„Mám dobré správy a mám zlé správy...“ - 18. november

„Čudujem sa, že od Toho, ktorý vás povolal v milosti Kristovej, sa tak rýchlo odvraciate k inému evanjeliu, ktoré ani nie je iné evanjelium. Sú však niektorí, čo robia zmätok medzi vami a chcú prekrútiť evanjelium Kristovo.“ Gal 1:6 – 7  Všetci sme už počuli dobré i zlé správy. Skôr,…

Boh usmrtí predtým ako privedie k životu - 17. november

„Keď Hospodin videl, že sa ide pozrieť, oslovil ho z kra: Mojžiš, Mojžiš! On odpovedal: Tu som. Boh povedal: Nepribližuj sa! Vyzuj si sandále, lebo miesto, na ktorom stojíš, je pôda svätá!“ Ex 3:4-5 Boh sa teda správa k Mojžišovi rovnako ako sa správa k ostatným svätým: predtým ako ho pozdvihne, ho najprv…

Mimoriadny trest - 16. november

Afganistan: pracovníci poskytujúci zahraničnú pomoc „On znášal trest za náš pokoj“ (Iz 53:5). Taliban. Meno tejto radikálnej islamskej vlády Afganistanu je známe po celom svete. Praktizovanie kresťanstva bolo v tejto represívnej krajine vedenej Talibanom vždy považované za trestný čin. Afganská vláda sa rozhodla, že nechce deti. Chceli ich otcov. Deti údajne…

Otázka, ktorú by sa mal spýtať každý z nás - 15. november

„Keď človek umrie, či môže ožiť? Prečkal by som všetky dni borby, kým ma vystriedajú.“ Jób 14:14 V jednej z najstarších kníh Biblie, v Knihe Jóbovej, je položená otázka: „Keď človek umrie, či môže ožiť?“ (14:14) Túto otázku by si mal počas života položiť každý. Čo sa stane, keď zomrieme?…

Boh hovorí cez sprostredkovateľov - 14. november

„Tam sa mu v plameni horiaceho kra zjavil Hospodinov anjel. Mojžiš videl, ako ker horí a nezhára. Povedal si: Pôjdem pozrieť na ten zvláštny jav, prečo ker nezhára.“ Ex 3:2-3 Vyvstáva tu jedna otázka: Hovoril s Mojžišom Boh alebo anjel? Štefan totiž v knihe Skutky apoštolov (Sk 7:38) hovorí, že: „bol vtedy v zhromaždení…

Mimoriadne maskovanie - 13. november

Saudská Arábia: manžel a manželka „Nieto tajné, čo by sa nestalo zjavné; a nieto skryté, čo by sa nevyzvedelo a nevyšlo najavo“ (Lk 8:17). Muž so svojou manželkou prišli do Saudskej Arábia – krajiny bohatej na ropu – z inej krajiny. Žili a pracovali v tejto moslimskej krajine, ktorú nazývali svojím novým domovom. Nakoniec sa stretli…