Si požehnaný tu a teraz! - 31. december

Keď som hovoril o tom, že Pán nás už požehnal, jeden mladý muž mi na to povedal: „Mňa sa to však určite netýka,“ a potom rozprával o tom, ako sa mu v živote nedarí. Pozrime sa teda na proroka Eliáša, ktorý zažil sucho pri potoku Kerít. Nato mu zaznelo slovo Hospodinovo: Odíď odtiaľto, obráť…

Pre celý svet - 30. december

„I povedal im: Vy viete, že Židovi nie je dovolené pripojiť sa alebo pristúpiť k pohanovi. Ale mne Boh ukázal, aby som nikoho nemal za poškvrneného alebo nečistého.“ Sk 10,28 Je veľmi ľahké vyhrešiť niekoho, koho prichytíme pri hriechu, pokým to nie je niekto, koho osobne poznáme. Môže to byť…

Čo sa má stať dokonalým, musí byť zničené - 29. december

„A budú znamenia na slnku a na mesiaci i na hviezdach, a na zemi úzkosť národov, ktoré budú bezradné pre hučanie mora i vlnobitia; ľudia zamrú strachom v očakávaní vecí, ktoré prídu na celý svet. Lebo nebeské moci budú sa pohybovať.“ Luk 21:25-26 Hovorí sa tu o úzkosti, zúfalstve a plači.…

Mimoriadne prežitie - 28. december

Severná Kórea: jediný svedok „Toto slovo je spoľahlivé a zaslúži si byť úplne prijaté: Ježiš Kristus prišiel na svet spasiť hriešnikov.“ 1. Tim 1:15 Ako sa pomaly preberal z bezvedomia, jeho oči si zvykli na dym. Kričal na svojho kazateľa, ale nikto mu neodpovedal. Zdesený si začal vykopávať cestu von spod…

Čo pre nás Boh chce - 27. december

„Pán nemešká so zasľúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že mešká, ale vám zhovieva, lebo nechce, aby niekto zahynul, ale aby sa všetci dali na pokánie.“ 2 Pt 3,9 „Pošle Boh do pekla ľudí, ktorí nemali možnosť počuť evanjelium?“ Toto je postavené na biblickom učení, že Ježiš Kristus je jedinou cestou…

Posledný deň príde skôr, ako porozumieme znameniam - 26. december

„A budú znamenia na slnku a na mesiaci i na hviezdach, a na zemi úzkosť národov, ktoré budú bezradné pre hučanie mora i vlnobitia;  ľudia zamrú strachom v očakávaní vecí, ktoré prídu na celý svet. Lebo nebeské moci budú sa pohybovať.“  Luk 21:25-26 Toto evanjelium jasne hovorí o druhom príchode Krista.…