Choď ku všetkým, ku ktorým ťa pošlem - 30. júl

Jeremiáša právom nazývajú „žalostiacim prorokom“. Tohto láskavého, srdečného a milosrdného muža povoláva Boh, aby niesol tvrdé, nekompromisné posolstvo v časoch úpadku. Keby sme chceli vybrať nositeľa zvesti v dobe úpadku, asi by sme hľadali trochu tvrdší a nekompromisnejší typ človeka s dunivým hlasom a nebojácnym pohľadom! Boh však vie, že ľudská tvrdosť udiera zvonku a robí z nepriateľov…

Boh vždy dodrží slovo - 29. júl

„Odvtedy začal Ježiš Kristus svojim učeníkom poukazovať, že musí ísť do Jeruzalema a že musí mnoho trpieť od starších a veľkňazov i zákonníkov a že musí byť zabitý a v tretí deň vstať z mŕtvych.“ Evanjelium podľa Matúša 16:21 Počul som o chlapíkovi, ktorý cestoval po krajine. Po pristátí na letisku…

V tichosti a skrytosti sa spoliehaj na Boha - 28. júl

„Len v Bohu utíši sa moja duša; od Neho pochádza moja spása.“ Žalm 62:2 Dávid bol veľmi skúsený muž, ktorý vychovaný a preskúšaný na dvore kráľa Saula videl mnoho hrozných podvodov, ktorými dvorania lichotili kráľovi, aby získali peniaze a úctu, a vkladali všetku svoju dôveru do kráľovej milosti a robili preňho čokoľvek si zaprial, aj…

Mimoriadna česť - 27. júl

RUMUNSKO: VALERIU GAFENCU „Nesúďte a nebudete súdení; nepotupujte a nebudete potupení; odpúšťajte a bude aj vám odpustené.“ (Lk 6:37) Valeriu Gafencu a jeho rodina stratili otca a v rukách komunistických mučiteľov ukrutne trpeli. No o komunistoch, ktorí priniesli do jeho rodiny toľko utrpenia, nikdy nehovoril v zlom. Ako to mohol všetko vydržať a nehovoriť proti tým, ktorí ho mučili?…

Aká je tvoja túžba? - 26. júl

„Títo zotrvávali v apoštolskom učení a v spoločenstve, v lámaní chleba a na modlitbách.“ (Sk 2:42) Raz som sa rozprával s jedným priateľom, ktorý práve začínal svoju službu. Povedal som mu, že ľudia si vybudujú túžbu po tom, čím ich nakŕmi. Ak vybuduješ zbor na programoch, ľudia budú mať túžbu…

Mojžiš a proroci: viera a poslušnosť - 25. júl

„Nato povedal (boháč): Prosím ťa teda, otče, pošli ho do domu môjho otca; mám totiž päť bratov; nech im svedčí (o tých veciach), aby neprišli aj oni na toto miesto múk. Abrahám mu povedal: Majú Mojžiša a prorokov, nech ich poslúchajú.“ Lukáš 16:27 – 29 Čo káže Mojžiš a proroci? Predovšetkým tieto…