Vráti sa - 24. január

Tak aj vy bdejte; lebo neviete, kedy príde pán domu... Bdejte!“ (Mk 13:35,37)

Známy Dwight L. Moody zvykol hovoriť: „Nikdy som nekázal bez toho, aby som nepomyslel na možnosť, že Pán môže prísť ešte predtým, ako budem mať možnosť kázať opäť.“ Dr. G. Campbell Morgan, uznávaný britský kňaz, povedal: „Nikdy svoju prácu ráno nezačínam bez pomyslenia na to, že môže prerušiť moju prácu a začať svoju vlastnú. Nehľadám smrť. Hľadám Jeho.“ Takto by mal kresťan žiť svoj život – v neustálom očakávaní návratu Ježiša Krista! Ak by sme každý deň žili, akoby to bol posledný deň pred posledným súdom, ako odlišne by to na zemi vyzeralo! No neradi takto uvažujeme. Neradi uvažujeme o tom, že naše starostlivo vytvorené plány, naše dlhodobé projekty by mohli byť prerušené Božou trúbou. Až príliš veľa ľudí si radšej povie: „Nuž, koniec sveta ešte neprišiel, tak načo nad tým uvažovať? Pravdepodobne je vzdialený ešte tisíc rokov.“

Modlitba dňa

Dnešný deň môže byť dňom, kedy sa Ježiš vráti. Očisti ma, Otče.

Billy Graham Evangelistic Association

Extrémny úradník - 23. január

Komunistické väzenie: Florica

„… aby bol celý svet pred Bohom usvedčený z viny.“ (Rim 3, 19)

Florica bola skeptická a na nádej ju opustila. Pred niekoľkými týždňami uvideli ženy, ktoré opúšťali väzenie. Nikto už ale nevedel, kam ich odviedli po tom, ako boli ich mená vyvolané a ony zhromaždené na väzenskom dvore. Možno boli naozaj prepustené.

A keď teda počula volať svoje meno, odovzdala sa do Božej vôle bez ohľadu na to, čo by to malo byť.

Veliteľ , ktorý sedel za stolom, povedal: „Na tomto mieste by ste mali vedieť, že som mocnejší než Boh. Prinajmenšom až doposiaľ tvoj Boh nezasiahol v tvoj prospech. Súhlasíš s tým? Myslím, že už si mohla pochopiť, že v komunistickej spoločnosti boh nie je potrebný! A ani ty by si nemala žiadneho potrebovať. Ak vôbec budeš niekedy odtiaľto prepustená, uvidíš na vlastné oči pokroky, ktoré sme dosiahli za posledných niekoľko rokov, a to všetko je len začiatok!“

Florica sa pozrela na dokumenty na jeho stole a odpovedala: „Vidím, že si mocný. A som si istá, že tam máš spis o mne, ktorý som nikdy nevidela a ktorý môže rozhodnúť o mojom osude. Ale Boh si tiež vedie záznamy. Nikto z nás by bez neho nemohol mať život. Takže ak ma On tu ponechá, či oslobodí, prijímam to ako najlepšie pre mňa.

O tri dni neskôr bola Florica prepustená.

Deti v škole sa rýchlo naučia, akú moc má zápis na tabuľu (u nás asi skôr do zápisníku učiteľa ako na tabuľu). V očiach dieťaťa je fakt, že učiteľ zapíše niekoho meno na tabuľu definitívnym uznaním viny neposlušného žiaka. Ako deti sme túžili po tom, aby boli na tabuli zapísané mená tých, ktorí nás trápili. Boli sme si istí, že trest bude nasledovať bezodkladne a spoľahlivo. Stratili sme kus takejto detskej dôvery? Sme tak otrávení bujnejúcim zlom v dnešnom svete, že už viac neveríme, že Boh si stále ešte „zapisuje mená“? Biblia nás učí, že celý svet sa zodpovedá Bohu. Takže neklesajte na mysli, keď vidíte zlo zdanlivo nepotrestané. Boh ho pridevie k spravodlivosti.

Extrémne zamyslenia od organizácie Voice Of Martyrs (Hlas mučeníkov). Príbehy prenasledovaných kresťanov. Použité s povolením VOM.

Falošná správa (evanjelium) dáva falošnú nádej - 22. január

Preto odložte lož a hovorte pravdu každý so svojím blížnym“ (Ef 4, 25).

Mám priateľa, ktorý je doktorom. Niekedy musí ľuďom povedať, že majú rakovinu, a to je veľmi zložité oznámiť. Ale sú tiež prípady, keď môže dať nádej vďaka podstúpeniu liečby. Hovorí svojim pacientom pravdu, ale tiež im predkladá riešenie.

Obdobne aj my neradi hovoríme ľuďom o pekle. Hovoríme im, že Ježiš ich miluje a má plán pre ich životy. Hovoríme im, že im odpustí hriechy a dá im radosť a pokoj.

Ale ak oni vravia: „Ja v skutočnosti netúžim veriť Ježišovi. V podstate som celkom spokojný(á) so svojím životom. Čo sa mi stane, keď zomriem?“ Nechce sa nám povedať to slovo začínajúce na „P“. Nechce sa nám hovoriť o pekle. Ale v skutočnosti to je zlyhanie, keď im chceme zvestovať pravdu evanjelia.

Jeremiáš 6,14 hovorí o falošných prorokoch, krotí by nehovorili ľudu pravdu, toto: „A ľahkomyseľne liečia rany môjho ľudu. Hovoria: Pokoj, pokoj! Ale niet pokoja!“

Bolo by to ako ísť do nemocnice s vážnym zranením a tam by vám dali aspirín a povedali: „Môžete ísť domov. Ste v poriadku!“ Je to bláznivé, veď potrebuješ pomoc.

Sľubovať nebo a nevarovať pred peklom, ponúkať odpustenie bez pokánia, kázať evanjelium bez kríža je falošnou správou poskytujúcou falošnú nádej.

Ak naozaj miluješ ľudí, povieš im o večnosti pravdu. Nebudeš nič zatajovať. S láskou ich zoznámiš s evanjeliom, ale tiež ich budeš varovať pred dôsledkami toho, čo sa stane, ak neuveria.

Nech nám Boh dá bremeno, aké sme nikdy predtým nemali, za ľudí, ktorí potrebujú Krista.

https://www.harvest.org

Viera, modlitba a nádej - 21. január

Autor Listu Židom hovorí: „Hľaďme na Ježiša, Pôvodcu a Dokonávateľa viery, ktorý napriek radosti, čo Ho čakala, pretrpel kríž; pohrdol potupou a posadil sa na pravici Božieho trónu.“ (Žid 12,2)

Vierou odoprel Mojžiš, keď už dorástol, volať sa synom faraónovej dcéry. Radšej zvolil protivenstvo znášať s ľudom Božím, ako mať chvíľkový pôžitok z hriechu, a pohanenie Kristovo pokladal za väčšie bohatstvo ako egyptské poklady. Lebo mal pred očami odmenu. (Žid 11,24)

... ten, kto pristupuje k Bohu, musí veriť, že Boh je a odplatí sa tým, ktorí Ho hľadajú. (Žid 11,6)

Pred tým, než pôjdeme ďalej, pozrime sa na príklad nevery a potom na príklad viery Józuu a Káléba.

Nevera: Prečo nás vedie Hospodin do tejto krajiny? Aby sme padli mečom a aby sa naše ženy a deti stali korisťou? Nebolo by pre nás lepšie vrátiť sa do Egypta? A jeden druhému hovorili: Ustanovme si vodcu a vráťme sa do Egypta! (4M 14, 3-4)

 Tento ľud v skutočnosti hovorí: „Krajina Kanaán, ktorú nám Boh zasľúbil, je horšia než smrť. Radšej sme mali zomrieť v Egypte alebo na púšti, než zomrieť v Kanaáne.“ Ženy a deti zneužívajú ako výhovorku pre svoj strach a neveru, ale myslia na seba. Hovoria o tom, že musia myslieť na svoje ženy a deti, keďže Boh to nerobí.

Kto napokon v skutočnosti vstúpil do krajiny? Práve deti týchto, ktorí vo svojej nevere odmietli dôverovať Božiemu sľubu. Predstavte si, tu sedia starí a plačú a hovoria, že sa boja o bezpečnosť detí, kým v skutočnosti myslia na misy s jedlom v Egypte. Boh však myslel na budúcnosť a bezpečnosť detí a na svoj sľub, ktorý dal Abrahámovi.

Viera: Ak bude mať Hospodin v nás záľubu, dovedie nás do tejto krajiny a dá nám ju - krajinu, ktorá oplýva mliekom a medom. Len sa nebúrte proti Hospodinovi! A nebojte sa ľudu krajiny, lebo bude naším chlebom. Odišla od nich ochrana, ale s nami je Hospodin. Nebojte sa ich! (4M 14,8–9)

Toto hovorili Józua a Káléb. Keď to dopovedali, ľud ich chcel ukameňovať. Nevera nechce nikdy počúvať alebo prijať slová viery. Nájdi si čas a prečítaj si celú 4. knihu Mojžišovu 14.

„A nebojte sa ľudu krajiny, lebo bude naším chlebom,“ hovoria Józua a Káleb o nepriateľovi. Aký rozdiel medzi človekom, ktorý má postoj viery a zástupom pochybujúcich, neistých ľudí, ktorých zvyčajne počúvame!

Pamätaj na Ježišove slová, keď sa zastavil pri slepom žobrákovi: „Čo chceš, aby som ti urobil?“

Zabudni na všetko, čo by si chcel urobiť pre Ježiša. Všimni si, že Ježiš stojí pri tebe, nazýva ťa menom a pýta sa: „Čo chceš, aby som ti urobil? Pýta sa: Čo ťa trápi, aké sú tvoje potreby?“

Do svojho života očakávaj Boží zásah!

Pane, odpusť nám našu neveru! Odpusť nám, že sa často viac zamestnávame hľadaním rýchleho východiska z našej bolesti a núdze, než hľadaním pravdy o tom, prečo sme sa do nej dostali!

Pomôž nám, podobne ako Józuovi a Kálébovi, pozerať sa očami viery. Daj nám milosť k odvahe viery, ktorú nevystraší žiaden človek ani vonkajšie okolnosti života. Daj, nech sú Božie zasľúbenia vždy živé v našich myšlienkach a mysliach. Pomôž nám, aby sme sa vo viere uchytili tvojich zasľúbení tak silne, že budeme mať odvahu konať s vierou.

Matematika sveta je jednoduchá.

Keď pracuje jeden človek, pracuje jeden človek.

Keď pracuje päť ľudí, pracuje päť ľudí.

Keď pracuje tridsať ľudí, pracuje tridsať ľudí.

 Ale Božia matematika je takáto:

keď sa modlí jeden človek, pracuje Boh!

Utiekaj sa k Božiemu slovu, ktoré tvorí vieru, zjavuje Boha, vedie nás k modlitbe a dáva tomu najposlednejšiemu hriešnikovi odpustenie, radosť, pokoj a večný život!


Ukážka z knihy Curt A. Westman - Zamyslenia. Ak vás táto ukážka zaujala a mali by ste záujem o knihu, môžete si ju najvýhodnejšie kúpiť na www.eshop.evs.sk/index.php/zamyslenia

Kristove skutky sú darom a príkladom - 20. január

„Keď sa priblížili k Jeruzalemu a prišli do Betfagé pri Olivovom vrchu, poslal Ježiš dvoch učeníkov a povedal im: Choďte do dediny, ktorá je pred vami, a hneď nájdete oslicu priviazanú a osliatko s ňou; odviažte a priveďte mi ich. A ak by vám niekto hovoril niečo, povedzte, že Pán ich potrebuje a že ich hneď pošle späť. Toto sa stalo, aby sa splnilo slovo prorokovo: Povedzte dcére sionskej: Ajhľa, tvoj kráľ k tebe prichádza krotký, sediac na oslovi, a to na osliatku ťažnej oslice.“ Mt 21, 1-5

Pri čítaní evanjelií musíme brať do úvahy dve veci. Po prvé, Kristove skutky sú nám dané ako dar v náš prospech. Upevňujeme si v nich vieru.

Po druhé, tie isté skutky sú pre nás vzorom, ktorý máme nasledovať a napodobňovať. Všetky evanjeliá vyučujú najprv viere a potom skutkom. Toto evanjelium, (Matúšove) dáva predovšetkým dôraz na vieru. Znázorňuje Krista a jeho láskavý príchod. Nik Ho nemôže prijať, ak neuverí v to, že on je tým mužom, ktorý prichádza za účelom, aký opisujú evanjeliá. Všetko, čím je tu Ježiš opísaný, je dokonalé milosrdenstvo, krotkosť a dobrotivosť. A tí, ktorí v Neho veria, a pokladajú Ho za milosrdného, sú požehnaní. Hľa: Veď nesedí na žrebcovi, vojnovom zvierati.  Neprichádza v desivej nádhere a moci. Naopak, sedí na oslovi, mierumilovnom zvierati, pripravený niesť bremeno a slúžiť ľuďom. Týmto poukazuje na to, prečo prichádza. Jeho zámerom nie je vystrašiť, zaraziť alebo si podrobiť ľudstvo, ale pomôcť ľuďom niesť ich ťažoby a vziať to na seba. A napriek tomu, že v tých časoch bolo tradíciou používať oslov na dopravu a kone vo vojne, Písmo často poukazuje na to, že príchod tohto Kráľa bude nežný a vľúdny.

Po tretie, prichádza k Olivovému vrchu, aby odtiaľ odišiel v úplnom milosrdenstve. Olej v Písme znamená Božie milosrdenstvo, ktoré lieči a pripravuje dušu, presne tak ako olej prirodzene uzdravuje a pomáha telu. Po štvrté, nie je tu žiadny vojnový plač, len spev, veleba, radosť a Božie požehnanie. Po piate, Kristus, ako píše evanjelista Lukáš (19,41), plakal nad Jeruzalemom, pretože nedokázal rozoznať a prijať túto milosť. Ich strata spôsobila v Kristovi žiaľ; nejedná s nimi striktne či kruto. Po šieste, najväčší dôkaz Jeho dobrotivosti a láskavosti je to, že predstavuje, čo je napísané v Izaiášovi 62,11 a Zachariášovi 9,9. Takto milosrdne pozýva ľudí, aby Ho vierou prijali. Udalosti v tomto evanjeliu sa odohrali a boli zaznamenané kvôli tomuto veršu, ako sám evanjelista vyznáva.

Domov - 19. január

Láska nikdy neprestane.“ (1. Kor 13:8)

Prvou nevyhnutnou vecou pre šťastný kresťanský domov je, že v ňom musí byť prejavovaná láska. Domácnosti, ktorú sú postavené na živočíšnej príťažlivosti a žiadostivosti, sú predurčené na pád. Láska je sila, ktorá drží rodinu pokope. Skutočná láska v sebe zahŕňa prvok duchovného tajomstva. Stelesňuje vernosť, úctu a porozumenie. Láska od všetkých členov rodiny vyžaduje obrovskú zodpovednosť, ktorú ale sprevádza nádherná odmena. „Milujte,“ hovorí Biblia, „ako aj Kristus miloval cirkev a seba samého vydal za ňu.“ Ako Kristus miloval cirkev? Aj napriek jej nedostatkom, chybám a slabostiam. Skutočná láska neprestáva. Miluje napriek osobnostným nedokonalostiam, fyzickým chybám a duševným zvláštnostiam. Láska je hlboká, stála a večná. Nič nedokáže v domácnosti priniesť pocit bezpečia tak, ako to dokáže láska.   

Modlitba dňa

Ježiš, pomôž mi dnes počúvať, milovať a zaujímať sa o tých, ktorých milujem, a to srdcom, ktoré je citlivé vďaka Tebe.

Billy Graham Evangelistic Association