Zostaňte vo mne - 26. január

„Ak zostávate vo mne a moje slová zostávajú vo vás, proste, čo chcete, a stane sa vám.“ (J 15:7)

Skutočná modlitba neprekonáva Božiu neochotu, ale uchopuje Jeho ochotu. Je naozaj dôležité uvedomiť si to. Boh odpovedá len na prosby, ktoré sám podnecuje a inšpiruje.

V Jánovi 15:7 sa skrýva jedno z najúžasnejších zasľúbení, ktoré nám Ježiš dal: „Ak zostávate vo mne a moje slová zostávajú vo vás, proste, čo chcete, a stane sa vám.“ Mohli by sme to preložiť aj takto: „Ak sa so mnou cítite ako doma a moje slová sú u vás ako doma, môžete si byť istí, že o čokoľvek budete žiadať, stane sa vám.“

Máme tendenciu si hneď premietnuť všetky veci, za ktoré by sme sa mohli začať modliť. Avšak ak takto premýšľame, uniká nám pointa. Všimnite si, že Ježiš povedal: „Ak zostávate vo mne a moje slová zostávajú vo vás...“ To znamená, že naša vôľa sa plní, ak je v súlade s Božou vôľou. Znamená to, že naše túžby sa začínajú meniť. Zostávať v Ježišovi znamená tráviť čas v Jeho prítomnosti.

Som ženatý už viac než 40 rokov. Svoju manželku veľmi dobre poznám a ona zase pozná mňa. Poznáme sa tak dobre, že vieme dokončovať vety toho druhého. Už máme jeden druhého prečítaného. Je to preto, že spolu trávime veľa času. Čas s ňou ma nikdy neunavuje ani nenudí.

Ak vstupujeme do vzťahu s Bohom, znamená to, že radi trávime čas v Jeho prítomnosti. Radi Ho počúvame. Radi s Ním hovoríme. Presne to znamená zostávať v Ňom. Vo vzťahu s Bohom sa menia aj naše modlitebné potreby, pretože lepšie rozumieme Jeho vôli pre náš život.

https://www.harvest.org

Boh je v prírode - 25. január

„Keď hľadím na Tvoje nebesá…“

(Ž 8:4)

Pozrieť sa do mikroskopu znamená uvidieť ďalší vesmír, ktorý je taký malý, že ho môže nájsť len elektronický mikroskop. Vieme napríklad, že jedna malá snehová vločka v snehovej výchrici s miliónom ďalších snehových vločiek sa rovná dvadsiatim miliónom elektrónov. Vedci učia, že miniatúrny svet jedinej živej bunky je rovnako udivujúci ako samotný človek. Boh nás učí, že sa o ňom môžeme dozvedieť veľmi veľa pozorovaním prírody. Pretože Boh prehovoril skrze svoj svet, ľudia nemajú žiadnu výhovorku, aby v Neho neverili. Preto žalmista napísal: „Vo svojom srdci blázon hovorí: Niet Boha!“ (Ž 14:1)

Modlitba dňa

Nepatrná krása Tvojho stvorenia hovorí môjmu srdcu o istote Tvojej prítomnosti, všemohúci a večný Bože.

Billy Graham Evangelistic Association

Na Teba hľadia naše oči - 24. január

 „Bože náš, či ich nebudeš súdiť? Veď nemáme dosť síl proti tomuto veľkému davu, ktorý tiahne proti nám, a sami nevieme, čo máme robiť; len na Teba hľadia naše oči.“ (2Kron 20:12)

Už ste sa niekedy ocitli v situácii, z ktorej neexistovala cesta von? Už ste niekedy niečo zúfalo potrebovali alebo chceli, no zdalo sa, že to v žiadnom prípade nemôžete mať? Už ste si niekedy mysleli, že už nemáte žiadnu budúcnosť, že je už príliš neskoro? Ak je odpoveď áno, potrebujete počuť o Božej moci, ktorá prichádza skrze modlitbu.

Príbeh z 20. kapitoly 2. knihy kronickej je skvelým príkladom takejto situácie. Jóšafát, judský kráľ, sa náhle ocitá na dne. Dostáva desivú správu, že k nim smeruje obrovské nepriateľské vojsko.

Ako na to reaguje Jóšáfát? Modlí sa. Hovorí: „Bože náš, či ich nebudeš súdiť? Veď nemáme dosť síl proti tomuto veľkému davu, ktorý tiahne proti nám, a sami nevieme, čo máme robiť; len na Teba hľadia naše oči“ (12. verš). Ďalej čítame: „Všetci Júdejci stáli pred Hospodinom, aj ich deti, ženy a synovia“ (13. verš).

Je to naozaj mocná scéna. Zástup zraniteľných ľudí, ku ktorým smeruje nepriateľské vojsko a kráľ Jóšáfát hovorí: „Pane, spoliehame sa na Teba. Nevieme, čo máme robiť, ale naše oči hľadia len na Teba.“

Často premýšľame o modlitbe ako o poslednej možnosti. Keď sme už vyčerpali všetko ostatné, ostáva nám len sa modliť. No modlitba by mala byť našou prvou možnosťou. Hovorí sa, že ak v živote padáme, možno je čas padnúť na kolená.

Boh odpovedá na modlitby svojho ľudu a dokáže radikálne zmeniť beznádejné situácie, ak k Nemu v modlitbe prichádzame.

https://www.harvest.org

Stať sa tým, čím sme neboli - 23. január

„Ježiš mu odpovedal: Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť kráľovstvo Božie.J 3:3

Teraz počujme, aké musí byť toto druhé narodenie... Kristus tu hovorí Nikodémovi: „Nemysli si, že si spasený, pretože si čestný a dobrý človek.“ Je pravda, že by človek mal čestne a poslušne žiť v spoločenstve s Bohom. Lebo keď tak nežiješ, je tu kat s mečom a povrazom a nedovolí ti žiť, ako sa ti zachce, a vraví: „Aj keď sa ti nechce konať správne, aj tak musíš.“ Ale ak si to chceš vykladať tak, že byť dobrým človekom na zemi je spôsob, ako uzrieť nebeské kráľovstvo, takéto dobré skutky sú daromné. Lebo tieto skutky, táto dobrota, zaisťujú len časný život a chránia ťa pred popravou, pred vyhnaním z domu, statku, od ženy a detí, inak by ťa obesili... Ale pokiaľ ide o nebeské kráľovstvo, cirkev a Kristovo kráľovstvo, nezabudni sa stať novým človekom... Ale ako sa to stane? Duchom Svätým a vodou. Teraz, keď som sa znovu narodil, keď som sa stal dobrým a bohabojným, idem, a to, čo robím v novom narodení, je dobré. Napríklad Adam, ak by zostal v stave nevinnosti, v ktorej bol stvorený, mohol ísť a robiť čokoľvek chcel, chytať ryby alebo červienky, či zasadiť nejaké stromy – toto všetko by boli dokonale vzácne a dobré činy. Lebo človek, ktorý ich konal, bol stvorený dobrý, čestný, čistý a svätý; preto aj jeho skutky boli dobré, aj keď to bolo len jedenie a pitie – všetko bolo správne. Ale odkedy človek vošiel do hriechu, od pádu nerobí nič dobré, ale hreší všetkými svojimi skutkami, aj vtedy keď sa modlí. Lebo všetko koná ako hriešnik. Nič, čo robí, nie je dobré, aj keď sa postí, modlí, žije ako prísny kartuziánsky mních, nosí mníšsky habit a chodí bosý. Toto všetko je zlé, pretože človek je zlý a nenarodil sa znova; a nič, čo tento človek koná, nepomáha, aby sa to zlepšilo. To preto povedal Kristus Nikodémovi: „Prišiel som kázať iné učenie, a síce, ako sa musíš znovu narodiť, aby si sa stal dobrým. Takúto reč obsahovalo a opisovalo Sväté Písmo pred Kristom, ale vy ste to nečítali – a ak ste to čítali, neporozumeli ste tomu, totiž že predtým než robíte dobré skutky, sa musíte nanovo narodiť.“ Keďže hriešnici plodia len a len hriešnikov; takže je skazený celý človek. Pán Kristus hovorí: „zlý strom nemôže rodiť dobré ovocie“ (Mt 7:18). Bodliaky nerodia figy; pichliače neprinášajú hrozno. Kristus hovorí: „Začnem ľudí takto učiť, pretože ich chcem spraviť dobrými skrz-naskrz, nie zmenou správania navonok alebo zachmúrenými tvárami, alebo tým, že ich budem učiť žiť čestne v tomto svete. Nechcem ich k tomu viesť, ale chcem ich nasmerovať, aby sa znovu narodili. Chcem ich nanovo vybudovať a očistiť srdce. Lebo my sme sa nenarodíme znovu tým, že konáme dobré skutky.“ ... Ale čo je nové narodenie? Že sa človek stane tým, čím predtým nebol. Lebo narodenie vovádza do života to, čo predtým neexistovalo.

St. Louis ed., 7:1854-1856.

Mierotvorca Boh - 22. január

„Toho, kto je pevnej mysle, zachovávaš v dokonalom pokoji, lebo v Teba dúfa.“

(Iz 26:3)

Máš ego. Vedomie, ktoré ti vraví, že si jednotlivec. Samozrejme, že ho máš. To však neznamená, že máš uctievať seba, myslieť neustále na seba a žiť celkom pre seba. Zdravý rozum ti hovorí, že tvoj život by nebol šťastný, ak by si sa tým riadil. Bohu záleží na tvojom šťastí nekonečne viac než tebe samému. Vraví: „Zapri sám seba a nasleduj ma.“ V blázinci dnešného sveta je mnoho ľudí, ktorí na úkor Boha a ostatných myslia príliš na seba. Hypochondri, ktorí sa úzkostlivo starostia o svoje zdravie, sa nikdy nebudú cítiť dobre bez ohľadu na svoj fyzický stav.

Modlitba dňa

Udržuj moju myseľ pri Tebe, Pane, a pomôž mi byť disciplinvaným v myšlienkach na seba, ktoré vytláčajú Tvoj pokoj.

Billy Graham Evangelistic Association

Od čoho závisí Tvoj duchovný život? - 21. január

„On mu však odpovedal: Je napísané: Človek bude žiť nielen z chleba, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.“ (Mt 4:4)

Rozmýšľali ste niekedy nad tým, že väčšina ľudí nedáva pozor, keď letušky na začiatku letu opisujú núdzové postupy? Ani ja sám väčšinou nedávam pozor, pretože som už letel veľakrát. Všetko som to už počul.

Ale čo keby som uprostred letu zrazu začul zvonku hluk a videl, že sa z motora dymí? Letuška by vyšla dopredu a do interkomu oznámila: „Musíme núdzovo pristáť. Zopakujem vám núdzové postupy, prosím, pozorne ma počúvajte.“

Myslíte, že by som v takejto situácii odložil svoj časopis? Zachytil by som, kde sa nachádzajú únikové východy? Určite áno! Veď sa k tým východom musím dostať. Dával by som pozor z jediného dôvodu – išlo by mi o život.

Ak hovoríme o Božom slove, taktiež sa potrebujeme sústrediť. Prečo? Pretože naše duchovné životy závisia od Božieho slova. To, že počúvaš Ježišove učenie, z teba nerobí učeníka. Ak chceš byť Ježišovým učeníkom, musíš pokračovať v Božom slove.

Čítaš si Bibliu každý deň? Je to dôležité! Úspech či zlyhanie v kresťanskom živote závisí od toho, koľko Božieho slova každodenne dostaneme do nášho srdca a mysle a či sme mu poslušní.

Ak v tvojom duchovnom jedálničku chýba Biblia, budeš duchovne upadať a chradnúť. Ak však pravidelne prijímaš Božie slovo, budeš duchovne silný.

Musíme si uvedomiť, že všetko, čo o Bohu potrebujeme vedieť, sa skrýva na stránkach Jeho slova.

https://www.harvest.org