Požiadavky duše - 17. august

„A Hospodin ťa ustavične povedie, ukojí tvoju túžbu aj vo vyprahnutom kraji…“

(Iz 58:11)

Duša si vyžaduje rovnako veľa pozornosti, ako aj telo. Vyžaduje spoločenstvo a spojenie s Bohom. Vyžaduje si uctievanie, pokoj a rozjímanie. Pokiaľ duša nie je denne sýtená a necvičí sa, potom slabne a scvrkáva sa. Ostáva nespokojná, zmätená a nepokojná. Veľa ľudí podľahne alkoholu za účelom zmiernenia plaču a prahnutia duše. Niektorí sa obrátia k novej sexuálnej skúsenosti. Ostatní sa snažia utíšiť prahnutie svojich duší inými spôsobmi. Nič okrem Boha nikdy úplne neuspokojí, pretože Boh stvoril dušu a bez Boha je nepokojná a v tajných mukách. Prvým krokom k Bohu je uvedomiť si svoju duchovnú chudobu. Chudobní duchom nemerajú hodnotu života pozemským majetkom, ktorý je dočasný, ale z hľadiska večných skutočností, ktoré pretrvajú navždy. Múdry je človek, ktorý otvorene vyznáva svoj nedostatok duchovného bohatstva a v pokore srdca volá: „Bože, buď milostivý mne hriešnemu.“

Modlitba dňa

Ako na teba hľadím, môj Pán a Spasiteľ, dychtenie mojej duše bude uspokojené. Len Ty sám prinášaš stálu radosť.

Billy Graham Evangelistic Association

Pocta vernému služobníkovi, Billymu Grahamovi - 16. august

„Správne, dobrý a verný sluha, nad málom si bol verný, nad mnohým ťa ustanovím; vojdi v radosť svojho pána!“ Mt 25:23

Zrejme ste zachytili, že pastor Billy Graham včera ráno vo veku 99 rokov odišiel domov, aby bol s Pánom. Pamätám sa, ako som s ním raz bol v Portlande (štát Oregon). Práve dokončil kázeň. Zišiel z pódia a šli sme k autu. Išiel som s ním späť do hotela – ľudia vytvorili špalier len z úcty voči tomuto Božiemu mužovi. Nasadli sme do auta a pohli sme sa. Billy sedel vzadu vedľa svojho syna Franklina. Jeho dlhoročný priateľ a poradca T. W. Wilson šoféroval; ja som sedel vpredu na sedadle spolujazdca.

Chcel som Billyho pochváliť za kázeň, otočil som sa a povedal: „Billy, dnes to bolo úžasné posolstvo.“

Pozrel na mňa tými oceľovo modrými očami a povedal: „Len evanjelium.“

Otočil som sa a pomyslel som si: „Áno!“ To som vedel, ale snažil som sa ho pochváliť. Potom som sa obrátil dozadu a povedal: „Veľmi sa mi páčila tvoja myšlienka, že Ježiš robí svedomie znovu citlivým.“

Odpovedal: „Áno, On to môže!“

Tomuto som sa naučil: Nedalo sa mu zložiť žiaden kompliment. Skĺzol po ňom ako voda kačke po chrbte.

Ako môže byť človek v postavení, v ktorom bol on, a nestúpne mu to do hlavy? Hovorí sa, že na to, aby si držal plný pohár, potrebuješ istú ruku, a Boh Billymu počas celého života zveril plný pohár zodpovednosti.

Billy rád len tak sedel, rozprával sa a bol bežným človekom. Zaujímal by sa o teba tak ako ty o neho – čo bolo pre mňa ťažké pochopiť. Prečo by sa pýtal na môj názor alebo chcel počúvať, čo hovorím? Billy bol stelesnením láskavosti, skromnosti a dobroty – či bol s prezidentmi a známymi ľuďmi alebo s čašníčkou, ktorá mu priniesla obed, alebo s človekom, ktorý ho na ulici spoznal a oslovil. Ako Ježiš – vždy sa zdalo, že má veľký záujem o jednotlivcov, a ja si myslím, že to bolo jedno z tajomstiev jeho úspechu.

Často hovorieval: „Som len vidiecky pastor.“ a hoci to môže vyzerať ako predstieraná pokora, hovoril o sebe len prostú pravdu. Boh ho výnimočne pozdvihol, aby sa stal pastorom prezidentov a ďalších svetových vodcov, aj evanjelistom celého sveta, no keď bolo všetko urobené a povedané, Billy patril k tým najpraktickejším ľuďom, ktorých poznám. On bol „len vidiecky pastor“, ktorého Boh vyzdvihol na úroveň, na ktorú sa dostalo len veľmi málo iných, ak vôbec niekto.

Myslím si, že spomedzi ľudí, ktorých som stretol, sa Billy Graham najviac podobal na Krista – hoci nebol bez ľudských chýb. Sám ich prvý priznával.

Billy Graham žil to, čo kázal – a kázal lásku. Miloval manželku Rút i svoju rodinu celým srdcom. Nevidel som manželov, ktorí by sa ľúbili viac ako  Billy a Ruth, aj keď mali svoje malé nezhody ako každý pár. Bolo kúzelné pozorovať, akým spôsobom sa k sebe správali. Ruth mu bola vo všetkom rovná, s veľkou duchaplnosťou a zmyslom pre humor, a bolo vidieť, že je s ňou rád.

Od jej smrti sa Billy túžil znovu s ňou stretnúť v nebi a počuť Pána povedať: „Správne, dobrý a verný sluha!

https://www.harvest.org

Vnútorný konflikt - 15. august

„Pýcha prichádza pred skazou a namyslenosť ducha pred pádom.“

(Pr 16:18)

Dávid, kráľ starovekého Izraela, sa ocitol uprostred chaotickej národnej situácie. Jeho kráľovstvo bolo rozdelené vnútorným konfliktom. Otrok nenávidel pána, pán nenávidel otroka. Ľudia obviňovali vládu a vláda obviňovala ľudí. Dávid sa obzrel okolo seba a zbadal, že každý človek sa považoval za dokonalého. Každý jednotlivec kládol vinu na ďalších jednotlivcov. Dávid vedel, že ak hriešna pýcha neprestane narastať, jeho národ sa duchovne zrúti. Vedel, že ekonomickú krízu, morálny rozklad či vojenskú porážku nevyhnutne predchádza duchovný úpadok. Dávid sa teda obrátil na Boha. Boží Duch mu zjavil, že duchovná tendencia jeho národa nemôže vzrásť vyššie než je duchovná úroveň jeho vlastného srdca. Takže padol na kolená v úplnej pokore a modlil sa: „Preskúmaj ma, ó Bože, poznaj moje srdce; skúmaj ma a poznaj moje myšlienky! Viď, či som na ceste do trápenia, a veď ma cestou večnosti!“ (Ž 139:23-24)

Modlitba dňa

Pane, zbav ma hriechu pýchy a naplň ma pretrvávajúcou pokorou, keď si dnes budem robiť svoju prácu.

Billy Graham Evangelistic Association

Božie riadenie - 14. august

„Všetko krásne učinil vo svojom čase, aj večnosť im dal do sŕdc, len aby človek nevystihol od počiatku až do konca dielo, ktoré Boh vykonal.“ Kaz 3:11

Stalo sa vám už niekedy, že ste boli rozhodnutí, že niečo urobíte, pustíte sa do projektu, vezmete si určitú osobu alebo urobíte istú kariéru, a Boh vás nasmeroval inam?

Je veľa spôsobov, ako nás Pán vedie. Bolo by, samozrejme, milé zobudiť sa každé ráno s malým rozpisom na dverách, v ktorom by nám dával rozvrh dňa: O desiatej máš byť tu. O 11:46 máš byť tam. Bolo by to úžasné, ak by Boh rozplánoval celý deň a povedal nám, aké problémy nastanú, akým úlohám budeme čeliť, čo sa nás budú pýtať, aby sme mohli byť pripravení.

Boh ma však nikdy takto neviedol. Nikdy som nedostal denný rozvrh z neba, ale zistil som, že Božie riadenie prichádza ako výsledok krokov viery.

Pán má spôsoby, ako nám občas ukáže, že sme mimo Jeho vôle. Jedným z nich je nedostatok pokoja. Biblia nám hovorí: „A pokoj Kristov nech rozhoduje vo vašich srdciach“ (Kol 3:15).

Možno si spomenieš na určité situácie, možno vzťah, do ktorého si sa dostával, alebo miesto, kam si chodil, a mal si zrazu veľký nepokoj – takmer duchovnú triašku hlboko v tvojom vnútri. To možno Pán hovoril nie.

Niekedy sa stáva, že ťa Boh vedie inak, ako si ty zamýšľal. Boh má nielen svoju vôľu, ale aj svoje načasovanie každej situácie. Preto si chceme byť istí, že sme v Božej vôli, aj že postupujeme podľa Božieho načasovania.

https://www.harvest.org

Slová, s ktorými môžeš rátať - 13. august

„Nie vojenskou mocou, ani silou, ale mojím Duchom – hovorí Hospodin mocností.“ (Zach 4:6)

Po ukrižovaní, keď boli učeníci zúfalí, prehlásili: „A my sme dúfali, že On vykúpi Izrael.“ (L 24:21) Vládlo medzi nimi utrpenie, zúfalstvo a tragédia. Život stratil svoj význam a zmysel. Keď sa však vzkriesenie stalo zjavným, život nadobudol nový význam. Malo to zmysel a dôvod.

David Livingstone raz hovoril k skupine študentov na Glasgowskej univerzite. Keď vstal, aby začal rozprávať, na svojom tele niesol známky afrických ťažkostí. Niekoľko chorôb pri približne 30 príležitostiach ho zanechalo vyciveného a na smrť ustatého. Jeho ľavá ruka, ktorú rozdrvil lev, mu bezvládne visela po boku. Po opise svojich skúšok a súžení povedal: „Chceli by ste, aby som vám prezradil, čo ma podporovalo celé tie roky exilu medzi ľuďmi, ktorých jazyku som nerozumel a ktorých postoj ku mne bol vždy neistý a často nepriateľský? Bolo to toto: ,Ja som s vami po všetky dni až do konca sveta.‘ Všetko som stavil na tieto slová a oni ma nikdy nesklamali.“

Modlitba dňa

Vďaka Tvojej láske nie som nikdy sám. Ďakujem Ti, môj Pán a Spasiteľ.

Billy Graham Evangelistic Association

Čo musím urobiť, aby som bol spasený? - 12. august

„Vyviedol ich hovoriac: Páni, čo mám činiť, aby som bol spasený?“ Sk 16:30

„Čo mám robiť, aby som bol spasený?“ To bola otázka, ktorú veľmi dávno položil muž jednoducho opísaný ako „žalárnik“ (Sk 16:27). A ľudia ju kladú dodnes.

Boh po prvej misijnej ceste nasmeroval apoštola Pavla na niektoré nové miesta, aj do rímskej kolónie vo Filipách. Židovských obyvateľov vo Filipách nemohlo byť veľa, pretože tam nebola synagóga. Bolo tam len miesto pri rieke, kde sa modlievali. Pavol a Sílas tam šli a podelili sa o evanjelium so ženou menom Lýdia, ktorá uverila v Krista.

Potom prešiel diabol do útoku. Pavla a Síla zatkli, zbičovali a hodili do väzenia. A predsa sa na Boha nenahnevali. Biblia totiž hovorí: „Okolo polnoci modlili sa Pavel a Sílas, spievali Bohu chvály“ (Sk 16:25).

Zrazu tým miestom otriaslo zemetrasenie a dvere väzenia sa roztvorili. Žalárnik vedel, že má malér, pretože ak niektorý z väzňov ušiel, čakala ho nielen poprava, ale aj mučenie.

Chystal sa zabiť sám seba, keď z tmy Pavol zavolal: „Neubližuj si! Veď sme všetci tu!“ (Sk 16:28)

Žalárnik odpovedal: „Páni, čo mám činiť, aby som bol spasený?

Pavlova odpoveď je dôležitá: „Ver v Pána Ježiša a budeš spasený“ (Sk 16:31).

Ten istý Ježiš, ktorý zmenil tvrdého rímskeho žalárnika, môže odpustiť aj tebe a zmeniť tvoj život. Potom sa môžeš tešiť na budúcnosť a vedieť, že Boh riadi tvoj život a má pre teba plán. Budeš mať tiež to úžasné poznanie, že keď zomrieš, pôjdeš do neba.

https://www.harvest.org