Žije! - 2. január

„… pretože ja žijem, aj vy budete žiť.“ (Jn 14:19)

Pre osobné kresťanstvo je vzkriesenie najdôležitejšie. Posolstvo evanjelia obsahuje životne dôležitý vzťah medzi existenciou kresťanstva ako takou a jednotlivým veriacim. Švajčiarsky teológ Karl Barth povedal: „Chceš veriť v živého Krista? V Krista môžeme veriť len vtedy, ak veríme v Jeho fyzické vzkriesenie. To je obsah Novej zmluvy. Vždy máme slobodnú vôľu odmietnuť to, no nie zmeniť to ani predstierať, že Nová zmluva hovorí niečo iné. Správu môžeme prijať, alebo odmietnuť, ale nemôžeme ju zmeniť.“ Ak odmietame vzkriesenie, kresťanstvo ako systém právd padá. To, že Ježiš vstal z mŕtvych, je jedným z uholných kameňov našej viery.

Modlitba dňa

Pane, nech dnes žijem s neustálym vedomím, že Ty žiješ!

Billy Graham Evangelistic Association

Duchovné bábätká - 1. január

 „Preto nechajme teraz začiatočnícke učenie o Kristovi a povznesme sa k dospelosti.“ (Žid 6:1)

Ako otec a starý otec môžem z vlastnej skúsenosti povedať, že s deťmi je veľa roboty. Napríklad keď chcete dieťa naučiť jesť. Najprv mu samozrejme dávate jedlo pre deti a neskôr prichádza na rad tuhá strava, ktorú musíte krájať na maličké kúsky. No a niekedy dieťa vôbec nechce jesť, a tak musíte vymýšľať rôzne kreatívne spôsoby, ktorými ho napokon nakŕmite. Deti sa musia naučiť jesť, pokrájať si jedlo a nakoniec si ho sami pripraviť. Volá sa to rast.

Mnohí ľudia však duchovne nikdy nevyrástli. Urobili počiatočné rozhodnutie pre Krista, ale nikdy v skutočnosti neporozumeli tomu, čo znamená byť Ježišovým odovzdaným nasledovníkom. V skratke, nikdy nezareagovali na biblické učeníctvo.

Kresťanstvo je viac ako jednoduchá modlitba, v ktorej dáme život Kristovi. Kresťanstvo znamená nasledovať Ježiša nielen ako Spasiteľa, ale zároveň ako Pána. Ak sú kázne iných ľudí Tvojím jediným zdrojom duchovnej potravy, pravdepodobne nie si duchovne veľmi silný. Učenie a kázne sú dobré a majú v živote kresťana svoje miesto, ale zároveň sa musíš sám naučiť krájať svoje jedlo. Musíš sa naučiť duchovne jesť.

List Židom 6:1 nám hovorí: „Preto nechajme teraz začiatočnícke učenie o Kristovi a povznesme sa k dospelosti. Neklaďme zase znova základy, hovoriac o pokání z mŕtvych skutkov, o viere v Boha.“

Každý veriaci musí raz dospieť. Nemôžeme navždy ostať duchovnými bábätkami. Musíme vyrásť v Božie ženy a Božích mužov.

https://www.harvest.org

On zomrel za nás - 31. december

„Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus umrel za nás, keď sme boli ešte hriešni.“

(R 5:8)

Pri Kristovom kríži vidíme slávny prejav Božej lásky. Pavol napísal kresťanom v Ríme nasledovné: „Veď Kristus, keď sme ešte boli slabí… umrel za bezbožných.“ Ľudská skúsenosť potvrdzuje, že je veľmi nezvyčajné, aby človek položil za niekoho iného svoj život, hoci hovoríme o dobrom človeku, je len zopár takých, ktorí mali odvahu to urobiť. A predsa, dôkaz Božej úžasnej lásky je tento:  „Kristus umrel za nás, keď sme boli ešte hriešni.“

Nádherná mladá žena, ktorá v spoločnosti zastávala líderskú pozíciu raz prišla navštíviť moju manželku a mňa. Obrátila sa na jednej z našich evanjelizácií a úplne žiarila premenou. Naučila sa mnoho biblických veršov naspamäť a bola tak naplnená Kristom, že sme dve hodiny sedeli a počúvali jej dojímavé svedectvo. Stále dookola opakovala: „Nemôžem pochopiť, ako mi Boh mohol odpustiť. Bola som taký skazený hriešnik. Jednoducho nedokážem pochopiť Božiu lásku.“

Modlitba dňa

Láska, ktorá ťa priviedla kvôli mne na kríž, je nad moje pochopenie. Pokorne ťa chválim a ďakujem Ti, môj Spasiteľ a Pán.

Billy Graham Evangelistic Association

Nestrácaj odvahu - 30. december

Dve veci žiadam od Teba, neodopieraj mi ich skôr, ako zomriem: Klam a lživé slovo vzdiaľ odo mňa, ani chudobu ani bohatstvo mi nedávaj, poskytni mi toľko chleba, koľko potrebujem... (Pr 30,7-8)

Muž, ktorý sa modlí, aby klam a lživé slovo nebolo súčasťou jeho života, bolestivo vie, že klam a lživé slovo sú v živote skutočne bežné.

Kým človek žije v Slove, vo Svetle, vidí, podobne ako Mikael a Pavol, že Boh, len On sám je pravda. Vidí, že každý človek je klamár.

Každý človek, to znamená, že aj ty aj ja tam patríme. Bezpochyby. Olav Uglem bol môj učiteľ v Osle. Ako mladý vyučoval na kresťanskej obchodnej škole v Grimstade.

Na obchodnej škole mal žiaka menom Lars. Jedného dňa sa ho Olav spýtal:

„Vyzeráš nervózne. Prečo si taký napätý, Lars?

„Veď vieš. Toto je posledná hodina na škole. O chvíľu je tu test a celá moja budúcnosť závisí na tom, ako sa mi podarí.“

„Áno, viem. Ale sľúb mi, že sa na teste posnažíš, ako najlepšie vieš.“

„Na to sa môžeš spoľahnúť. Budem sa snažiť.“

„Tak sa upokoj. Keď sa ti test nepodarí, pôjdem za rektorom a poviem mu, aby sme ťa nechali prejsť, lebo si sa naozaj snažil.“

Vtedy sa Lars nahnevane pozrel na učiteľa a povedal:

„To bola tá najhlúpejšia vec, akú som kedy počul. Veď na teste nejde o to, či som sa dosť snažil...“

„O čo teda ide?“

„Ide o to, či som ho správne urobil,“ povedal Lars.

Mnohí ľudia kráčajú životom a dúfajú, že nakoniec, keď budú umierať, to s nimi dopadne dobre. Neurobili predsa viac zlého ako ostatní. A viac dobra, ako človek stihne sa spraviť nedá. Ale povedzme si jasne: keď budeš stáť pred Bohom a zodpovedať sa za svoj život, nebude to o tom, či si sa snažil zo všetkých síl. Otázkou bude: bolo správne to, čo si urobil?

Viem, že jedného dňa budem stáť pred trónom Najvyššieho, ktorý vidí a vie všetko. Nič nie je skryté Jeho zraku. Je veľa vecí, ktoré som nespravil správne. Zhrešil som v myšlienkach a skutkoch. Čo teraz...?

Nebudem konať ako Judáš, ktorý vo svojej vine a páde od Ježiša odišiel. Spravím ako Peter, ktorý so svojím zlyhaním a vinou išiel k Ježišovi. Lebo 84 Ježiš hovorí: „... a kto prichádza ku mne, nevyhodím ho.“ (J 6,37)

Drahá duša, ktorá si vo svojom svedomí hlboko zranená, poď k Ježišovi so svojimi pádmi, hoci ako temné a strašné sú. Počuj túto pravdu: ak budeš odsúdený, nebude to kvôli tvojmu hriechu, ale kvôli tvojej nevere, že neprídeš k Ježišovi. Lebo ak chceš prísť k Bohu a byť Jeho dieťaťom a žiť v milosti tak tomu nikto nemôže zabrániť.

Všetok hriech sveta bol zahladený krvou Ježiša Krista.

Preto nestrácaj odvahu. Určite si svojimi hriechmi privodil Majstrovi smútok a zneužil si Jeho dobrotu a lásku. Ale práve za teba zaplatil najväčšie výkupné. Súd, ktorý si zaslúžiš, vzal na seba. Ale on bol prebodnutý pre naše priestupky, zmučený pre naše neprávosti. On znášal trest za náš pokoj, jeho jazvami sa nám dostalo uzdravenia. (Iz 53,5)

Preto nestrácaj odvahu!


Ukážka z knihy Curt A. Westman - Zamyslenia II. Ak vás táto ukážka zaujala a mali by ste záujem o knihu, môžete si ju najvýhodnejšie kúpiť na www.eshop.evs.sk/index.php/zamyslenia-ii

Božie zasľúbenia - 29. december

„O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách.“ (F 4:6)

Historici našu éru pravdepodobne nazvú „doba úzkosti“. Ak svoje nádeje sústredíme na čokoľvek iné, než je Boh a Jeho vôľa pre nás, prirodzeným výsledkom bude úzkosť. Ak si za cieľ dáme čokoľvek iné, nevyhneme sa frustrácii a porážke. Napriek tomu, že máme menej dôvodov robiť si starosti než predchádzajúce generácie, starostíme sa viac. Hoci to máme jednoduchšie než naši predkovia, máme viac nepokoja. I keď máme menej skutočných príčin na úzkosť než naši predchodcovia, vnútorne sme úzkostlivejší. Mozoľnaté ruky boli znakom priekopníka, zvraštené obočie je však typickým znakom moderného muža.

Boh nikdy nesľúbil, že nás zbaví všetkých našich starostí, problémov a ťažkostí. Vlastne, niekedy si myslím, že úprimne veriaci kresťan je vo väčšom konflikte s okolitou spoločnosťou než ktorýkoľvek iný človek. Spoločnosť ide jedným smerom, kresťan opačným. To spôsobuje nezhody a konflikty. Boh však uprostred problémov zasľúbil ozajstný pokoj a pocit istoty a bezpečia, ktorý človek zo sveta nikdy nezakúsil.

Modlitba dňa

Pane Ježiši, uč ma viac udržiavať môj pohľad sústredený na Teba než na seba a svoje obavy. Pomôž mi dnes dovoliť Ti udeliť mi pokoj srdca a mysle.

Billy Graham Evangelistic Association

Občania iného kráľovstva - 28. december

„Ale naša otčina je v nebesiach; odtiaľ očakávame aj Spasiteľa, Pána Ježiša Krista.“ (F 3:20)

Niekde hlboko vo svojom vnútri stále chceme od života niečo viac. Chceme vždy to najnovšie, najčerstvejšie, najmodernejšie, najlepšie. Chceme viac. Myslím, že to Boh nás takto stvoril. No aj napriek tomu, ako žijeme, koľko rôznych vecí vyskúšame, koľko nádherných miest uvidíme, stále sa nám zdá, že to nestačí. Prečo? Biblia hovorí, že Boh do našich sŕdc vložil večnosť (Kaz 3:11).

Hlboko vnútri uznávame, že tento svet nedokáže splniť, čo sľubuje. Ako sa spieva v jednej piesni: „Tento svet nie je mojím domovom. Len tadiaľto prechádzam.“ Biblia hovorí, že sme občanmi a občiankami iného kráľovstva. Ak uveríš v Ježiša Krista, stávaš sa občanom neba. To je Tvoj skutočný domov, nie je tu na Zemi.

V Liste Filipským sa píše: „Ale naša otčina je v nebesiach; odtiaľ očakávame aj Spasiteľa, Pána Ježiša Krista.“ Práve preto je v hĺbke nášho vnútra tá zvláštna túžba, ktorú nedokáže naplniť nič na tejto zemi.

Preto nikdy nebudeme úplne ladiť s týmto svetom a so všetkým, čo uctieva. Práve preto ostávame chladní pri istých veciach, ktoré tento svet vystavuje na obdiv. Ako nasledovníci Krista chceme niečo viac. Chceme omnoho viac.

S. Lewis opísal túto túžbu nášho srdca ako „neutíšiteľnú túžbu“. Povedal: „Niekedy si myslím, že v skutočnosti vôbec netúžime po nebi. Oveľa častejšie však uvažujem o tom, či sme v hĺbke nášho srdca niekedy túžili po niečom inom.“

Zem a tento svet nedokáže dodržať svoje sľuby, nebo áno. A ako kresťania budeme naozaj žiť šťastne naveky – v nebi, v prítomnosti Boha.

https://www.harvest.org