Využi svoj čas múdro - 19. apríl

Veď neviete, čo bude zajtra s vaším životom; ste para, ktorá sa nakrátko ukáže, a potom zmizne.“ (Jk 4:14)

Boha nič neprekvapí. Všetko sa deje podľa plánu a Boh chce, aby si bol súčasťou toho plánu. Aj diabol má pre svet plán. Boh má plán aj diabol má plán, a ty sa budeš musieť rozhodnúť, do ktorého plánu chceš patriť. Písmo hovorí, že Boh nám umožňuje žiť o čosi viac ako 70 rokov. Prvých pätnásť strávime v detstve a ranej puberte. Dvadsať rokov strávime v posteli, a počas posledných piatich nám fyzické obmedzenia začnú okliešťovať naše aktivity. To nám necháva asi tridsať rokov, ktoré prežijeme ako dospelí. Keď odpočítame čas, ktorý trávime tým, že jeme, alebo že si robíme poriadok v daniach, už nám ostáva len možno pätnásť rokov. Teraz si predstav, že sedem z týchto rokov strávime pozeraním televízie. To nám už ostáva len sedem alebo osem rokov. Času nemáme veľa! Času, ktorý môžeme odovzdať Bohu, investovať do kreatívnych vecí či do záchrany našich blížnych pre Krista, nemáme veľa!

Modlitba dňa

Každú hodinu každého dňa, ktorý mi ostáva z tohto pozemského života, chcem stráviť tým, že Ti budem slúžiť, drahý Pane. Odpusť mi, že často trávim čas zbytočnosťami.

Billy Graham Evangelistic Association

Nebezpečné dojmy - 18. apríl

„Veď máme účasť na Kristovi, pravda, len ak si zachováme až do konca také pevné rozhodnutie, aké sme mali na začiatku.“ Žid 3:14 (ekum. preklad)

Známy evanjelista Billy Sunday povedal, že problémom mnohých ľudí je, že zaobchádzajú s hriechom ako s veterníkom, a nie ako so štrkáčom (pozn. prekl. smrteľne jedovatý had).

Videli ste niekedy malé štrkáče? Sú roztomilé. Majú drobné telo, drobný chvost a drobné jedové zuby. Možno by niekto povedal: „Pozri na toho štrkáčika. Je taký milý.“

Poviem vám o nich niečo. Možno sú menšie ako dospelé, ale ich jed je v skutočnosti účinnejší, kvapka po kvapke, ako jed dospelých jedincov. A ak by ťa ten malý štrkáčik pohrýzol, môžeš zomrieť, ak sa dostatočne rýchlo nedostaneš k lekárovi.

Nemýľ sa. Hriech je mocný. Je úskočný. Rafinovaný. A navonok môže vyzerať veľmi príťažlivo. Videl som ľudí, ktorí vedeli viac ako ja, kresťanov, ktorí roky chodili s Pánom a dobre poznali Jeho slovo, spadnúť do hriechu a nechať sa ním podviesť.

Musíme byť veľmi ostražití, hlavne čo sa týka v našich očiach zdanlivo malých hriechov. Niekedy povieme: „Veď to nie je veľký problém. Je to len malý hriech. Určite nenarobí v mojom živote veľkú šarapatu.“ Daj si pozor! Dynamit predávajú v malých baleniach.

List Židom 3:12-14 hovorí: „Hľaďte, bratia, aby nikto z vás nemal zlé a neveriace srdce a neodpadol od živého Boha! Ale napomínajte sa navzájom deň čo deň, dokiaľ sa hovorí: dnes, aby nikoho z vás nezatvrdilo mámenie hriechu. Lebo sme sa stali Kristovými účastníkmi, ak podstatu, ktorú sme mali na počiatku, zachovávame pevnú až do konca.

Musíme byť opatrní a nenechať svoje srdce zatvrdnúť.

https://www.harvest.org

Ako môže Božie slovo zakoreniť v našich srdciach - 17. apríl

„Ale Mária zachovala si toto všetko a premýšľala o tom v srdci.“ Lk 2:19

Aj tieto slová si máme všimnúť a naučiť sa z nich, ako máme správne počúvať Božie slovo... Mária sa usilovne zaoberala týmito slovami tak ako tí, ktorí dôsledne zachovávajú Božie slovo, hľadajú ho a venujú sa mu: Čím dlhšie to robia, tým ho viac chápu, nachádzajú v ňom stále väčšiu útechu a stávajú sa čoraz istejšími a istejšími vo svojej viere. Ale svetským dušiam ide Slovo jedným uchom dnu a druhým von bez ohľadu na to, koľko im ho kážete; akoby ste udierali na vodu. Mária to tak nerobí. Záleží jej na Slove. Preto si ho uchováva v pamäti, zapisuje do srdca a rozjíma o ňom, teda venuje sa mu, premýšľa v sebe: „Je to zvláštna správa, že budem matkou dieťaťa, o ktorom zvestujú anjeli, že je Spasiteľom sveta, nazývajú ho Kristom a Pánom.“ Takýmito myšlienkami sa slová ponorili hlboko do jej srdca, takže si ich musela uchovať. Aj keby bol celý svet proti, nikto by jej ich nedokázal vziať, ani presvedčiť ju o inom; zostala by pevná v presvedčení, že jej syn bol Božím Synom a Spasiteľom celého sveta. Máme nasledovať príklad drahej matky Pána (veď preto ho máme zapísaný) a usilovne si vštepovať Slovo do srdca, až sa nám dostane do krvi. Vo Veľpiesni 8:6 Boh hovorí: „Polož si ma na svoje srdce ako pečať, ako pečať na svoje rameno.“ Nepraje si, aby sme Jeho slovo mali len na jazyku ako penu na vode alebo slinu v ústach, ktorú vypľujeme, ale želá si, aby bolo vryté do nášho srdca, aby na ňom zostal odtlačok, ktorý nemôže nikto zmyť, ako keby s ním narástlo, nikto ho nemôže zoškriabať. Panna Mária mala srdce, v ktorom zostali vryté slová anjelov. Preto všetci, ktorí takto uchopia Slovo, majú rýdzi charakter Krista, pravú pečať. Nedovolia, aby im niekto vzal Slovo, aj keby sa objavili sektárske bludy, alebo ich napadol sám diabol. Pridŕžajú sa pevne toho, čo počuli a čomu uverili. Ale ostatní, aj keď počujú Slovo a žasnú nad ním, dlho v nich nezostáva a čoskoro naň zabudnú. Tu musíme poznamenať: Ak sa má Božie slovo zakoreniť aj v našich srdciach, musíme sa ním usilovnejšie zapodievať. Vidíme to na mladých ľuďoch: musíme neustále opakovať a mnohokrát vštepovať, kým sami pochopia, hoci nám sa zdá, že také úžasné veci sa chápu ľahko a bez námahy. Veľmi sa mýlime. Väčšina ľudí sa hneď, ako skončí kázeň a bohoslužby, stará o iné veci, len hŕstka premýšľa o tom, čo počuli a čo sa naučili z kázne. Nie je správne, že tak veľa myslíme na to, čo je najmenej dôležité. Máme hľadať najprv kráľovstvo Božie – teda starať sa oň najviac zo všetkého, ale robíme opak, viac sa zaujímame o obchodné záležitosti, jedlo a zábavu ako o Božie slovo. Inak by sme premýšľali o Božom slove aspoň tak často a tak usilovne a zaoberali sa ním tak vážne ako inými našimi záležitosťami. Ale tak to nie je. A potom neprekvapuje, že Slovo má len plytké korene, takže naň zabudneme hneď, ako príde problém. No tak by to medzi kresťanmi nemalo byť. Božie slovo je ich najväčším pokladom; preto je aj v ich srdciach. A aj keď sa musia zaoberať svetskými záležitosťami, srdce majú vždy pri tom, čo si najviac cenia.

St. Louis ed., 13.1:80 – 82.

Rozprávaj o tom, čo urobil - 16. apríl

„O Tvojom mene budem rozprávať svojim bratom...“ (Ž 22:23)

V tvojom okolí, v tvojom vlastnom spoločenstve sú ľudia, ktorí potrebujú Kristovu oživujúcu moc. Poznáš ich po mene. Navrhujem ti, aby si si vytvoril zoznam a začal tým, že budeš tráviť čas v modlitbe za nich. Pros Boha, aby ti ukázal, ako im môžeš svedčiť a ako získať ich životy pre Krista. Ich životy sa môžu zmeniť vďaka správe, ktorú im poskytneš. Evanjelium, ktoré si prijal, by si mal podať ďalej. Ak pre teba niečo Kristus spravil, podeľ sa o to. Keď to robíš, preukazuješ milosť! Rovnako ako si sám dostal Božiu milosť skrze odpustenie hriechov a zasľúbenie večného života – aj ty máš preukazovať milosť! A keď preukazuješ milosť, nielenže získaš milosť, ale tiež nájdeš novú radosť!  

Modlitba dňa

Drahý Spasiteľ, ako zatváram pri modlitbe oči, daj mi vidieť tváre tých, ktorí Ťa potrebujú spoznať.

Billy Graham Evangelistic Association

Strať svoj život – nájdi ho! - 15. apríl

... kto stratí život pre mňa, nájde ho. (Mt 10, 39)

Človeku sa tomuto nechce veriť! Robíme všetko pre  to, aby sme si svoj život uchovali!

O tom aj hovoríme, nie síce naučenými slovami ľudskej múdrosti, ale (slovami), ktoré učí Duch. A tak duchovné posudzujeme duchovne. Prirodzený človek, pravda, neprijíma veci Ducha Božieho, lebo sú mu bláznovstvom, a nemôže ich poznať, pretože ich duchovne treba posudzovať. (1K 2,13-14)

Kto stratí život pre mňa, nájde ho,“ hovorí Ježiš. Mnohí si chcú svoj život uchovať a nestratiť ho. Nechcú sa vzdať samých seba, ale stratia život, hoci vyzerajú veľmi živo. Hovoria: „Jasné, že treba nasledovať Ježiša, ale najprv treba myslieť na svoje vzdelanie, na šaty, prácu s dobrou mzdou, partnera pre budúcnosť... a potom na Boha.“

Ak dovolíme Božej sile, aby pôsobila v našom vnútri, vždy to niečo stojí. Nie je to niečo, čo príde samo od seba, je to niečo, čo si musíme vyvoliť. V dnešnej dobe, ktorá je zameraná na viditeľné veci, toto nie je ľahké. Keď niekomu poviete, aby budoval svojho vnútorného človeka, povie, že je to bezvýznamné. Veď to nikto nevidí. V Evanjeliu podľa Lukáša Ježiš hovorí: „A povedal všetkým: Kto chce prísť za mnou, nech zaprie sám seba, berie svoj kríž deň po deň, a tak ma nasleduje.“ (L 9, 23)

A povedal všetkým – to znamená, že to nie je len pre niekoľkých superduchovných vyvolených. Ježiš všetkým povedal, aby na seba vzali svoj kríž a nasledovali Ho.

Hovoríme o kríži, ktorý si volíme sami. Kríž, ktorý si dobrovoľne berieme. Volíme si konkrétny skutok. My si volíme, či kríž na seba berieme alebo neberieme, lebo nechceme platiť cenu. Nehovorím teraz o skúškach a protivenstvách, ktorými všetci musíme prejsť. Ježiš nehovorí o všeobecných ťažkostiach, keď hovorí, že máme vziať svoj kríž a nasledovať Ho.

Ježiš hovorí o niečom, čomu sa môžeš vyhnúť. Môžeš prepustiť Barabbáša, dovoliť vlastnému ja, aby nebolo Kristovým učeníkom. Ježiš priamo hovorí, že ten, kto si chce zachrániť svoj život takýmto spôsobom, ho stratí.

Ešte totiž nevedel, že Hospodin odstúpil od neho. (Sud 16,20)

Tieto slová sú napísané v istej súvislosti v knihe Sudcovia, keď Samson, Boží služobník, vybočil z cesty, na ktorú ho Boh povolal. Otvára svoje srdce Delíle. Delíla v skutočnosti nemala rada Samsona, ale pre Samsona už láska nehrala rolu. Hľadal iba egoistické uspokojenie a to u nej nachádzal. Delíla mu hovorí, že ak ju má naozaj rád, prezradí jej zdroj svojej sily.

Prečítaj si knihu Sudcov 16, aby si pochopil súvislosti týchto dramatických slov: „Ešte totiž nevedel, že Hospodin odstúpil od neho.

 To sa môže stať aj v našich životoch. Naše svedomie sa už tak odkloní od Boha a bude necitlivé, že sa krok za krokom vzdialime od blízkeho spoločenstva s Bohom. Môže sa stať, že Pán nás opustí a my o tom ani nebudeme vedieť. To je sebaklam. Hriech nás podvedie. Keď hriech začne v našom živote vládnuť, bez novej vzbury a obrátenia, môžeme sa tak zatvrdiť, že si ani nevšimneme, že Pán už nie je s nami. To hovorí Božie slovo.

Snažíme sa uchrániť si egoizmus, vlastné ja, svoje túžby a zároveň nestratiť spoločenstvo so živým Bohom, ktorý hovorí, že nám prestiera stôl a napĺňa kalich.

Kto nájde svoj život, stratí ho,“ hovorí Ježiš, „kto stratí život pre mňa, nájde ho.“

V prvom rade ide o to, že Ježiš môže vstúpiť do nášho srdca. Potom ide o to, aby každodenne mohol vstupovať do našich životov vo všetkých oblastiach! Preto, ako ste prijali Krista Ježiša, Pána, v Ňom žite, zakorenení a budovaní v Ňom i upevnení vierou, ako ste boli vyučovaní, a rozhojňujte sa v dobrorečení. (Kol 2,6-7)

On je Ten, kto má riadiť našu vôľu a panovať nad naším rozumom a pocitmi.

Život, ktorý sa začal v plnosti Ducha, potrebuje svoju každodennú výživu, aby rástol podľa Božieho plánu, vôle a úmyslu, ktorý pre neho Boh má. Ak sa toto má stať, nesmieme sa snažiť uchovať si vlastné ja, svoje egoistické plány a túžby, ale vzdať sa samých seba.

„Kristovo evanjelium je v každom ohľade v silnom protiklade so všetkým, čo sa skrýva hlboko v nás.“ (Rosenius)

Evanjelium napáda to, čo človek najviac miluje: svoju nezávislosť! Evanjelium vyžaduje, aby sa rozum a vôľa poddali pod Kristovo slovo. Všetka pýcha a sebaistota sú vtedy zničené. Boh zostáva veľkým a človek sa stáva chudobným žobrákom.

To je niečo, čo nie je po vôli našej starej prirodzenosti. Je to ako smrť pre vlastné ja, ale práve na tejto ceste nájdeme život s veľkým Ž.


Ukážka z knihy Curt A. Westman - Zamyslenia. Ak vás táto ukážka zaujala a mali by ste záujem o knihu, môžete si ju najvýhodnejšie kúpiť na www.eshop.evs.sk/index.php/zamyslenia

Vždy nám odpustí? - 14. apríl

„Po nemnohých dňoch zobral mladší syn všetko, odsťahoval sa do ďalekej krajiny a tam v hýrení premrhal si imanie.“ Lk 15:13

Uvažoval si niekedy nad tým, či ti Boh odpustí, alebo ešte dá ďalšiu šancu? Možno si myslíš, že si už zašiel priďaleko pre hriechy, ktoré si napáchal.

Ježiš rozprával príbeh o márnotratnom synovi, ktorý ušiel z domu. Vzal peniaze, ktoré dostal ako dedičstvo, a premrhal ich na prostitútky a zábavu. Potom, keď sa mu peniaze minuli, a priatelia ho opustili, márnotratník prišiel k rozumu a vrátil sa domov. Otec ho láskavo privítal a odpustil mu. Ježiš to rozprával preto, aby sme mali predstavu o Bohu. Sme ako ten márnotratný syn, ktorý ušiel od Boha. Ale ak sa odvrátime od hriechu a vrátime sa k Nemu, odpustí nám.

Ale čo ak po niekoľkých mesiacoch doma unavilo márnotratného syna potĺkať sa pri otcovi a povedal: „Znovu odchádzam.“ Povedzme, že by odišiel a urobil to isté, čo predtým, a potom by sa vrátil domov. Myslíš, že by mu otec odpustil aj druhýkrát? Áno. A keby odišiel aj tretí raz a urobil to znovu. Odpustil by mu aj do tretice? Áno. Čo ak by to spravil aj štvrtýkrát? A piatykrát? Odpustil by? Áno, áno a znovu áno.

Podobne sa môžeš pýtať aj ty: „Ak zhreším proti Bohu, odpustí mi? Určite. Čo ak to preženiem viackrát? Aj tak mi odpustí? Áno. Bude odpúšťať znovu, znovu a znovu.

Nezáleží na tom, čo si urobil. Nezáleží na tom, aký hriech si spáchal. Boh čaká pripravený odpustiť ti, ak k Nemu prídeš.

https://www.harvest.org