenie Boh je dobrý sa ťahá celým Žalmom 107.

Stretávame tu pútnika, ktorý sa stratil, väzňa v putách, smrteľne chorého muža a námorníka v búrke. Každý z nich v úplne odlišnej situácii a podmienkach dostal pomoc od Pána. Spoločne ich žalmista nazýva „vykúpenci“.

Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý, lebo naveky trvá Jeho milosť. Nech vravia vykúpenci Hospodinovi, ktorých vykúpil z moci protivníka. (Ž 107,2)

Vykúpenci! Žalm hovorí o ľuďoch, ktorým pomohol Hospodin. Preto je tento žalm aj o tebe, nech sa nachádzaš v akejkoľvek núdzi. Bez ohľadu na tvoje ťažkosti, bolesť, zatrpknutosť či bremeno, je ponaučenie žalmu jasné: volali na Pána a On ich vyslobodil!

Žalmista hovorí, že tých, ktorých Pán vyslobodil, spoznáš podľa tónu hlasu, lebo vykúpení spievajú: „Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý, lebo naveky trvá Jeho milosť.“

Avšak pre človeka, ktorý nikdy nebol v ťažkostiach a ani nikdy nezažil Boží zásah, je takýto chválospev niečo úplne neznáme. Pravda my, ktorí sme zažili Jeho pomoc, by sme oveľa častejšie mali kričať: „Ďakujte Bohu, lebo je dobrý.“

Pre nás, ktorí sme zažili Jeho zásah, by to mal byť základný tón života. Nekráčaj svetom plný sťažností a povzdychov. Nebuď nevrlý, kritický, nespokojný. Ale povedz Bohu svoje ďakujem.

A čo činíte slovom alebo skutkom, všetko čiňte v mene Pána Ježiša; a ďakujte Bohu Otcu skrze Neho. (Kol 3,17)

Za všetko ďakujte, lebo taká je Božia vôľa pri vás v Kristovi Ježišovi. (1Tes 5,18)

Tam, kde hriešnik, ktorému bolo odpustené, už viac nevidí veľkosť Božieho spásonosného diela a už za ňu Boha neoslavuje, ani Mu neďakuje, tam je človek blízko uhášaniu Ducha. Modli sa, aby ti Boh otvoril oči a naplnil ťa vďačnosťou, aby si mohol za všetko ďakovať. Apoštol hovorí, že je to Božia vôľa. Nehovorí, že je to ľahké, ale že je to správne.

Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý, lebo naveky trvá Jeho milosť, hovoria tí, ktorých Pán vyslobodil.

Ale u človeka, ktorý v živote stúpa nahor, vďačnosť klesá dolu. V kultúre, ktorá človeka umiestňuje do centra, sa človek nedokáže tešiť z toho, čo má. Pretože všetko, čo má, je samozrejmé. A za samozrejmé veci sa neďakuje.

Každý má svoj názor na Boha! Ale aký má Boh názor, na to sa už málokto pýta. Človek rozpráva o Bohu, ako by bol hrozbou pre náš život a naše šťastie. Človek nevidí, že Boh je predpokladom bohatého a zmysluplného života. Odmietanie Boha je stále viac otvorené. Čiže ak ešte niekto v dnešnej dobe zakričí, že Boh je dobrý, tak to je ten, ktorého Boh vyslobodil. Nie je to slogan ani klišé, ale pravda: Boh je dobrý!

Nie Boh opúšťa človeka, ale človek opúšťa Boha. My sme sa od Neho vzdialili, kráčali vlastnými cestami... a čo spravil Boh? Dovolil, aby naše viny dopadli na Jeho Syna. On svojou krvou zotrel všetky naše hriechy a priestupky. A keď je hriech odpustený, cesta k Bohu je otvorená. Či nemáš potrebu vykročiť na tú cestu?

Izrael bol roztrúsený po celej zemi. Ale aj napriek mnohým rokom v cudzích krajinách zostal jedným ľudom. Myslím si, že Žalm 107 je prorocký v tomto význame. Nikto si nevedel predstaviť, že by izraelský národ mal opäť svoju krajinu. Ale Bohu je všetko možné. Boh je dobrý.

Všimnite si verš 3: ... zhromaždil ich z krajín, od východu a západu, od severu aj od mora.

Tie prorocké slová však nie sú len o izraelskom národe. Pán si zvoláva svojich do jedného tela v Kristovi. On, dobrý Pastier, dokáže zjednotiť ľudí rôznych národov a jazykov. A tak sme jedno v Ňom, či sme Židia, Slováci, Švédi, Gréci alebo niekto iný. Kým sme Jeho nasledovníkmi.

Dobrý Boh pozýva na svadbu a hovorí: „Všetko je pripravené. Jedlo je pripravené, tvoje oblečenie je pripravené, tvoje miesto je pripravené.“

Nedaj, aby to miesto zostalo prázdne. Poď na svadbu! Okúste a spoznajte, že dobrý je Hospodin! (Ž 34,9)

A keď to spoznáš, môžeš volať: „Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý, lebo naveky trvá Jeho milosť.“


Ukážka z knihy Curt A. Westman - Zamyslenia II. Ak vás táto ukážka zaujala a mali by ste záujem o knihu, môžete si ju najvýhodnejšie kúpiť na www.eshop.evs.sk/index.php/zamyslenia-ii

Keď sa cítiš premožený - 2. jún

„Počuj, ó Bože, moje kvílenie, pozoruj moju modlitbu.“ Ž 61,2

Čelíš momentálne kríze? Možno si nevieš nájsť prácu. Možno nestíhaš splácať hypotéku. Možno máš problémy v manželstve, alebo tvoj syn či dcéra sú vzdialení od Boha. Možno máš chorobu, ktorá ti ohrozuje život. Alebo si úplne paralyzovaný strachom, keď pomyslíš na svoju neistú budúcnosť.

Keď čelíme kríze, radi si tvoríme záložný plán. A potom máme aj druhý záložný plán, ak ten prvý nevyjde. A ak sa nepodarí ani ten druhý záložný plán, je tu aj tretí. No niekedy nás Pán Boh vloží do takých okolností, kedy žiadne záložné plány nebudú fungovať. Nie sú žiadne záchranné siete. Neexistuje žiadna iná cesta ako len k Nemu.

V Skutkoch apoštolov v 12. kapitole vidíme, čomu čelila prvá cirkev. Veci vyzerali veľmi pochmúrne. Herodes zabil Jakuba a uväznil Petra. Keby ho Boh nezachránil, bola by to pre neho úplná katastrofa. Čo robili veriaci? Modlili sa.

V Liste Filipským v 4. kapitole sa píše: „O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi“ (verše 6-7).

A Dávid napísal: „Počuj, ó Bože, moje kvílenie, pozoruj moju modlitbu. K Tebe volám od konca zeme v skľúčenosti srdca; vyveď ma na skalu, ktorá je pre mňa privysoká“ (Ž 61, 2-3).

Boh sľúbil, že nám dá pokoj, ktorý prevyšuje každý rozum, ale nie pokoj, vďaka ktorému pochopíme, čo sa deje. Ak sa cítiš premožený, modli sa.

https://www.harvest.org

Ako budeš žiť? - 1. jún

„Ježiš povedal: ... a uvidíte Syna človeka sedieť na pravici Moci a prichádzať na nebeských oblakoch.“

Mk 14:62

Žijeme v pesimistickom svete. Žiaden kresťan však podľa Biblie nemá právo vyhýbať sa prekážkam, zúfalo zalamovať rukami a umárať sa myšlienkami, čo má robiť pri pohľade na súčasný stav vo svete. Biblia hovorí, že uprostred prenasledovania, zmätku, vojen a zvestí o bojoch sa máme vzájomne utešovať poznaním, že náš Pán Ježiš Kristus prichádza späť s víťazstvom, slávou a majestátom. Keď sa v noci ukladám do postele, častokrát si pomyslím, že Kristus môže prísť skôr, než sa zobudím. Niekedy keď sa zobudím a pozerám na svitanie, domnievam sa, že možno práve to je deň, keď príde On. Veď nám kresťanom odkázal, aby sme boli pripravení, lebo „Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte!“ (Mt 24:44) Myslíš, že Kristus príde dnes? „Pravdepodobne nie,“ povieš. Môže však prísť práve v taký deň. Aký slávny čas stretnutia to bude, keď Ním budeme vytrhnutí!

Modlitba dňa

Ježiš, ďakujem Ti za nádej, že aj dnes sa môžem tešiť na osobné stretnutie s Tebou.

Billy Graham Evangelistic Association

Ešte stále ďaleko - 31. máj

„Lebo vieme, že zákon je duchovný, ale ja som telesný, predaný hriechu.“ Rim 7,14

Keď mi v tridsiatke začali vypadávať vlasy, začal som hľadať rôzne spôsoby, ako odsunúť nevyhnuté. Jedného dňa si môj tiež plešatý priateľ dal dole klobúk, ukázal mi jeho nový príčesok a povedal: „Pozri, človek, ktorý to urobil, je veľmi šikovný.“

O pár týždňov neskôr aj mne prišiel príčesok. Na to, že to bol príčesok, bol skvelý. Avšak keď som si ho nasadil, cítil som sa hlúpo. Nemohol som si naňho zvyknúť.

Autorka Peggy Noonanová opisuje príčesok ako „klamstvo na hlave“. Dosť výstižné. Myslím, že nikto z nás nechce nosiť klamstvo na hlave ani v inej oblasti svojho života. Túžime byť úprimnými, nie pokrytcami.

Ľudia sú veľmi rýchli v používaní slova pokrytec, keď vidia v kresťanskom živote nejakú rozporuplnú vec. Zamyslime sa nad tým, čo vlastne znamená byť pokrytcom. Pokrytec je človek, ktorý sa tvári, že je niekým, kým nie je. Opak pokrytca je niekto, kto v niečo verí a aj keď zlyhá, snaží sa byť lepším.

Veriť v niečo a zlyhať v tom z nás nerobí hneď pokrytcov; robí nás to ľudskými bytosťami. Sme nedokonalí ľudia, ktorí sa snažia slúžiť dokonalému Bohu. A každý veriaci niekedy padne.

Aj apoštol Pavol sa úprimne priznal v Liste Rímskym, v kapitole 7: „Veď čo konám, tomu nerozumiem, lebo nie to robím, čo chcem, ale konám to, čo nenávidím... A tak už nie ja robím, ale hriech, ktorý prebýva vo mne.“ (verše 15, 17)

Čím dlhšie kráčame kresťanským životom, tým si viac uvedomujeme, ako ďaleko musíme zájsť.  Čím viac duchovne rastiem, tým viac si uvedomujem, že musím rásť ďalej.

https://www.harvest.org

Správna krajina, miesto, kmeň, rod, osoba, Duch a Slovo - 30. máj

„Keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody, a hľa, otvorili sa nebesá a videl Ducha Božieho, ktorý zostupoval ako holubica a prichádzal na Neho. A hľa, z neba bolo počuť hlas: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo.“ Mt 3:16-17

Skutočne, je to úžasná, veľká Božia láskavosť a milosť, že sa Boží majestát takto skláňa, dáva nám istotu o Kristovi a nespochybniteľne potvrdzuje záležitosť prostredníctvom prorokov. Stanovil konkrétny čas, krajinu, kmeň, rod, mesto a osobu. Krajina: Chcel, aby sa narodil v židovskej krajine, ako hovorí sám Kristus: „lebo spasenie je zo Židov“ (Jn 4:22). Kmeňom (lebo židovský národ bol rozdelený na 12 kmeňov) bol kmeň Júdu, ako prorokoval patriarcha Jákob v Gn 49:10. Rod: mal prísť z rodu Dávidovho; teda mal byť z jeho krvi a tela. Vyhradil tiež miesto, kde sa mal narodiť, a to v Betleheme, ako je napísané v Mich 5:2 – to uvádza Mt 2:6, keď hovorí: „A ty, Betlehem, judská zem, nijako nie si najmenší medzi vývodiacimi mestami judskými, lebo z teba vyjde vodca, ktorý bude pásť môj ľud izraelský.“ To nie sú nejasné termíny ale úplná istota; láskavý a milostivý Boh nechce, aby sme zišli z cesty. A teraz, keď je ten správny človek nablízku, ešte Ho označuje, ukazuje na Neho prstom a vraví: „To je On, tu Ho máte.“ Posiela Jána, aby Ho predchádzal ako veľký prorok, ktorý je kvôli takémuto úradu v Písme nazvaný anjelom Božím: „Hľa, posielam svojho anjela, a upraví cestu pred mojou tvárou.“ (Mal 3:1, Roháčkov preklad) – sám Kristus v Mt 11:10 vzťahuje tieto slová na Jána, ktorého ľudia pre jeho svätosť považovali za proroka alebo dokonca Krista. Tento veľký človek musel prísť pred Kristom a ukázať na Neho, aby sme si mohli byť istí, v kom má byť naše spasenie. A čo sa stane? Proroci síce predpovedali krajinu, kmeň, rod a mesto, no prichádza aj Ján a robí to ešte jasnejším, aj on ukazuje na toho človeka. Jeho svedectvo bolo nesmierne veľké; ani nemohlo byť väčšie a presnejšie. Veď Ján bol veľmi známy medzi ľudom. Namieril naňho prst a povedal: „Toto je baránok. Toto je ten, kto vám môže pomôcť z hriechu.“ Istejšie to už ani nemôže byť. Boh nám dáva vyvýšeného, výnimočného muža. Tento muž nám pred oči kladie Krista, a robí to tak jednoznačne, že to už istejšie ani nemôže byť. Veď nič nie je jednoznačnejšie ako ukázať na niečo prstom a povedať: „Toto je to.“ Takto uisťoval Ján židov, mnohými slovami im vravel: „To je Baránok. On je Ten, o ktorom som hovoril, že je medzi vami. On je väčší, ako som ja.“ (J 1:26-29) Povedal veľa iných slov, ako ich zaznamenal evanjelista Ján. Lebo, ak by nás takýmto spôsobom neuisťoval, kolísali by sme dopredu a dozadu. Zvlášť Židia si mohli myslieť: Možno sa narodil v inej krajine, na inom mieste, v inom kmeni, rode alebo meste. No teraz prichádza Boh a upriamuje nás na túto osobu, na samotného Krista. A na záver dáva ešte väčšie svedectvo z neba. Nielen, že na Neho ukazuje prstom človeka, ale Boh sám svojím Duchom. A Ten uisťuje všetkých svojím slovom a potvrdzuje z nebies: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo.“ Toto všetko sa udialo, aby sme si uvedomili, že to nie je nejaká maličkosť, ale veľa od toho závisí, preto nás uisťuje prostredníctvom svätých ľudí, Sám, aj svojím Duchom, aby všetky stvorenia museli vyznať, že On je Kristus, a aby sme sa primkli ku Kristu a nevšímali si nikoho iného.

St. Louis ed., 11:2131-2132.