Daj svoje modlitby na kopu pred Boha - 15. september

„Dúfajte v Neho, ľudia, v každom čase; vylievajte si pred Ním srdce! Boh je naším útočiskom.“ – Žalm 62:9 Dávid vraví: „ Keďže Boh je ku mne láskavý, všetci ma verne nasledujte; bude láskavý k nám všetkým. Sám som to prežil, preto vám môžem dobre poradiť.“  Nech Saul, pápež, cisár, kráľ,…

Mimoriadne „bohatstvo“ - 14. september

Juhovýchodná Ázia: kresťania Hmongovho kmeňa „... aby vaša skúšaná viera, omnoho drahšia ako hynúce, ale ohňom preskúšané zlato, bola vám na chválu, slávu a česť pri zjavení Ježiša Krista.“ (1. Pt 1:7) „Jednému veriacemu vrazili do úst dlhý nôž a inému, ktorého prichytili s Bibliou, naliali do hrdla vriacu vodu. Celú rodinu utopili.“…

Cesta viery - 13. september

 „A neopíjajte sa vínom, v ktorom je roztopašnosť, ale buďte naplnení Duchom.” Ef 5,18 Biblia nám hovorí, aby sme boli naplnení Duchom. No rozmýšľal si niekedy nad tým, čo to vlastne znamená? Niektorí ľudia to chápu tak, že je potrebné mať emocionálny zážitok. Samozrejme, môže to zahŕňať aj to, no…

Čia nádej je najlepšia? - 12. september

„Len v Bohu utíši sa moja duša; lebo od Neho pochádza moja nádej. Len On je moja skala, moja spása, môj hrad; nesklátim sa. Na Bohu spočíva moja spása, moja česť; i skala mojej sily, moje útočisko je v Bohu.“ – Žalm 62:7 – 8 Saulovi dvorania, celý svet a falošní…

Mimoriadna tlačiareň - 11. september

Čína: Kati Li „A som presvedčený, že Ten, ktorý počal vo vás dobré dielo, aj ho dokoná až do dňa Krista Ježiša.“ (Fil 1:6) Tajní návštevníci  prišli potichu do domu staršej Číňanky. Odviedli ich za záves a potom sa viac ako sto metrov plazili dlhým, tmavým tunelom, ktorý ústil do dvoch malých…

Hradby, ktoré treba nanovo postaviť - 10. september

Niektoré hradby a múry musí Boh zvaliť, pretože hriešnikovi bránia žiť v Jeho blízkosti. Iné múry treba zase postaviť, aby bránili a chránili Božie deti pred skazou zo strany nepriateľa. Vždy bude priepasť medzi Božím ľudom a svetom, ktorý je nepriateľom Boha. Keď prenasledovali mňa, budú prenasledovať aj vás... (J 15,20) Ak vaša spravodlivosť…