Mimoriadny sklad - 19. október

Rumunsko: pastor Richard Wurmbrand „A my vieme, že milujúcim Boha, povolaným podľa rady (Božej), všetky veci slúžia na dobro.“ (Rím 8:28) Pastor Richard Wurmbrand otvoril ťažké oceľové dvere a vstúpil do veľkej betónovej miestnosti. Rozhliadol sa po knihách, ktoré boli nahromadené na zemi. So širokým úsmevom a slzami na krajíčku jednu z nich zdvihol…

Moc evanjelia - 18. október

„Veď ja sa nehanbím za evanjelium (Kristovo): lebo mocou Božou je ono na spasenie každému veriacemu, najprv Židovi, a aj Grékovi.“ R 1:16  Môj život dramaticky ovplyvnila moc evanjelia v jediný deň. V Ježiša som uveril na stredoškolskom internáte po tom, ako som počul evanjelium, ktoré bolo podané spôsobom, aký…

Skúmanie kontrastov - 17. október

„Farizej si zastal a takto sa modlil v sebe: Bože, ďakujem Ti, že nie som ako ostatní ľudia, vydierači, nespravodliví, cudzoložníci, alebo ako aj tento publikán. Postím sa dva razy do týždňa, dávam desiatky zo všetkého, čo mám. Publikán však stál zďaleka a ani oči nechcel pozdvihnúť k nebu, ale…

Mimoriadny chválospev - 16. október

Severná Kórea: Elizabeth Prentissová „Ale vo všetkom sa predstavujme ako Boží služobníci; ... ako smutní, ale vždy veselí.“ (2. Kor 6:4, 10) „Cítim sa taká prázdna,“ plakala Elizabeth Prentissová. Strata dvoch detí bola zdrvujúca. Napriek tomu, že v živote zažila obrovskú bolesť z toho, že stratila funkčnosť oboch nôh, viera v Krista jej…

Údolná brána - 15. október

Údolnú bránu... vybudovali a osadili jej vráta, zámky i závory... (Neh 3,13) Údolná brána sa nachádzala v juhozápadnej časti hradieb Jeruzalema a viedla z mesta dolu, do údolia. Cez túto bránu musí prejsť každý človek. Veriaci, aj tí, ktorí Boha odmietajú, aj ľahostajní. Teraz myslím na bránu, ktorá vedie do „údolia smrti“, pretože tam my,…

Tri otázky, ktoré by si mal klásť každý kresťan - 14. okóber

„Všetko je mi dovolené, ale nie všetko je mi prospešné. Všetko je mi dovolené, ale ja sa ničím nedám ovládnuť!“ 1 Kor 6:12    V kresťanskom rádiu som raz počul volajúceho, ktorý hovoril: „Som novo obrátený kresťan a uvažoval som o tom, ako sa vlastne kresťania zabávajú?“ Páči sa mi, aký…