Odstránenie žihadla - 5. august

„Smrť, kde je tvoje víťazstvo? Smrť, kde je tvoje žihadlo?“ 1. list Korintským 15:55 (Botekov preklad) Poštípala ťa niekedy včela? Nie je to príjemný zážitok. Poštípaného to síce bolí, no pre včelu to znamená smrť. Keď včela pichne človeka, nevie vytiahnuť malé zúbkované žihadlo von. Môže to urobiť len raz…

Ako Boh posilňuje našu vieru? - 4. august

„Keď ich videl, povedal im: Choďte, ukážte sa kňazom! A keď šli, boli očistení.“ (Luk 17:14) Zatiaľ sme sa naučili, ako viera funguje, akú má povahu, odkiaľ pochádza, aký je jej počiatok, čo so sebou prináša a ako potešuje Boha. No všetko to je povedané na začiatku kresťanskej existencie. Na začiatok treba povedať,…

Mimoriadny autor - 3. august

Anglicko: John Foxe „Lebo evanjelium sa nám práve tak kázalo ako im. Ale počuté slovo nič im neosožilo, keďže nezrástlo mocou viery s tými, čo ho počuli.“ (Žid 4:2) John Foxe, mladý učiteľ na vysokej škole Magdalen, v modlitbe prosil: „Volajú sa Tvojimi kňazmi a služobníkmi, no uctievajú sami seba a svoju politickú moc.…

Duchov bicykel - 2. august

„Ježiš mu riekol: Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa.“ Evanjelium podľa Jána 14:6 Raz, keď som bol na cestách, šiel som na spiatočný let na letisko taxíkom. Vodič sa volal Tom. Predierali sme sa premávkou a len tak sme sa rozprávali,…

Tvoja láska bude väčšinu času stratená - 1. august

„Keď ich videl, povedal im: Choďte, ukážte sa kňazom! A keď šli, boli očistení.“ (Luk 17:14) Musíme tiež uvažovať nad druhou časťou tohto príkladu kresťanského života. Malomocní nás naučili veriť. Kristus nás učí milovať. A láska sa k blížnemu správa tak, ako vidí Krista správať sa k nám, ako sa hovorí v Evanjeliu podľa Jána…

Mimoriadna istota - 31. júl

Rím: Justin „A nebojte sa tých, ktorí zabíjajú telo, ale dušu nemôžu zabiť; bojte sa skôr Toho, ktorý aj dušu aj telo môže zahubiť v pekle.“ (Mt 10:28) „Ak ti zotnú hlavu, alebo ťa zbičujú ako kriminálnika, veríš, že aj tak vystúpiš do neba?“ spýtal sa Rusticus, mestský úradník. „Verím, že ak…