Nedovoliť vtákom, aby si založili na našej hlave hniezdo - 22. august

„Jákob však zostal sám, a nejaký muž s ním zápasil, kým nevyšla ranná zora.“ (Gen 32:25) Napriek tomu, že tento zápas nevie okrem svätých nikto pochopiť, alebo zniesť, potrebujeme toto vyučovanie a útechu, aby sme sa posilnili a aby nás diabol nepremohol: Boh je verný; nedovolí, aby sme boli pokúšaní nad naše schopnosti (1.…

Mimoriadne ovocie - 21. august

Pakistan: Safeena „Po ovocí poznáte ich. Či oberajú z tŕnia hrozno alebo z bodľačia figy? Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie, ale planý strom rodí zlé ovocie.“ (Mt 7:16 – 17) Safeena je tiché a milé dievča. Keďže vyrastala v Pakistane, vedela, že ako žena a kresťanka bude mať v živote nedostatočné a  obmedzené príležitosti.…

Pán potešuje zrúcaniny - 20. august

V knihe, kde Nehemiáš rozpráva príbeh svojho života, hovorí o tom, že bol pohárnikom u perzského kráľa Artaxerxa na hrade Šúšan. Vtedy k nemu prichádza na návštevu jeden z jeho bratov a niekoľko mužov z Júdska, ktorí mu hovoria: „Pozostalí, ktorí zostali po zajatí, nachodia sa tam v kraji vo veľkej tiesni a potupe; hradby Jeruzalema sú zrúcané a jeho…

Boh, ktorý trpí - 19. august

„Opovrhnutý bol a opustený ľuďmi, muž bolestí, ktorý poznal choroby... Ale on niesol naše choroby, vzal na seba naše bolesti.“ Izaiáš 53:3 – 4 Keď rozmýšľame o Bohu, zvyčajne uvažujeme nad tým, že je spravodlivý, svätý, milujúci a dobrý. Ale mali by sme o Bohu premýšľať ešte aj inak: On je Bohom, ktorý…

Kedy s Bohom bojovať s najväčšou vervou - 18. august

„Jákob však zostal sám, a nejaký muž s ním zápasil, kým nevyšla ranná zora.“ (Gen 32:25) No pokušenie zúfať si, ktoré väčšinou prichádza s hrou, ktorú sa so svätými Boh hrá, spôsobuje, že bolesť a strach tela sú silnejšie a silnejšie, najmä keď zarmútené srdce narieka, že ho Boh opustil a odmietol. Toto je posledné a takisto…

Mimoriadny utečenec - 17. august

Čína: Lo Lieu „Tak teda každý z nás (Bohu) vydá počet za seba.“ (Rím 14:12) Lo Lieu ostražito kráčala preplnenou čínskou ulicou, obzerajúc sa ponad plece, aby sa uistila, že ju nikto nespoznal a neprenasleduje. Prešla okolo ďalšieho plagátu zachytávajúceho jej tvár, ktorý ponúkal takmer šesťsto dolárov za jej zatknutie.   Keď…