Nemilujte svet - 20. január

Nemilujte svet, ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, nieto v ňom lásky k Otcovi. Lebo čokoľvek je vo svete, žiadosť tela, žiadosť očí a pýcha života, nie je z Otca, ale je zo sveta. (1J 2,15-16)

Ján otvára tému, ktorá nie je populárna. Je ale centrálna a potrebná, pretože sa priamo týka nášho života. Vystríha pred vonkajšími a vnútornými nepriateľmi.

Hovorí aj o veciach a nebezpečenstvách, o ktorých je bolestivé rozprávať. Zapaľuje svetlo, ktoré odhaľuje falošné kázanie o Kristovi a falošnú vieru...

Jánov list je plný Krista. Pojednáva o živom spoločenstve s Otcom a Jeho Synom, Ježišom Kristom. Nie je to teória. Nie je to teológia z knižnice, ani informácie z druhej ruky. Píše očitý svedok. On nie je len očitým svedkom, ale jeho srdce uchvátilo a inšpirovalo to, čo videl. Jeho srdce preteká. Jednoducho nemôže zostať ticho, keď tie veci zažil a vie ich.

Keď si čítam List Jánov, napadajú mi Ježišove slová: „Rieky živej vody potečú z vnútra toho, kto verí vo mňa. A to povedal o Duchu, ktorého mali prijať tí, čo uverili v Neho.“ (J 7,38-39)

Podobne ako v Evanjeliu podľa Jána, aj prvý Jánov list sa sústredí na Logos – Slovo. Ján hovorí, že svedčí o Slove života.

Boh je prameňom lásky. Nie je však len láskou, je aj svätý a spravodlivý a nenávidí hriech a nespravodlivosť. Božie deti sa musia mať na pozore preto, aby nemilovali svet a svetské spôsoby. Ježiš hovorí: „Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta.“ (J 8,36)

Nemôžme milovať aj Boha aj svet. Ján to vyjadruje jasne: „Nemilujte svet, ani to, čo je vo svete...“

Keď hovorí, nemilujte svet, na aký svet myslí? Nemyslí na stvorenstvo, na vodopády, trávu, lesy, hory a živočíchy. Nie toto máme nenávidieť. Nemyslí na človeka alebo na ľudstvo. Veď Božie slovo hovorí: „Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.“ (J 3,16)

O akom svete teda Ján hovorí? Je to postoj, pri ktorom sa človek odvracia od Boha, aby bol sám sebe pánom. Egoizmus, individualizmus, sebectvo, nezávislosť sú bohovia dnešnej doby, ktorí zatemňujú myseľ človeka, toto máme nenávidieť. Ján píše o postoji, keď človek hovorí: „Mám právo robiť si čo sa mi zachce.“

Ján ide tak ďaleko, že hovorí, že keď niekto miluje svet, nie je v ňom lásky k Otcovi. Chce, aby nám bolo jasné, že buď budeme načúvať svetu, alebo Bohu. Neexistuje nič medzi tým.

V Evanjeliu podľa Matúša Ježiš hovorí: „Kto nie je so mnou, je proti mne, a kto nezhromažďuje so mnou, rozptyľuje.“ (Mt 12,30)

Buď budeš nasledovať ducha doby, necháš sa viesť jeho myšlienkami a budeš žiť vo svete a zo sveta a tvoje šťastie bude vo všetkom, čo svet ponúka, alebo budeš počúvať Boha, budeš žiť vo svete, ale nie zo sveta. Veď človek žije každým slovom, ktoré vychádza z úst Boha. Pavol v liste do Galácie píše: Ale, Bože, chráň, aby som sa aj ja vychvaľoval, ak len nie krížom nášho Pána Ježiša Krista, ktorým je mi svet ukrižovaný a ja svetu. (G 6,14)

Medzi Pavlom a svetom stojí kríž. Nie je to len symbol, na ktorý Pavol myslí. Tento kríž má praktické dôsledky v jeho živote. Kríž medzi ním a svetom vytvára jasnú hranicu. Kríž nie je len slovo. Je to praktický dôsledok.

Pavol nevyhľadáva nič chytré, aby ho akceptovali vo všetkých táboroch alebo vo svete. Kríž nie je len niečo, o čom hovorí, nie je to doktrína, ktorú bráni. Kríž priniesol revolučnú zmenu do jeho života. Skrze tento kríž je Pavol ukrižovaný svetu.

Takýto postoj k svetu má mať kresťan aj dnes.

Čím je Kristov kríž pre teba?

Náboženským symbolom, alebo živou skutočnosťou, ktorá ťa oddeľuje od sveta?


Ukážka z knihy Curt A. Westman - Zamyslenia II. Ak vás táto ukážka zaujala a mali by ste záujem o knihu, môžete si ju najvýhodnejšie kúpiť na www.eshop.evs.sk/index.php/zamyslenia-ii

Vždy bdejte - 19. január

„Buďte rozvážni, bdejte! Váš protivník diabol obchádza ako revúci lev, hľadajúc koho by zožral.“

(1Pt 5:8)

Keď som bol v nemocnici na Hawaji, opäť som čítal o šokujúcich udalostiach, ktoré viedli k deštrukcii flotily Spojených štátov v Pearl Harbor. V ten osudný deň – 7. decembra 1941 – Japonci zaútočili. Výsledkom bolo zničenie našej flotily. Príčina – tragická nevšímavosť. Keď pohodlie, pokoj a radosť uprednostníme pred povinnosťami a naším presvedčením, napredovanie sa spomalí.

Čo spôsobuje, že my kresťania krčíme plecami, keď by sme mali posilňovať svoje svaly? Čo nás robí apatickými v čase, keď záťaž potrebuje byť zdvihnutá, svet porazený a zajatí oslobodení? Prečo sme mnohí znudení, keď časy vyžadujú konanie? Kristus nám povedal, že v posledných dňoch bude postoj ľudí k životu vlažný.

Modlitba dňa

Otče, vezmi preč apatiu, ktorá tak často oslepuje môj pohľad.

Billy Graham Evangelistic Association

Kto je učeník? - 18. január

„I riekol Ježiš Židom, ktorí uverili: Ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci.“ (J 8:31)

Kto je učeník? Učeník je v podstate poslucháč, študent či žiak.

Medzi žiakom a učeníkom je však rozdiel. Predstav si napríklad, že si na základnej či strednej škole. Si žiak. Si tam preto, lebo tam musíš byť. Nemáš na výber.

Keď si už trošku starší, rozhodneš sa ísť na vysokú školu. Rozhodneš sa, aký odbor budeš študovať. Daná téma ťa naozaj zaujíma a chceš sa naučiť všetko, čo sa dá. Už nie si žiakom, podobáš sa viac na učeníka, pretože teraz už na hodiny chceš chodiť. Chceš získať informácie. Obetuješ čas, aby si bol študentom niekoho iného, kto sa v danom odbore vyzná viac než ty.

Teraz si to prenesme na kresťanský život. Si učeníkom alebo žiakom proti svojej vôli? Ak chodíš do kostola, akoby to bola trieda, v ktorej vlastne ani nechceš byť, pravdepodobne z toho nebudeš nič mať. Musíš prichádzať ako učeník, ako študent, ako niekto, kto sa chce učiť.

Ježiš povedal: „Ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci.“ (J 8:31)

Podľa Biblie je učeník niekto, kto počúva osobu, ktorá má plné poznanie. Takýto poslucháč hltá každé jedno slovo, všíma si každú zmenu hlasu, vstrebáva každý detail. Nikdy nemá dosť a vždy sa úmyselne sústredí.

Práve preto Ježiš často hovorieval: „Kto má uši na počúvanie, nech počúva!“ Inými slovami: „Dávajte pozor na to, čo vám hovorím.“

Jednoznačne potrebujeme pomazanie pri kázaní a učení, no taktiež potrebujeme pomazanie pri počúvaní.

https://www.harvest.org

Spochybňovanie - 17. január

„Srdce čisté stvor mi, ó Bože, a obnov vo mne ducha pevného!“

(Ž 51:12)

Pre ľudí okolo dvadsiatky nie je nezvyčajné odísť od niečoho, v čom boli vychovávaní. Dôvodov je veľa. Možno ich vystavovanie nevere zabralo viac ako viera. To dôvod, prečo Biblia vraví: „Srd­ce je klam­livé nad všet­ko a zrad­né je…“

Ľudské srdce je pod takým vplyvom hriechu, že je ochotné prijať neveru za svoju vieru. Nejaký človek, ktorého si vysoko váži, bezpochyby ovplyvnil jeho zmýšľanie, a tak svoj raný tréning považuje už len za „hlúposť“. Ako raz niekto povedal: „Trocha vedomostí môže človeka dostať preč od Boha, ale plné pochopenie ho privedie späť.“

Jednými z najvernejších kresťanov, ktorých poznám, sú ľudia, ktorí vo svojich životoch prešli obdobiami, v ktorých spochybňovali Bibliu, Krista a Boha. Ako však pokračovali ďalej v štúdiu záležitostí, ktoré ich trápili, nachádzali prevažné dôkazy, že „vo svojom srdci blázon hovorí: Niet Boha!“

Modlitba dňa

Modlím sa dnes za všetkých pochybujúcich ľudí, Pane, pričom si spomínam na obdobia vo svojom živote, kedy v ňom vládla nevera.

Billy Graham Evangelistic Association

Musíme sa narodiť, aby sme konali dobré skutky - 16. január

„Ježiš mu odpovedal: Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť kráľovstvo Božie.J 3:3

Podľa týchto slov sú dobré skutky a druhá časť učenia, konkrétne, kázanie o dobrých skutkoch, veľmi málo dôležité. Kristus tu neodmieta dobré skutky, pretože skutky sú tiež dobré, ale majú svoj význam a svoje miesto a tam majú zostať, lebo – v porovnaní s časťou učenia, o ktorej hovorím (viera a znovuzrodenie) – sú úplne nepodstatné, pretože nás neprivedú do neba. Ani neoprávňujú človeka vidieť nebeské kráľovstvo alebo vojsť do večného života, do ktorého sa človek musí znovu narodiť. Nikto nepatrí k cirkvi, kým sa znovu nenarodí. Tieto slová sú priame a jasné. Nikodém je tiež dostatočne dobrý a nechýbajú mu dobré skutky: Pokoruje sa a prichádza k Pánu Kristu... A predsa mu Pán hovorí: Táto pokora a svätosť sú daromné a on sa nedostane do neba, ak sa znovu nenarodí. Tí, ktorí tomuto veria a považujú to za pravdu, môžu ľahko odpovedať na spravodlivosť a sväté úvahy moslimov a všetkých tých ľudí, keď sa jeden zviaže povrazmi, druhý si oblečie náboženské háby a ďalší chodí na púte. Odpoveď každému z nich by bola: Aj keď prednášaš dlhé modlitby a postíš sa, alebo buduješ skromné príbytky, tieto skutky ťa neprivedú do neba. Rovnako, ani navlečením nábožných šiat to nedosiahneš. Ale deje sa to takto: Musíš sa znovu narodiť. To znamená: Teraz si mŕtvy so všetkými tvojimi činmi, celým bytím a životom; si zavrhnutý a s touto svätou a farizejskou spravodlivosťou si bezcenný... Uvažuj nad týmto príkladom: Dieťa, ktoré sa má narodiť o dva roky, je teraz nič. Mladá žena, ktorá ho má vynosiť a porodiť, je ešte panna. Dieťa, ktoré sa má z nej narodiť je nič; nič nemôže urobiť. Lebo to, čo samo najprv nemá život, nemôže nič vykonať, s tým musí súhlasiť každý. Takto je to aj so všetkými skutkami, nezáleží na tom, aké vzácne a dobré sú, nie sú vôbec nič, keď sa dejú pred znovuzrodením. Tieto skutky nie sú nič iné len hriech a smrť... Tým, že toto učíme, neodsudzujeme dobré skutky, ale chceme, aby sa ľudia pripravili a najskôr sa znovu narodili; až potom môžu konať dobré skutky. Tešili by sme sa takým ľuďom, čo úprimne konajú dobré skutky. Človek musí kázať o tom druhu ľudí, ktorí môžu konať dobré skutky... Naši protivníci tomu nerozumejú; preto kričia, že zakazujeme dobré skutky, čo je lož. Lebo najlepšie učíme o dobrých skutkoch a hovoríme, že dobré skutky môžu konať len tí, ktorí sa znovu narodili a ktorí sú narodení a stvorení pre dobré skutky (Ef 2:10). Len zakazujeme, keď niektorí chcú konať dobré skutky, zatiaľ čo ešte nie sú tými, ktorí ich konajú, pretože sa ešte do nich nenarodili. Lebo dobré skutky sa majú konať, ale majú ich konať iba tí, ktorí sa narodili ako nový človek, a tí, ktorí majú a môžu konať dobré skutky. Ak má tesár postaviť dom, musí najskôr jestvovať on sám. Lebo čo postaví, ak sa ešte nenarodil? Takto usudzuj aj tu o dobrých skutkoch... Ľahko sa dá obliecť nábožné rúcho, ale najprv sa opýtaj, či si sa nanovo narodil; potom sa opýtaj na skutky, ktoré máš konať... Toto je naše učenie: Skutky všetkých ľudí sú nič a konajú ich zbytočne, ak sa najprv znovu nenarodia.

St. Louis ed., 7:1851-1854.

Povolaní činiť učeníkov - 15. január

„Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca i Syna i Ducha Svätého.“ (Mt 28:19)

Ako kresťania sa nemáme snažiť len získať ľudí pre Ježiša Krista, máme sa snažiť postaviť ich na vlastné duchovné nohy, aby boli schopní kráčať ďalej sami a budovať svoj vzťah s Ním. Volá sa to učeníctvo.

Ježiš povedal: „Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca i Syna i Ducha Svätého a učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. Ajhľa, ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta. Amen.“ (Mt 28:19-20)

Akosi sme oddelili hlásanie evanjelia od učeníctva, ale Boh chce, aby sme privádzali ľudí ku Kristovi a zároveň ich učili, ako majú duchovne stáť na vlastných nohách.

Som veľmi vďačný za to, že Boh do môjho života priviedol takého človeka. Keď som sa rozhodol pre Krista, nepoznal som mnoho kresťanov. Nejako som sa nevedel zaradiť. Prežíval som zvláštnu etapu – medzi kresťanmi som sa cítil pomerne nesvoj, no zároveň som nechcel tráviť čas so svojimi starými priateľmi.

Jedného dňa za mnou však prišiel chlapík, ktorý sa volal Mark, a predstavil sa mi. Zobral ma so sebou do kostola a predstavil ma ostatným kresťanom. Poradil mi, čo mám čítať, a odkrýval mi význam jednotlivých častí Písma. Mal som milión otázok a on mi všetko trpezlivo vysvetľoval. Pomohol mi prejsť spomínanou etapou. Ďakujem zaňho Bohu.

Aj ty môžeš byť „Markom“ pre nového veriaceho. Možno ťa Boh nepovolal, aby si sa stal kazateľom či vedúcim chvál, no môžeš byť priateľom niekoho, kto sa nedávno rozhodol pre Krista. Môžeš s ním tráviť čas. Môžeš mu ukázať, ako v tomto svete žiť kresťanským životom.

https://www.harvest.org