Mimoriadni pašeráci- 18. apríl

Lebo mnohí žijú tak, ako som vám často hovoril o nich a teraz aj s plačom hovorím, že sú nepriateľmi kríža Kristovho. (Fil 3:18) Severná Kórea: Kik „Hľadaj kríž,“ počul mladý kórejský muž Kik povedať dedinčana. Tí, ktorí utiekli zo Severnej Kórei do Číny, dostali odporúčanie, aby hľadali budovu s…

Pravá viera sa nevie dočkať, kedy príde Pán Ježiš - 17. apríl

...tak aj Kristus bol len raz obetovaný, aby vzal na seba hriechy mnohých, a druhý raz sa zjaví nie pre hriech, ale na spásu tým, čo ho očakávajú. – List Židom 9:28 (ekumenický preklad) Čo musíš urobiť, aby si mohol vedieť, že tvoje hriechy zmyla krv Pána Ježiša a že…

Ďalšia mimoriadna otázka - 16. apríl

A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. (Fil 4:7) Spojené štáty americké: detskí scenáristi „Túto otázku sa nemôžeme spýtať. Nepoznáme na ňu odpoveď!“ Scenáristi pracovali na detskom videu s názvom Stephanova skúška viery, v ktorom mladý chlapec cestuje v čase…

Kázanie bez podpory - 15. apríl

Komu sa dostáva vyučovania v slove, nech zo všetkého, čo má, udeľuje tomu, kto ho vyučuje. Nemýľte sa! Boh sa nedá vysmievať! Čo človek rozsieva, to bude aj žať! (Gal. 6:6-7) Pavol tu káže učeníkom alebo poslucháčom Slova, aby sa delili so všetkými vecami, čo majú, so svojimi učiteľmi. V…

Zisk, o ktorý nemôžeš prísť - 14. apríl

Ježiš sa zahľadel na nich a povedal: U ľudí je to nemožné, ale nie u Boha; lebo u Boha je všetko možné. – Evanjelium podľa Marka 10:27 V týchto slovách sú dva silné impulzy, aby sme boli kresťanmi, ktorí všemožne zápasia o hynúci svet, a úplne sa oddali misii medzi…

Mimoriadny reformátor - 13. apríl

Zvestuj slovo, ... presviedčaj, karhaj, napomínaj so všetkou trpezlivosťou a poučovaním. (2. Tim 4:2) Nemecko: Martin Luther 31. októbra 1517 pribil Martin Luther deväťdesiatpäť téz biblickej viery na dvere kostola v nemeckom Wittenbergu a následne strávil zvyšok svojho života len krôčik od popravy. Napriek nebezpečenstvu sa Luther nikdy nevyhol príležitosti…