Večera Pánova - 23. jún

„Preto ktokoľvek by nehodne jedol chlieb, alebo pil z kalicha Pánovho, previní sa proti telu a krvi Pánovej. Skúmaj sa teda, človeče, a tak jedz z chleba a pi z kalicha.“ (1 Kor 11:27 – 28) Evanjelium podľa Matúša opisuje jednu z najznámejších udalostí v histórii ľudstva a určite to najslávnejšie…

Útecha Božieho zasľúbenia - 22. jún

„Bol bohatý človek, obliekal sa do šarlátu a jemného ľanu a hodoval každý deň skvostne. A bol akýsi chudobný muž, menom Lazár, ktorý ležiaval pred jeho bránou vredovitý.“ Evanjelium podľa Lukáša 16:19 – 20 Lazár sa v svojej biede utešoval Božím zasľúbením večného života v Kristu. Prvým dôkazom toho je jeho meno.…

Kresťanovi vždy zostáva viac, ako stráca - 21. jún

„Bol bohatý človek, obliekal sa do šarlátu a jemného ľanu a hodoval každý deň skvostne. A bol akýsi chudobný muž, menom Lazár, ktorý ležiaval pred jeho bránou vredovitý.“ Evanjelium podľa Lukáša 16:19 – 20 Niežeby kresťana nemalo roztrpčiť, že ho postretol smútok, skľúčenosť, trápenie, ale mal by v nich čerpať útechu…

Výchova príkladom - 20. jún

„Vychovávaj chlapca na počiatku jeho cesty, tak sa ani v starobe neodchýli z nej.“ Prísl 22, 6 6. verš z 22. kapitoly knihy Prísloví je veľmi známy. Často sa používa, keď dieťa zblúdi. Hovorí: „Vychovávaj chlapca na počiatku jeho cesty, tak sa ani v starobe neodchýli z nej.“ Myslím, že je to skvelý…

Účel vlády - 19. jún

„... lebo synovia tohto sveta sú opatrnejší voči seberovným než synovia svetla.“ Evanjelium podľa Lukáša 15:8 Práve tak ako duchovná vláda či úrad má smerovať ľudí vyššie k Bohu, aby konali dobro a boli naveky požehnaní, má svetská vláda spravovať ľudí pod svojou správou a zabezpečiť, aby telo, tovar, česť, ženy, deti, domy,…

Zabúdam na to, čo je za mnou - 18. jún

Každý máme niečo, čo je „za nami“. Veci, na ktoré by sme najradšej zabudli. Veci, kde sme zlyhali. Veci, ktoré sme nemali povedať alebo urobiť, ale ktoré sme, žiaľ, povedali a urobili. O čo temnejšie alebo horšie je to, čo sme povedali alebo urobili, o to ťažšie je na to…