Kľúč k presvedčivému svedectvu - 21. máj

Lebo keď vás ja zarmútim, kto poteší mňa, ak nie ten, koho som zarmútil? – 2. list Korintským 2:2 Rád počúvam, ako ľudia prišli ku Kristovi. Ale aby som bol úprimný, nemám rád, keď pri tom zachádzajú do trápnych podrobností o minulosti. Počul som svedectvá niekoľkých kresťanov, o ktorých sa zdalo, že…

Svätiť sviatočný deň každý deň - 20. máj

Žalm 1:1 – 2 „Blahoslavený muž, ktorý nechodí podľa rady bezbožníkov, na ceste hriešnikov nestojí a v kruhu posmievačov nesedí, ale v zákone Hospodinovom má záľubu, o Jeho zákone rozjíma dňom-nocou.“ Prvý žalm patrí k tretiemu prikázaniu, pretože vychvaľuje a velebí štúdium Božieho Slova, a hovorí, že by sme ho mali rovnako vďačne počúvať, čítať a učiť…

Mimoriadne pokušenie - 19. máj

Všetko znáša, všetkému verí, všetkého sa nádejá, všetko pretrpí. Láska nikdy neprestane. (1. Kor 13:7-8) Rumunsko: Sabina Wurmbrand Za celé roky manželstva Sabina Wurmbrand nikdy vo svojej láske k manželovi nezaváhala. No prešlo už niekoľko rokov odkedy o ňom dostala z väzenia posledné správy. Šírili sa dokonca klebety, že umrel.…

Recept na duchovnú vyprahnutosť - 18. máj

Dobročinný človek bude bohato nasýtený, kto občerství, bude občerstvený. – Príslovia 11:25 Až príliš často sa z kresťanov v našej kultúre stávajú ľudia ponorení sami do seba, ktorí stále hovoria o svojich potrebách a problémoch. A vtedy čelia následkom. Pán Boh sa týmto problémom zaoberal v 58. kapitole proroka Izaiáša. Jeho ľud sa sťažoval na…

Jeden kresťan je rovnako dobrý ako druhý - 17. máj

Lukáš 14:7 „Keď spozoroval, ako si vyberali popredné miesta, povedal pozvaným toto podobenstvo.“ Sedieť na poprednom mieste je súčasne nesprávne a správne. Ako sa k sebe hodia tieto dve veci? Sedenie na poprednom mieste totiž nie je zakázané a ako vidíme v texte, sám Kristus hovorí: „Keď ťa niekto pozve…

Mimoriadne prekročenie rieky - 16. máj

Pozri, veď milujem Tvoje rozkazy; ó Hospodine, obživ ma podľa svojej milosti. (Žalm 119:159) Thajsko: Brat Ho Brat Ho mal horúčku, keď spolu so svojim priateľom vkročili do ľadovej vody rieky Mekong. Predtým, ako komunistickí vojaci obsadili ich vysokú školu, boli študentmi Biblickej školy v Laose. Cestou do Thajska si…