Čakať, že potkan zdochne - 12. apríl

Blahoslavení milosrdní, lebo oni milosrdenstva dôjdu. – Evanjelium podľa Matúša 5:7 Hovorí sa: „Neodpustiť je ako užiť otravu na hlodavce a čakať, že potkany zdochnú.“ Ak je niečo, čo by sme mali my všetci v tejto dobe uplatňovať viac, tak je to odpustenie a milosrdenstvo. Ježiš povedal: „Blahoslavení milosrdní, lebo…

Mimoriadny potlesk - 11. apríl

...keď nehľadíme na viditeľné, ale na neviditeľné. (2. Kor 4:18) Anglicko: Thomas Hauker Thomas Hauker, bystrý, obľúbený a atraktívny mladík, nezaprel svoj vzťah s Kristom. Preto ho odúsdili na smrť upálením na hranici. Niekoľko dní pred popravou prišli do Thomasovej anglickej väzenskej cely jeho priatelia. Jeden z nich povedal: „Počul…

Ako ti škodí to, že neodpúšťaš - 10. apríl

Ale buďte vospolok dobrotiví, milosrdní, odpúšťajte si, ako aj Boh odpustil vám v Kristovi. – List Efezským 4:32 Ak patríš medzi tých, ktorí prechovávajú hnev, počítajú urážky, či nevedia zabudnúť, potom musíš vedieť jedno: budeš mať ťažký život. Aj tvoj modlitebný život bude škrípať, až sa úplne zasekne. Odpúšťanie je…

Mimoriadne obmedzenia - 9. apríl

Lebo niet iného boha, ktorý by tak mohol zachraňovať ako tento! (Dan 3:29) Babylon: Šadrach, Méšach, Abéd-Nego „Na to ti nemusíme odpovedať ani slovo. Keď to musí byť, náš Boh, ktorého vzývame, nás môže vyslobodiť z rozpálenej ohnivej pece, a vyslobodí nás aj z tvojej ruky, kráľu. Ale ak nie,…

Ľudia, ktorým je odpustené - 8. apríl

A odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim! – Evanjelium podľa Matúša 6:12 Ako každý deň aj 1. decembra 1997 sa na strednej zdravotnej škole v meste Paducah v Kentaky zišlo asi tucet študentov na modlitebnom stretnutí. Keď vyslovovali záverečné amen, vtrhol dnu štrnásťročný chlapec a začal…

Mimoriadna „dohoda“ - 7. apríl

Si trpezlivý, znášal si mnoho pre moje meno a neustal si. (Zj 2:3) Východná Európa: spoluväzni Kazateľ vysvetľoval ešte len prvú myšlienku, keď do miestnosti vtrhli väzenskí strážcovia. Schmatli ho a všetkých ostatných pritlačili k zemi. „Vieš, že takéto kázanie je zakázané,“ zavrčal jeden z nich, „teraz ťa za to…