Život obrátený naruby - 25. október

„Keď ich však nenašli, vyvliekli Jasona a niektorých bratov pred predstavených mesta a kričali: Títo rozvracajú celý svet a teraz prišli aj sem.“ Sk 17:6   O prvej cirkvi sa hovorí, že obrátila svet naruby. To však bolo, mimochodom, myslené ako kritika, nie ako pochvala. Keď Pavol a Sílas kázali evanjelium…

Čo viera zväzuje dokopy - 24. október

„Mýtnik však stál opodiaľ a neodvážil sa ani len oči zdvihnúť k nebu, bil sa do pŕs a hovoril: Bože, buď milostivý mne hriešnemu.“ Luk 18:13 Ale pozrime sa na slová modlitby mýtnika, vraví: „Bože, buď milostivý mne, hriešnikovi.“ Kde sa naučil takto hovoriť s Bohom? A ako sa opovažuje…

Mimoriadny podvod - 23. október

Severná Kórea: staršia žena „A nie div, veď aj sám satan premieňa sa v anjela svetla. Nie je teda veľkou vecou, keď sa aj jeho služobníci predstavujú ako služobníci spravodlivosti“ (2. Kor 11:14 – 15). „Jedného dňa nám učiteľka povedala, že si zahráme špeciálnu hru. Šeptom nám povedala o zvláštnej knihe, ktorú môžu…

Hnojná brána - 22. október

Hnojná brána je pravdepodobne Črepinovou bránou, o ktorej hovorí Jeremiáš. Takto riekol Hospodin: Choď, kúp si hlinený krčah od hrnčiara, vezmi so sebou niektorých zo starších ľudu i zo starších kňazstva, vyjdi do údolia Ben Hinnóm, ktoré je pri vchode do Črepinovej brány, a hlásaj tam slová, ktoré ti poviem. (Jer 19,1-2) Črepinová…

Diskusia na život a na smrť - 21. október

„Milovaní, keďže sa všemožne snažím písať vám o našom spoločnom spasení, nútený som vám napísať a napomenúť vás, aby ste bojovali za vieru, odovzdanú raz navždy svätým.“ Jud 1:3    Zvestujem evanjelium už dlhé roky, videl som generácie, ktoré prichádzali a odchádzali. Od prisťahovalcov, neskúsených, až po generácie X,Y a Z. V…

Boží súd vidí na dno srdca - 20. október

„Farizej stál a takto sa v duchu modlil: Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia: vydierači, nespravodliví, cudzoložníci alebo ako tento mýtnik.“ Luk 18:11 Kristus vykresľuje farizeja ako vzor cnosti, kým colník žiadnu cnosť nemá. Ako je možné, že v rozpore s tým Boh odsudzuje farizeja a colníka vyhlasuje za spravodlivého? Chce…