Viera by nemala ustúpiť - 29. august

„A onen mu povedal: Pusť ma, lebo vychádza ranná zora! Jákob však odpovedal: Nepustím ťa, iba ak ma požehnáš.“ (Gen 32:27) Ak Muž, ktorý bojoval s Jákobom, bol Kristus, prečo by ho malo trápiť, že vychádza ranná zora? Odpoveď: nadobudol vzhľad človeka; uchovával si teda túto podobu, až kým sa neodhalil.…

Mimoriadna vytrvalosť - 28. august

Azerbajdžan: Pastor Roman Abramov „Ale vytrvalosť nech je dokonalá v skutku, aby ste boli dokonalí a celí bez úhony, aby ste v ničom nemali nedostatok.“ (Jk 1:4) Pastor Roman Abramov a jeho žena tri roky usilovne pracovali, aby mohli založiť zbor v Ismailly v Azerbajdžane. No necelý rok potom, ako sa do dediny presťahovali, ich zatkli…

Účasť na Božskej prirodzenosti - 27. august

Boh, ktorý nedolomí nalomenú trstinu a ktorý neuhasí tlejúci knôt a ktorý potešuje zrúcaniny Siona je Otec milosrdenstva a Boh každého potešenia, ktorý nás potešuje v každom našom súžení... (2K 1,3-4). On dal svojho jediného Syna, aby vytrpel tvoje hriechy, dal ti odpustenie a obliekol ti spravodlivosť Krista. V moci Kristovho diela môže premeniť tvoje zrúcaniny a step…

Nový vzťah - 26. august

„Ježiš jej povedal: Nedotýkaj sa ma zato, že som ešte nevystúpil k Otcovi, ale choď k mojim bratom a povedz im: Vystupujem k svojmu Otcovi a k vášmu Otcovi, k svojmu Bohu a k vášmu Bohu.“  Evanjelium podľa Jána 20:17 (ekum. preklad) V to ráno vzkriesenia Ježiš nedovolil Márii, aby sa…

Sila viery v Božích zasľúbeniach - 25. august

„Keď videl, že ho nepremôže, udrel ho po bedernom kĺbe. Jákobovi sa vytkol bederný kĺb, keď s ním zápasil.“ (Gen 32:26) Jákob bol silnejší ako Muž, ktorý s ním zápasil – niežeby bol v skutočnosti silnejší ako Pán, ale ide o zachovanie jeho zdravia. Pán totiž nevynaložil viac sily, ako by bol normálne schopný…

Mimoriadne útočisko - 24. august

Bangladéš: Andrew „Vtedy povedal učeníkom: Žatvy je síce mnoho, ale pracovníkov málo, preto proste Pána žatvy, aby vyslal pracovníkov na svoju žatvu.“ (Mt 9:37 – 38) Vďaka Andrewovej službe v Bangladéši sa 749 moslimských konvertitov nechalo pokrstiť. Služba sa tiež venovala rozdávaniu viac ako 3 000 Biblií a Nových Zmlúv a viac ako 137 000…