Si ochotný postaviť sa do trhliny? - 27. máj

Keď som hľadal aspoň jedného muža spomedzi nich, schopného vystavať múr a postaviť sa do trhliny pred moju tvár za krajinu, aby nebola zničená, nenašiel som ho. – Ezechiel 22:30 Koľkí z nás by si želali sami skončiť v pekle, ak by tým niekto iný získal miesto v nebi? Presne to tvrdil…

Zasľúbenia tretieho prikázania - 26. máj

Žalm 1:3 „Bude ako strom zasadený pri vodných tokoch, čo načas dáva ovocie a jeho lístie nevädne; a všetko, čo robí, sa vydarí.“ Za chválou tretieho prikázania nasledujú zasľúbenia. V Žalme 92:13 čítame: „Spravodlivý bude prekvitať sťa palma.“ Je to úžasné prirovnanie o palme, ktorej sa darí v lete aj v zime, rovnako ako cédru a borovici,…

Život so zámerom - 25. máj

„Keď prišiel tam a videl milosť Božiu, zaradoval sa a napomínal všetkých, aby podľa úmyslu srdca zostali verní Pánovi.“ Sk 11, 23 Psychológ William Moulton Marston robil prieskum, v ktorom sa 3 000 ľudí spýtal: „Kvôli čomu žiješ?“ Výsledky ho šokovali. Zistil, že 94 % opýtaných odpovedalo, že len prežíva…

Nevyhnutný predpoklad pre službu - 24. máj

Keď uzrel zástupy, bolo Mu ich ľúto, že boli zmorené a bezmocné ako ovce, ktoré nemajú pastiera.     – Evanjelium podľa Matúša 9:36 Kdekoľvek počas svojej pozemskej služby Pán Ježiš šiel, obklopovali ho ľudia, tlačili sa, strkali a stále od neho niečo chceli. Chceli uzdravenie ako žena, ktorá minula všetky svoje…

Ako sa rozjímanie môže stať príjemnou naháňačkou - 23. máj

Žalm 1:1 – 2 „Blahoslavený muž, ktorý nechodí podľa rady bezbožníkov, na ceste hriešnikov nestojí a v kruhu posmievačov nesedí, ale v zákone Hospodinovom má záľubu, o Jeho zákone rozjíma dňom-nocou.“ Ľudia hovoria, že rozjímať je to isté ako rozprávať, diskutovať, a vo všeobecnosti to isté ako s niečím verbálne zaobchádzať, ako sa hovorí v Žalme 37,…

Mimoriadna otázka- 22. máj

Proste ... aj za mňa, aby mi bola daná reč, keď otvorím ústa, zvestovať zjavne tajomstvo evanjelia, pre ktoré som poslom v putách. (Ef 6:19-20) Turecko: Ercan Sengul Keď Ercan Sengul vydal svoj život Kristovi v moslimskom Turecku, niektorým sa zdalo, že sa odvracia od svojho dedičstva a národa. Keď…