Istota Jeho smrti - 16. august

„Kristus umrel pre naše hriechy podľa Písem.“ 1. list Korintským 15:3 Autor poradne dostal tento list ohľadom vzkriesenia: „Milý Utikus, náš kazateľ na Veľkú Noc povedal, že Ježiš na kríži len zamdlel a učeníci sa o Neho starali, kým nevyzdravel. Čo si o tom myslíš? S úctou, Zmätený.“ Takáto bola odpoveď: „Milý Zmätený, daj…

Prečo sa s nami Boh hrá - 15. august

„Jákob však zostal sám, a nejaký muž s ním zápasil, kým nevyšla ranná zora.“ (Gen 32:25) [Kým niektorí nesprávne chápu Hozeáša 12: 4 – 5 a myslia si, že Jákob zápasil s anjelom,] podľa nášho názoru bol tento bojovník Pán slávy, teda náš Pán Boh sám alebo Syn Boží, ktorý sa mal stať človekom…

Mimoriadne mučeníctvo (tretia časť) - 14. august

Rím: Agathonica „Neodstúpime od Teba, dopraj nám života a Tvoje meno vzývať budeme.“ (Ž 80:18) Carpa pribili ku kolu, a keď ho začali pohlcovať plamene, radostne sa modlil: „Chvála Tebe, ó Pane, Ježišovi Kristovi, Synovi Božiemu, že si mňa, hriešnika, učinil hodným stať sa mučeníkom, akým si bol Ty sám!“ Potom odovzdal…

Búranie a stavanie - 13. august

Vtedy Hospodin vystrel ruku a dotkol sa mi úst. Potom mi Hospodin riekol: Ajhľa, dal som ti do úst svoje slová. (Jer. 1,9) Možno je v týchto slovách skrytý zážitok, podobný tomu, aký zažil Izaiáš. Z bázne pred Bohom však Jeremiáš detailnejšie neopisuje, čo všetko sa stalo. Niektoré zo zážitkov s Bohom zostávajú len…

Zlá spoločnosť - 12. august

„Vtedy začal sa (Peter) zaklínať a prisahať: Nepoznám toho človeka! A hneď kohút zaspieval.“  Evanjelium podľa Matúša 26:74 Keď Peter zapieral Ježiša, neudialo sa to v priebehu niekoľkých sekúnd alebo minút, ale v priebehu niekoľkých hodín. Uplynula hodina, odkedy prvý človek povedal Petrovi: „I ty si bol s Ježišom Galilejským!“ kým…

Mimoriadne mučeníctvo (druhá časť) - 11. august

Rím: Papylus „Aj ja, keď som prišiel k vám, bratia, prišiel som nie s vyberanými slovami, alebo s múdrosťou zvestovať vám svedectvo o Bohu.“ (1. Kor 2:1) Prokonzul obrátil svoju pozornosť na Papyla, ktorý stál neďaleko miesta, kde visel krvácajúci Carpus. „Máš deti?“ spýtal sa prokonzul. „Ó, áno, skrze Boha mám veľa detí.“ Niekto…