Premeň tmu na svetlo - 22. október

„... svetlo prišlo na svet, ale ľudia väčšmi milovali tmu ako svetlo...“ (Jn 3:19)

Problém nášho sveta je zhrnutý v týchto slovách: „A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho neprijali.“ Svetlo Veľkej noci stále svieti, ale ľudia sa odmietajú otočiť k jeho lúčom odpustenia, vykúpenia a spasenia. Prevažná väčšina ľudstva dnes odmieta Krista. Následkom toho sa tackajú v duchovnej tme a slepo smerujú ku skaze, k súdu a k peklu.

Keď Boh uprostred tmy a ničoty začal tvoriť svet, povedal: „Buď svetlo!“ Boh môže Svojím svetlom preniknúť do tvojej duše, do tvojej zatemnenej mysle, obmedzenej vôle a otupeného svedomia. Ak Mu to dovolíš, dokáže premeniť tmy tvojho života na jasný deň. Mnohí dnes žijú v duchovnej temnote, zmätku, frustrácii, nepokoji a strachu. Nech vierou do tvojho srdca vstúpi Svetlo!

Modlitba dňa

Pane Ježišu, chválim Ťa za Tvoje svetlo, ktoré presvecuje moju zatemnenú dušu.

Billy Graham Evangelistic Association

Nachýľte uši a žite - 21. október

Nachýľte uši a poďte ku mne, poslúchajte a budete žiť. (Iz 55,3)

Nachýliť uši je konkrétna voľba, konkrétne konanie, za ktoré sme sami zodpovední. Je tvojou zodpovednosťou, na ktorú stranu nachýliš svoje uši. Čo si volíš počuť, čím sa napĺňaš. A nie je jedno, čo si volíš...

Nachýľte uši a poďte ku mne, poslúchajte a budete žiť. Ako človek nachýli svoje uši k Bohu? Tak, že študuje Božie slovo, modlí sa a premýšľa. „Ak si to zvolíš, tak tvoja duša bude žiť,“ hovorí Boh.

Treba si uvedomiť, že toto nie je voliteľný predmet v Božej škole. Je to úloha učeníka v disciplíne vyhrať nad ľahostajnosťou a lenivosťou. Nejde to samo od seba a nie je to vždy ľahké. Vždy nás niečo stojí, keď uprednostňujeme Boha. Niečo z toho je práve v slovách: Poďte i vy, ktorí nemáte peniaze! Kupujte obilie, jedzte; poďte, kupujte bez peňazí, bez platenia víno a mlieko! (Iz 55,1)

Si pozvaný piť a jesť bez platenia. Keď ale nie je treba platiť, prečo to Pán nazýva nakupovaním? Kristus dal život a krv ako platbu za tvoj hriech. Dlh je zmazaný, celý účet zaplatený, aby si mohol prísť, aj keď nemáš čím platiť. Pán ale vie, že niečo ťa to predsa bude stáť. Čas na Bibliu a modlitbu si musíš vykúpiť.

Inými slovami: spása je zadarmo. Prijať tento dar však našu starú prirodzenosť stojí všetko. Obrátiť sa ku Kristovi znamená, že sa odvrátiš od niečoho iného.

Niečoho sa vzdávaš, keď uprednostníš čas s Bohom, čas v tichu, spoločenstvo s ostatnými veriacimi. Žijeme totiž vo svete, ktorý sa silno zameriava na svetské blaho a na to, ako sa vyhnúť ťažkostiam. Hľadať pozemské je viac a viac bežné. Sme nepokojní. Myseľ je rozpoltená, zamestnávame sa všetkým možným a nemáme čas na Bibliu a modlitbu. Pravdou je, že čas je nie problémom. Je to využívanie času. Na to, čo je pre nás dôležité, čas máme. Naša rozpoltená myseľ, ktorá sa zaoberá viditeľnými, pozemskými vecami, nemá čas na večné.

Čas ti nikto nedá. Čas si musíš vykúpiť. Vždy bude niečo stáť vyvoliť si chvíľu v tichu, modlitbe alebo chvíľu s Božím slovom namiesto sedenia pred televízorom alebo inými aktivitami. ... vy, ktorí nemáte peniaze! Kupujte...

Väčšina ľudí sa viac zamestnáva ponukami a lákadlami tohto sveta, než tým, ako rásť v milosti a poznaní Boha. Keď je myseľ uväznená v pochybnostiach ohľadom všetkého, čo sa nám zdá, že nám chýba, tak za chvíľu v nás nie je miesto pre nič iné, len pre závisť a sklamanie.

Keď Boh hovorí: „Nachýľte uši a poďte ku mne,“ nepozýva k náboženskej snahe, kde sa máš trápiť, potiť a bojovať, aby si si zaslúžil Boží dar. Nič z toho, čo ti Boh dáva, si nezaslúžiš. Začína to na opačnom konci. Začína to tým, že nachýliš svoje uši k Bohu a budeš počuť evanjelium o Božom Synovi. On prišiel, aby si mal podiel na večnom živote, ktorý dokáže nasýtiť najhlbšie potreby duše.

Nestane sa to ale samo od seba. Nie je to automatické... Musíš si to vyvoliť. Je dôležité uvedomiť si, že keď Boh hovorí: „Nachýľte uši a poďte ku mne,“ nie je to príkaz, ale ponuka, v ktorej ti chce otvoriť brány do zasľúbení, ktoré majú moc zmeniť tvoj život. Ty si ale volíš, čomu budeš načúvať, čím sa budeš napĺňať, čo je pre teba dôležité.

Jedného dňa to budeš ty, kto bude žať dôsledky.

Nachýľte uši a poďte ku mne... Týmto Pán hovorí: „Máš možnosť otvoriť sa Slovu, ktoré má moc zmeniť tvoj život.“ Božie slovo je živé, ostrejšie než dvojsečný meč. Má moc odhaliť náš hriech a nedostatky, ale má tiež moc uzdraviť a konať v živote nové veci. Aké rozhodujúce je, čím sa napĺňame, vyjadruje Ježiš takto: „Dobrý človek vynáša dobré z dobrého pokladu svojho srdca a zlý človek vynáša zlé zo zlého. Lebo z plnosti srdca hovoria jeho ústa.“ (Lk 6,45)

V praxi to znamená, že je dôležité, čím si budeme napĺňať srdce.

Počujte Ježišove slová: „Nieto tajné, čo by sa nestalo zjavné; a nieto skryté, čo by sa nevyzvedelo a nevyšlo najavo. Hľaďte teda, ako počúvate. Lebo tomu, kto má, bude dané, tomu však, kto nemá, bude odňaté aj to, o čom si myslí, že má.“ (Lk 8,17-18)

Hľaďte teda, ako počúvate,“ hovorí Ježiš. A Ježiš vie, čo hovorí. Hovorí v súvise so svojím Otcom, ktorý hovorí: „Nachýľte uši a poďte ku mne, poslúchajte a budete žiť.“

Tak daj prioritu načúvaniu Bohu!


Ukážka z knihy Curt A. Westman - Zamyslenia II. Ak vás táto ukážka zaujala a mali by ste záujem o knihu, môžete si ju najvýhodnejšie kúpiť na www.eshop.evs.sk/index.php/zamyslenia-ii

Nekonečné odpustenie - 20. október

„Lebo nás Boh neurčil na hnev, ale aby sme dosiahli spasenie v našom Pánovi Ježišovi Kristovi, ktorý umrel za nás...“ (1Tes 5:9-10)

Pozrime sa na Kristovu smrť. V biografii jedného skvelého amerického muža, Daniela Webstera, je 863 strán venovaných jeho kariére a len 5 strán hovorí o jeho smrti. Hayova kniha o živote Abrahama Lincolna má 5 000 strán, ale iba 25 z nich sa venuje dramatickému príbehu o jeho vražde a smrti. Smrť je vo väčšine biografií len bezvýznamnou udalosťou na konci knihy. Keď sa však pozrieme na štyri „biografie“ Ježiša Krista, teda na štyri evanjeliá, je na nich niečo veľmi zaujímavé a zvláštne. Jedna tretina Matúšovho evanjelia opisuje Kristovu smrť. Marek tiež venoval smrti jednu tretinu svojho evanjelia, Lukáš jej venoval jednu štvrtinu a Ján jej venoval až polovicu svojho evanjelia. Všetky tieto strany opisujú posledných 24 hodín Ježišovho života. Smrť Ježiša Krista je významnou udalosťou v našej histórii, pretože Ježiš prišiel na zem práve preto, aby zomrel za hriešnikov. Keď opúšťal nebo, presne vedel, čo ho na kríži čaká.

Modlitba dňa

Pane Ježišu, na kríži si kvôli mne hrozne trpel. Zaslúžim si Tvoje odsúdenie, no Ty mi aj tak dávaš odpustenie a večný život. Chválim Tvoje vzácne meno!

Billy Graham Evangelistic Association

Tajomstvo bezstarostného života - 19. október

„Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané.“ (Mt 6:33)

V živote môžeš hľadať veľa vecí, pre ktoré by si mohol žiť. Môžeš žiť pre veľa vecí. Môžeš žiť pre svoj fyzický vzhľad. Môžeš žiť pre úspešnú kariéru. Môžeš žiť pre zábavu. Ježiš však vraví: „Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané.“ (Mt 6:33)

Týmito slovami nám Ježiš odhalil tajomstvo bezstarostného života: Namiesto starostí daj na prvé miesto Boha a Jeho vôľu. Spomedzi početných možností daj na prvé miesto Boha.

Zoberme si najpríklad tvoju kariéru. Je voľba tvojho zamestnania, tvoje pracovné zameranie skutočne na Božiu slávu? Hľadáš v tom, čo robíš, v prvom rade Jeho?

Mohol by si povedať: „Greg, ty si pastor. Pre teba je jednoduché hľadať najprv Boha. Ja pracujem v reálnom svete, s reálnymi ľuďmi.“

Rozumiem. Tvojím cieľom by však malo byť: uctiť si Boha vo všetkom, čo robíš. Musíš sa sám seba opýtať: „Čo je mojím cieľom, keď robím toto?“ Ak je tvojím cieľom za každú cenu zarobiť peniaze, stanovil si si nesprávny cieľ. Tvojím cieľom by malo byť uctiť si Boha, pracovať čestne, mať osobnú integritu a dobré svedectvo na pracovisku.

Na konci dňa chceš mať dobré meno a reputáciu. Príslovia 22:1 vravia: „Dobré meno je vzácnejšie ako veľké bohatstvo, obľúbenosť je lepšia ako striebro alebo zlato.“

Hľadaj najprv kráľovstvo Božie. Ak chceš život bez starostí, úzkostí a strachu, tak umiestni Božie kráľovstvo pred všetko ostatné. Najprv hľadaj Jeho, On sa už o teba postará.

https://www.harvest.org

Buď citlivý - 18. október

„Kto nemiluje, nepoznal Boha, pretože Boh je láska.“ (1Jn 4:8)

Ježiš vyplakal súcitné slzy pri priateľovom hrobe. Plakal nad Jeruzalemom, pretože ako mesto stratil svoje porozumenie pre duchovné veci. Jeho široké srdce bolo citlivé na potreby iných. Aby zdôraznil dôležitosť lásky človeka k človeku, upravil staré prikázanie tak, aby sa čítalo: „Milovať budeš Pána svojho Boha z celého srdca... a svojho blížneho ako seba samého.“ Súčasná generácia je drsná a tvrdá. Raz som počul jedného malého chlapčeka chváliť sa tým, aký je drsný. Vyhlásil: „Žijem na tejto ulici. Čím ďalej zájdeš, tým drsnejší ľudia tam budú. Ja žijem v poslednom dome.“ Pokiaľ sa nenaučíš, že súcitné prežívanie smútku, utrpenia a nešťastia s inými má svoju hodnotu, nemôžeš poznať skutočné šťastie.

Modlitba dňa

Pane Ježiši, nech je moje srdce plné Tvojho súcitu, aby som mohol skutočne milovať.

Billy Graham Evangelistic Association

Kristus nás učí ovládať svoje srdce a myseľ pred Bohom - 17. október

„Počuli ste, že bolo povedané: Nescudzoložíš! Ale ja vám hovorím: Každý, kto žiadostivo pozerá na ženu, už scudzoložil s ňou v srdci. Ak ťa teda pravé oko zvádza na hriech, vylúp ho a zahoď; lebo ti je užitočnejšie, aby zhynul jeden tvoj úd, než aby celé tvoje telo bolo uvrhnuté do pekla. A ak ťa pravá ruka zvádza na hriech, odtni ju a zahoď; lebo ti je užitočnejšie, aby zahynul jeden tvoj úd, než aby celé tvoje telo prišlo do pekla.“ Mt 5:27-30

O čo Kristovi ide, keď tak prísne vyžaduje, aby sme si vylúpili oko a odťali ruku, keď nás zvádza? Máme sa zmrzačiť a byť chromí a slepí? Ak by to tak bolo, museli by sme sa zabiť a stať sa svojimi vrahmi. Lebo ak by sme mali zahodiť všetko, čo nás zvádza, nakoniec by sme si museli vytrhnúť aj srdce. Ale bolo by to niečo iné ako zničenie celej prírody a Božieho stvorenia? Odpoveď: Tu jasne vidíš, že v celej tejto kapitole Kristus nehovorí o svetskom poriadku a bytí, a že všetky takéto verše, ktoré tu a tam nájdeš v evanjeliu – napr. zaprieť sám seba, mať v nenávisti vlastnú dušu, zanechať všetko –, sa vôbec netýkajú poriadku tohto sveta alebo panovníka. Nemajú byť chápané ako ustanovenia v svetskej zbierke zákonov, ako hovoria právnici o vypichnutí oka, odťatí ruky a podobných. Ako inak by mohol tento život a poriadok jestvovať? Naopak, Kristus tým mieri iba na duchovný život a bytie, v ktorom nezahadzuješ oči a ruky fyzicky a viditeľne, ale robíš tak v srdci pred Bohom, a v ktorom podobne zapieraš sám seba a všetko zanechávaš. Lebo Kristus neučí, ako používať telesnú silu alebo ako spravovať telo a majetok, ale ako spravovať srdce a vedomie pred Bohom. Preto nesmieš vťahovať Jeho slová do právneho zákona alebo svetskej správy. Podobne, v Mt 19:12 hovorí o eunuchoch a predkladá tri druhy eunuchov. Prvý a druhý typ – tí, ktorí sa takí narodili, a tí, ktorých takými urobili ľudia – sú tí, ktorých svetskí právnici nazývajú eunuchmi. Ale tretí typ, tí, ktorí sa sami takými urobili kvôli nebeskému kráľovstvu, to je iný druh eunuchov. Nie sú eunuchmi viditeľne a telesne, ale sú eunuchmi v srdci alebo duchovne. Nie sú eunuchmi na spôsob sveta, ale kvôli nebeskému kráľovstvu. Lebo Kristus nemá nič spoločné s tým, čo je svetské. Preto si máme duchovne vytrhnúť oči, ruky a srdce – a zbaviť sa všetkého, inak nás to zvedie, pokiaľ žijeme v tomto svete, kde sa nemôžeme zaobísť bez týchto častí tela. Preto význam týchto veršov je: Keď si všimneš, že sa pozeráš na ženu so zlou žiadosťou, vytrhni si toto oko alebo zrak ako niečo, čo je proti Božiemu prikázaniu, nie zo svojho tela, ale zo svojho srdca, kde má svoj pôvod zmyselná túžba a žiadosť; potom si si ich správne vylúpil. Lebo keď zo srdca zmizne zlá žiadosť, ani oko nebude hrešiť a zvádzať ťa. Potom sa pozrieš na ženu tými istými telesnými očami bez žiadostivosti; a pre teba to bude, akoby si ju nevidel. Lebo ten druh oka, o ktorom Kristus hovoril, už viac nejestvuje – oko žiadostivosti alebo zmyselnej túžby –, hoci telesné oči sú v poriadku. Súhrnom: Kristus tu hovorí o takom odtínaní a vylupovaní, ktoré nespôsobuje ruka alebo kat, ale Božie slovo v srdci.

St. Louis ed., 7:446-448.