Mimoriadny svedok - 7. máj

Čo sme (teda) videli a počuli, zvestujeme aj vám, aby ste aj vy mali spoločenstvo s nami (1. Jn 1:3) Rím: Zoe „Zabite ju! Nech žije Dioklecián!“ ozývalo sa v ušiach Zoe, keď stála uprostred Kolosea pred rozhnevaným davom. Zoe rozmýšľala, prečo sa tam nachádza a usmiala sa. Spomenula si…

Nehanbi sa - 6. máj

Veď ja sa nehanbím za evanjelium (Kristovo): lebo mocou Božou je ono na spasenie každému veriacemu, najprv Židovi, a aj Grékovi. – List Rímskym 1:16 Akoby práve vrcholil hon na kresťanov. Ľudia na nás útočia, že sme netolerantní náboženskí fanatici, ktorí sa oháňajú Bibliou. Pretože veríme, že Biblia je Božie…

Ako zažívame Božie meno? - 5. máj

Žalm 50:15 „Vzývaj ma v deň súženia, vytrhnem ťa, a ty ma budeš oslavovať!“ Tretím účelom druhého prikázania je volať na Božie meno v akýchkoľvek problémoch. Keď ho totiž vyslovíme a keď naň voláme v utrpení a ťažkostiach, Boh to považuje za posväcovanie a uctievanie Jeho mena. To je, nakoniec,…

Mimoriadni služobníci - 4. máj

Veď sme Jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi na dobré skutky, v ktorých nás Boh už prv uspôsobil chodiť. (Ef 2:10) Saudská Arábia: Eskinder Menghis Bola už polnoc keď policajti vtrhli do ich domu a neočakávane zobudili Eskindera Menghisa spolu s manželkou a tromi deťmi. Keď vyšli z izby, našli…

Ako hriech vplýva na tvoj modlitebný život - 3. máj

Keby som sa v srdci upriamil na neprávosť, Pán by ma nevyslyšal. – Žalm 66:18 (katolícky preklad) Opakovaný hriech môže spôsobiť, že modlitebný život kresťana škrípe, až sa zastaví. Tým nehovorím, že musíme byť bez hriechu, aby sme sa mohli modliť. Ak by to tak bolo, nikto z nás by sa…

Máme rovnakého Boha ako mal Mojžiš - 2. máj

Žalm 50:15 „Vzývaj ma v deň súženia, vytrhnem ťa, a ty ma budeš oslavovať!“ Je pre nás zaiste ťažké znášať hriechy tých, ktorí si nectia Božie Slovo a vzývajú ho a tiež prosiť Boha, aby nás nenechal platiť za tieto hriechy. Oni totiž žijú medzi nami a my medzi nimi,…