Viac, než len chvíľkový pohľad - 7. október

„Medzi tými, čo prišli vykonať pobožnosť na slávnosti, bolo niekoľko Grékov. Tí pristúpili teda k Filipovi, ktorý bol z galilejskej Betsaidy, a prosili ho hovoriac: Pane, chceme vidieť Ježiša!“ J 12:20–21 Ak by si navštívil staroveké Grécko a hovoril o svojej viere v Boha, spýtali by sa ťa na Jeho…

Viera nás ženie k tomu, aby sme bežali, kričali a žiadali - 6. október

„Keď vchádzal do jednej dediny, stretol desať malomocných mužov. Už zďaleka zastali a hlasno kričali: Ježiš, Učiteľ, zmiluj sa nad nami!“ Luk 17:12–13 Sv. Lukáš úmyselne spomína tri fakty: prvý – bežali k Nemu, druhý – zastali, tretí – hlasno kričali. Tým chce vyzdvihnúť vieru malomocných a dať nám ich za príklad.…

Mimoriadna moc - 5. október

Bangladéš: Abdullah „Ale prijmite moc Ducha Svätého, ktorý zostúpi na vás.“ (Sk 1:8) Od chvíle keď Abdullah prijal Ježiša, sa ho rodina snažila všemožne presvedčiť, aby si to rozmyslel. Koniec-koncov, jeho otec bol významným mužom v ich dedine aj v celom Bangladéši, ktorý postavil mešitu hneď vedľa ich pozemku. Keď Abdullaha k navráteniu k…

Boh podľa našich podmienok - 4. október

„Hospodinove skutky lásky neprestávajú, lebo Jeho milosrdenstvo sa nekončí.“ Žalosp 3:22 V starovekom Ríme sa porazený hrdina vracal z vojny sediac na oslovi. Keď teda Ježiš išiel do Jeruzalema na oslovi a zástup kričal: „Hosana!“ Rimanom ani Židom tento význam neunikol. Rimania si mysleli, že Ježiš sa správa ako vracajúci…

Viera si len neželá, ale žiada! - 3. október

„Keď vchádzal do jednej dediny, stretol desať malomocných mužov. Už zďaleka zastali a hlasno kričali: Ježiš, Učiteľ, zmiluj sa nad nami!“ Luk 17:12–13 Všimnime si ešte dvoje – vieru a lásku – u malomocných a u Krista. Po prvé, pre vieru je prirodzené, že sa spolieha na Božiu milosť a vyvoláva očakávanie dobrého…

Mimoriadny impulz - 2. október

Vietnam: Linh Dao „Na to mi sústreď myseľ, aby som sa bál Tvojho mena.“ (Ž 86:11) Keď sa Linh Dao so svojou matkou približovala k väzeniu, vedela, čo urobí. No bude to musieť vyzerať neuvážene, ako skutok mladého dievčaťa pod vplyvom emócií. Linhin otec je pastorom podzemnej cirkvi vo Vietname. Pred…