Priehradný múr - 3. september

Boli ste v tom čase bez Krista, vylúčení zo spoločenstva s Izraelom, cudzí zmluvám zasľúbenia, bez nádeje a bez Boha na svete. Ale teraz, hoci ste kedysi boli ďalekí, v Kristovi Ježišovi stali ste sa blízkymi krvou Kristovou. Lebo On je náš pokoj, On, ktorý oboch spojil v jedno a zboril priehradný múr, nepriateľstvo, keď na…

Len buď pripravený - 2. september

Odpovedal im: „Nie je vašou vecou poznať časy a príhodné chvíle, ktoré Otec určil svojou mocou.” Sk 1,7 Študujem biblické proroctvá a verím, že druhý príchod Pána Ježiša už môže nastať kedykoľvek. Verím, že sme boli svedkami znamení posledných časov a naplnených proroctiev, napríklad ako aj návrat Židov do ich…

Tí, čo premohli Boha - 1. september

„Ten sa ho opýtal: Ako sa voláš? On odpovedal: Jákob. Vtedy onen riekol: Nebudeš sa už volať Jákobom, ale Izraelom, lebo si bojoval s Bohom aj s ľuďmi a zvíťazil si.“ (Gen 32: 28 – 29) Zápasiaci muž sa odhalí, keď povie, že Jákob bojoval s Bohom aj s ľuďmi, a kvôli tomuto zápasu mu dá…

Mimoriadny úsmev - 31. august

Rumunsko: Milan Haimovici „Veseľte sa v nádeji, v súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí.“ (Rím 12:12) Studená a tmavá väzenská izba bola preplnená rumunskými kresťanmi, ktorí boli odhodlaní priniesť do temnoty Ježišovo svetlo. Jedným z týchto väzňov bol židovský veriaci, ktorý sa volal Milan Haimovici. Jedného dňa začal Milan diskutovať s iným spoluväzňom, ktorý bol skvelým…

Čo Bohu trhá srdce - 30. august

„Keď sa priblížil a videl mesto, zaplakal nad ním a riekol: Ó, keby si v takýto deň poznalo aj ty, čo ti je ku pokoju; ale je to teraz skryté pred tvojimi očami...“ Evanjelium  podľa Lukáša 19:41 – 42 Keď Ježiš slávnostne vstupoval do Jeruzalema, zástupy jasali. Smiali sa. Tešili…

Viera by nemala ustúpiť - 29. august

„A onen mu povedal: Pusť ma, lebo vychádza ranná zora! Jákob však odpovedal: Nepustím ťa, iba ak ma požehnáš.“ (Gen 32:27) Ak Muž, ktorý bojoval s Jákobom, bol Kristus, prečo by ho malo trápiť, že vychádza ranná zora? Odpoveď: nadobudol vzhľad človeka; uchovával si teda túto podobu, až kým sa neodhalil.…