Poslušnosť Duchu, nie telu - 27. marec

List Galatským 5:17 „Lebo telo žiada proti duchu a duch proti telu; navzájom si odporujú, aby ste nerobili, čo by ste chceli.“ Pavol nám pripomína, že zažijeme túžby tela, a to nielen necudnosť, ale takisto pýchu, hnev, smútok, netrpezlivosť, nevieru atď. Chce však, aby sme ich zažili takým spôsobom, že…

Mimoriadna odpoveď - 26. marec

K Tebe volám, lebo ma vypočuješ, Bože. (Ž 17:6) Severná Afrika: čerstvý veriaci „Prečo pokračujete v stretávaní?“ spýtal sa policajt tajnej služby kresťana, „Myslíte si, že vás vaši susedia nenahlásia?“ Mladý muž bol čerstvý kresťan, ale ku Kristovi priviedol už ďalších dvadsiatich ľudí. Modlili sa, aby im Boh dal miesto,…

Kniha v našich srdciach - 25. marec

List Galatským 5:13 „Lebo vy ste k slobode povolaní, bratia. Len aby vám sloboda nebola zámienkou (povoľovať) telu, ale v láske slúžte si vospolok.“ Po týchto veršoch nasledujú rady a príkazy týkajúce sa morálneho správania. Apoštoli totiž, po tom ako prezentovali učenie viery, mali vo zvyku toto učenie doplniť o…

O čom by mal život vlastne byť? - 24. marec

Tvoje oči ma videli, keď som bol v zárodku, všetko to bolo napísané do Tvojej knihy, všetky dni boli vopred stanovené, hoci ešte ani jeden z nich nejestvoval. – Žalm 139:16 Mnohí by si chceli predĺžiť tento život, ktorý poznáme, či už prostredníctvom výskumu kmeňových buniek, klonovania, kryoniky alebo pomocou…

Mimoriadne vedenie - 23. marec

Vo svojej pravde veď a vyučuj ma, lebo Ty si Boh mojej spásy, na Teba dennodenne očakávam. (Ž 20:5) Filipi: Pavol a Sílas Povedal mi: „Príď do Macedónie a pomôž nám.“ Silas odpovedal: „Veríš teda, že to bol sen od Boha?“ „Áno.“ Sílas sa usmial a povedal: „Tak potom ideme…

Zotročiť telo láskou - 22. marec

List Galatským 5:13 „Lebo vy ste k slobode povolaní, bratia. Len aby vám sloboda nebola zámienkou (povoľovať) telu, ale v láske slúžte si vospolok.“ Po týchto veršoch nasledujú rady a príkazy týkajúce sa morálneho správania. Apoštoli totiž, po tom ako prezentovali učenie viery, mali vo zvyku toto učenie doplniť o…