Rybná brána - 1. október

Keď si prešiel cez Ovčiu bránu, ktorá obrazne vyučuje o Ježišovi ako obetnom Baránkovi a je predobrazom dokonaného diela, skrze ktoré si spasený, Pán nehovorí: „Teraz, keď si spasený, už si len ľahni na posteľ a oddychuj, keďže spása je Božie dielo.“ Aj keď nemôžeš urobiť nič, čím by si prispel k svojej spáse…

Porazený víťaz - 30. september

„Keď sa približovali dni Jeho povýšenia, obrátil sa tvárou k Jeruzalemu, že pôjde tam.“ Lk 9:51 Dotýka sa ma, keď je Ježiš Kristus vo filmoch prezentovaný, akoby strácal kontrolu, akoby všetko išlo skvele, až kým Ho jeden z učeníkov nezradil, potom Ho zobrali proti vlastnej vôli a ukrižovali.   Odjakživa…

Viera prijíma, láska dáva - 29. september

„Keď vchádzal do jednej dediny, stretol desať malomocných mužov. Už zďaleka zastali a hlasno kričali: Ježiš, Učiteľ, zmiluj sa nad nami!“ Luk 17:12–13 Ak by ste sa pýtali evanjelistu, prečo títo malomocní stáli a „zďaleka a hlasno kričali“; prečo keď malomocní predsa nevedia kričať a musia používať klepáče a rapkáče? Určite by…

Mimoriadni pašeráci - 28. september

Ukrajina: kresťania podzemnej cirkvi „Ajhľa, posielam vás ako ovce medzi vlkov. Buďte teda opatrní ako hady a bez falše ako holubice.“ (Mt 10:16) Strážnik ruskej pohraničnej stráže bol na bežnej obchôdzke. Odkedy skončila druhá svetová vojna, hranice horlivo strážili, aby zabránili akýmkoľvek podozrivým aktivitám. Dve hrozby boli prvoradé: sovietski obyvatelia, snažiaci…

Kristovi zástupcovia vo svete - 27. september

„Od toho dňa boli rozhodnutí, že Ho zabijú.“  J 11:53 Počas cestovania sa ma ľudia často pýtajú, čím si zarábam na živobytie. Ak mám byť úprimný, nerád to hovorím priamo, pretože to môže medzi nami vybudovať múr. Niektorí z nich sa hnevajú, že som kazateľ. Predstavujem pre nich zástupcu Boha,…

Boh je naozaj Pán - 26. september

„Jedenkrát Boh prehovoril a dvakrát som to počul: že moc patrí Bohu, tebe, Pane, láska, a že ty odmieňaš každého podľa jeho skutkov.“ Ž 62:11–12 Prvá časť jednoduchými slovami znie: „Jednu vec určite viem, som si tým istý.“ Sám Boh, ktorý nevie klamať, povedal, že Boh je Pán, a počul som to…