Večnosť je veľký problém - 6. jún

„Lebo nedal som sa zastrašiť, aby som vám nezvestoval celú vôľu Božiu.“ Sk 20, 27 Aké ťažké musí byť pre doktora povedať rodine, ktorá úzkostlivo čaká na správu o stave svojho blízkeho: „ Je mi to ľúto. Nezvládol to.“ Aké ťažké musí byť oznámiť niekomu po vyšetrení: „Je mi to ľúto,…

Otcova rola - 5. jún

„Otcovia, nedráždite svoje deti, aby neklesli na mysli.“ Kol 3,21 Efezkým 6, 4: „A vy, otcovia, nedráždite svoje deti, ale vychovávajte ich s prísnosťou a napomínaním podľa Pána.“ Všimnite si, že verš je adresovaný otcom. Nanešťastie v dnešných dňoch mnohým otcom chýbajú činy. V prvom storočí bolo neslýchané, aby otec svoje povinnosti…

Dvojité svedectvo Písma - 4. jún

Verím, že Ježiš, tesár z Nazareta, je Božím Synom! Je Spasiteľom mojím aj celého sveta. Som presvedčený, že každý, kto v Neho verí, má večný život - toto je moje osobné svedectvo. V tomto mám úplnú istotu. List Židom 3,14 to vyjadruje takto: „Lebo sme sa stali Kristovými účastníkmi, ak…

Tohto sa drž - 3. jún

1. list Timoteovi 1:5 „... cieľom (takéhoto) prikazovania je láska z čistého srdca, dobrého svedomia a z nepokryteckej viery.“ Tu to je. Tu máš zhrnutie toho, čo má niekto kázať, povedané najlepšie a najdokonalejšie, navyše ľahko zapamätateľné. Musíš robiť toto: ak chceš správne žiť zákon a uchopiť jeho podstatu – aby si vedel, čo máš…

Nevzdávaj to s deťmi - 2. jún

„I vstal a šiel k otcovi. Keď bol ešte ďaleko, uvidel ho otec, zľutoval sa, pribehol, padol mu okolo krku a vybozkával ho.“ Lk 15,20 Napriek tomu, že niektoré deti sú vychovávané v kresťanských domácnostiach, rebelujú. Niekedy zblúdia a rodičia preto majú pocit, že v niečom zlyhali. Moji synovia mali v životoch…

Urgentná potreba záľuby v zákone - 1. jún

Žalm 1:1 – 3 „Blahoslavený muž, ktorý nechodí podľa rady bezbožníkov, na ceste hriešnikov nestojí a v kruhu posmievačov nesedí, ale v zákone Hospodinovom má záľubu, o Jeho zákone rozjíma dňom-nocou. Bude ako strom zasadený pri vodných tokoch, čo načas dáva ovocie a jeho lístie nevädne; a všetko, čo robí, sa vydarí.“ Uvažujme nakoniec o učení najrenomovanejších…