Mimoriadny svedok - 12. október

Severná Kórea: neznáma matka so synom „Veď ste živým a večným slovom Božím znovuzrodení nie z porušiteľného, ale z neporušiteľného semena.“ (1. Pt 1:23) „Čo sa stalo?“ spýtala sa matka zo Severnej Kórey, keď cez vchodové dvere vstúpil jej syn a na jeho tvári sa odzrkadľoval šok. „Bol som dnes so svojím priateľom,…

Boží výmenný obchod - 11. október

„Preto ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli, a hľa, nastali nové.“ 2 Kor 5:17 Predstav si, že zapneš televízor a uvidíš tam obchodníka s autami, ktorý stojí pred kolónou Ferrari. Hovorí: „Zdravím, som Bláznivý Eddie, a ak prinesieš svoje auto a vymeníš ho, dám…

Viera sa pridŕža toho, čo nevidí, necíti, ani neprežíva - 10. október

„Keď vchádzal do jednej dediny, stretol desať malomocných mužov. Už zďaleka zastali a hlasno kričali: Ježiš, Učiteľ, zmiluj sa nad nami!“ Luk 17:12–13 Ďalším aspektom viery je, že si dopredu nie je istá, či je hodná milosti a či bude vypočutá, podobne ako pochybovači, ktorí chcú uchopiť Boha a skúšajú Ho. Tak ako…

Mimoriadna láska k Božiemu Slovu - 9. október

Anglicko: mladá chyžná „Otvor mi oči, aby som videl zázraky Tvojho zákona.“ (Ž 119:18) V 16. storočí zaobchádzal kráľ Filip II. veľmi kruto so všetkými, ktorí sa sami pokúšali vykladať Písmo. Ak v tom čase našli niekoho študovať Bibliu, buď ho obesili, upálili na hranici, utopili, roztrhli na kusy, alebo zaživa pochovali.…

Stará brána - 8. október

Starú bránu opravovali... vyložili trámami, osadili jej vráta, závory i zámky. (Neh 3,6) Stará brána tam bola od začiatku. Nie je isté, kde presne bola umiestnená, ale to, čo nám táto brána chce povedať, vyjadruje prorok Jeremiáš: „Tak riekol Hospodin: Postavte sa na cesty a pozerajte, pýtajte sa na odveké chodníky; kde…

Viac, než len chvíľkový pohľad - 7. október

„Medzi tými, čo prišli vykonať pobožnosť na slávnosti, bolo niekoľko Grékov. Tí pristúpili teda k Filipovi, ktorý bol z galilejskej Betsaidy, a prosili ho hovoriac: Pane, chceme vidieť Ježiša!“ J 12:20–21 Ak by si navštívil staroveké Grécko a hovoril o svojej viere v Boha, spýtali by sa ťa na Jeho…