Mimoriadny postoj - 7. december

Nigéria: Saratu Turundu „Bude však stáť, lebo Pán ho môže postaviť.“ Rim 14:4 „Neutečiem. Som pripravená zaujať postoj.“ Saratu Turundu mala tridsaťpäť rokov a bola slobodná. Milovala deti a zúfalo túžila po vlastných, no Boh na jej modlitby neodpovedal. Saratu sa rozhodla, že sa bude naplno venovať Bohu a cirkvi. Celé svoje srdce…

Do čoho povoláva Boh všetkých veriacich - 6. december

„Ale ako budú vzývať Toho, v koho neuverili? A ako uveria v Toho, koho nepočuli? A ako počujú bez kazateľa?“ Rim 10,14 Nedávno som robil interview o mojej knihe Lost Boy (Stratený Chlapec).  Reportér mi položil otázku: „Zdáte sa byť počas nášho rozhovoru uvoľnený. Interview vám musí  byť prirodzené.“ „Nič…

Zacheus nespoznal svoje čestné srdce - 5. december

„A zostúpil rýchlo a prijal Ho s radosťou.“ Lk 19:6 Evanjelium nám jasne hovorí, že Zacheus si o sebe veľa nenamýšľal, skôr sa považoval za nehodného, aby k nemu domov zavítal taký veľký, mocný prorok. Za hodných takého hosťa považoval vysokopostavených kňazov v Jeruzaleme a mnohých iných. Ak by ste…

Skrytý význam Vianoc - 4. december

Čo znamená́, že svet je „temný“? Slovo „temnota“ sa v Biblii vzťahuje na zlo aj na nevedomosť. Znamená to, že svet je plný neprávostí a nevysloviteľného utrpenia. Pozrime sa na to, čo sa dialo v čase Ježišovho narodenia – násilie, nespravodlivosť, zneužívanie moci, ľudia boli bez domova, utečenci utekali pred…

Konská brána - 3. december

Nad Konskou bránou opravovali kňazi... (Neh 3,28) Kôň je zviera, na ktorom jazdí bojovník. Zachariáš hovorí o mužovi na červenom koni a za ním boli červené, plavé a biele kone. (Zach 1,8) V Zjavení Jána je napísané: „A vyšiel iný, červený kôň, a ten, čo sedel na ňom, dostal moc…

Prečo si tu? - 2. december

„A my sme Tvoj ľud; ovce Tvojej pastvy; budeme Ti naveky ďakovať, rozprávať Tvoju chválu z rodu na rod.“ Ž 79,13 Nedávno som sa rozprával s kresťanom, ktorý podstúpil operáciu. Počas operácie mohol zomrieť, a to malo veľký vplyv na jeho život. Povedal mi, že pracoval ako predajca, no potom…