Východná brána - 17. december

Ďalšia brána sa spomína v súvislosti so strážením. ... za ním opravoval strážca Východnej brány Šemaja, syn Šechanjov. (Neh 3,29) Východnú bránu ráno otvárali ako prvú. Smerovala na východ. Strážca bránu strážil celú noc, pozoroval, načúval, pripravený upozorniť na príchod nepriateľa. Keď svitalo a nevidel žiadneho nepriateľa, bránu otvoril. Východná…

Nechať sa viesť Hospodinom - 16. december

„Tu anjel Pánov hovoril Filipovi: Vstaň a choď na juh, na cestu, čo vedie z Jeruzalema do Gazy a je pustá.“ Sk 8,26 Prestav si, že jedného dňa by prišiel za tebou Boh a povedal: „Choď do Plam Springs, postav sa do stredu púšte na poludnie a potom ti poviem,…

V ktorom chráme prebýva Boh? - 15. december

„Všetci, ktorí to videli, reptali a hovorili: K hriešnemu človeku vošiel si odpočinúť!“ Lk 19:7 Aj tak, keď Pán Ježiš posvätí tento chrám (Zacheovo srdce) a prebýva v ňom, svet musí reptať a byť sklamaný z toho že Pán sa zastavuje pri hriešnikovi namiesto toho, aby navštívil obrovský zástup, pisárov…

Mimoriadny zásah - 14. december

Rumunsko: Joana Mindrutz „Dal si mi život, milosť a tvoja starostlivosť strážila môjho ducha.“ Jób 10:12 Joana Mindrutz mnohých prekvapila svojím činom. Odvážne pristúpila k policajnému úradníkovi a vyhlásila: „Trpia tu šiesti Kristovi učeníci z Božieho vyvoleného ľudu. Chcem trpieť s nimi.“ Čoskoro už spievala s obvinenými, ktorých v ten deň zatkli – so židokresťanským kazateľom,…

Najskôr sa staraj, potom rozprávaj - 13. december

„Filip zišiel do samarského mesta a zvestoval im Krista.“ Sk 8,5 Nedávno som počúval kresťanskú rádiovú šou, kde niekto hovoril, ako začať rozhovor, ktorý bude viesť k evanjeliu – chytré veci, ktoré môžeme použiť, aby sme niekoho zaujali dobrou správou. To všetko je, samozrejme, dobré, no nič z toho nemá…

Ty si chrám Boží - 12. december

„A zostúpil rýchlo a prijal Ho s radosťou.“ Lk 19:6 Čo urobí úbohá, smädná, vyhladovaná duša, keď počuje volanie Krista? Rýchlo zlezie dole a príjme Pána Ježiša s takou radosťou, akoby bol navždy Jeho svätým chrámom, tak ako svätý Pavol povedal v 1. Kor 6:19-20: „Alebo či neviete, že vaše telo…