Čia nádej je najlepšia? - 12. september

„Len v Bohu utíši sa moja duša; lebo od Neho pochádza moja nádej. Len On je moja skala, moja spása, môj hrad; nesklátim sa. Na Bohu spočíva moja spása, moja česť; i skala mojej sily, moje útočisko je v Bohu.“ – Žalm 62:7 – 8 Saulovi dvorania, celý svet a falošní…

Mimoriadna tlačiareň - 11. september

Čína: Kati Li „A som presvedčený, že Ten, ktorý počal vo vás dobré dielo, aj ho dokoná až do dňa Krista Ježiša.“ (Fil 1:6) Tajní návštevníci  prišli potichu do domu staršej Číňanky. Odviedli ich za záves a potom sa viac ako sto metrov plazili dlhým, tmavým tunelom, ktorý ústil do dvoch malých…

Hradby, ktoré treba nanovo postaviť - 10. september

Niektoré hradby a múry musí Boh zvaliť, pretože hriešnikovi bránia žiť v Jeho blízkosti. Iné múry treba zase postaviť, aby bránili a chránili Božie deti pred skazou zo strany nepriateľa. Vždy bude priepasť medzi Božím ľudom a svetom, ktorý je nepriateľom Boha. Keď prenasledovali mňa, budú prenasledovať aj vás... (J 15,20) Ak vaša spravodlivosť…

Moc zmeniť svet - 9. september

„Ale prijmite moc Ducha Svätého, ktorý zostúpi na vás, a budete mi svedkami aj v Jeruzaleme, aj po celom Judsku, aj v Samárii a až do posledných končín zeme.” Sk 1,8 Vždy ma zaujímali posledné slová. Vždy som chcel vedieť, aké boli posledné slová, ktoré niekto vyslovil. Ježiš odchádzal. Dôležitejšie…

Kam napokon vedie závislosť na ľuďoch - 8. september

„Dokedy budete dorážať na človeka a všetci mu hroziť vraždou? Je ako stena na spadnutie, ako múr, čo sa rúca.“ – Žalm 62:3 (ekumenický preklad) Dávid okúsil, akí šikovní sú tí, ktorí lichotia mocným. Kým kráľ zahŕňal Dávida svojou priazňou, nebolo nič lepšie ako Dávid; každý chcel byť Dávidov priateľ…

Mimoriadny rukojemník - 7. september

Anglicko: Bill a John „Teda viera je z počúvania skrze slovo Kristovo.“ (Rím 10:17) Bill a John boli neďaleko prístaviska v južnom Anglicku, keď zazreli, ako z kormy lode visí rumunská vlajka. Bolo to počas rokov, keď bola v Rumunsku nekompromisná komunistická vláda. Takmer bez slov rozpoznali misijné pole, ktoré sa im pred očami naskytlo,…