Mimoriadne mučeníctvo (druhá časť) - 11. august

Rím: Papylus „Aj ja, keď som prišiel k vám, bratia, prišiel som nie s vyberanými slovami, alebo s múdrosťou zvestovať vám svedectvo o Bohu.“ (1. Kor 2:1) Prokonzul obrátil svoju pozornosť na Papyla, ktorý stál neďaleko miesta, kde visel krvácajúci Carpus. „Máš deti?“ spýtal sa prokonzul. „Ó, áno, skrze Boha mám veľa detí.“ Niekto…

Mimoriadne mučeníctvo (prvá časť) -10. august

Rím: Carpus „Slovo o kríži je totiž bláznovstvom tým, čo hynú, ale nám, ktorí dosahujeme spasenie, je mocou Božou.“ (1. Kor 1:18) „Moje prvé meno a meno, ktoré som si vybral, je Kresťan. Vo svete sa volám Carpus.“ „Poznáš cisárove nariadenia,“ vyhlásil prokonzul, „si povinný uctievať všemocných bohov Ríma. Preto ti radím,…

Milovanie tmy - 9. august

„A v tom je súd, že svetlo prišlo na svet, ale ľudia väčšmi milovali tmu ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé.“ Evanjelium podľa Jána 3:19 Farizeji nespochybňovali Ježiša preto, že s Ním len nesúhlasili. Pochybovali o Ňom preto, že sa voči Nemu zatvrdili. Pochybnosť je záležitosťou mysle. Aj kresťania majú chvíle…

Posledné pokušenie viery - 8. august

„Tu jeden z nich, vidiac, že je uzdravený, vrátil sa a silným hlasom oslavoval Boha.“ (Luk 17:15) Tento návrat sa musel odohrať po tom, ako sa ukázal kňazom spolu s ostatnými. Evanjelista sa nezmieňuje o tom, ako prišli ku kňazom a čo sa tam stalo. No skrze jedného z nich, ktorý sa vrátil, a jeho vďačnosti, nám…

Mimoriadny trest - 7. august

Anglicko: John Wycliffe „No nielen to, ale sa chválime aj súženiami, lebo vieme, že súženie vedie k vytrvalosti, vytrvalosť k osvedčenosti, osvedčenosť k nádeji.“ (Rim 5:3 – 4) Jedného chladného anglického rána v roku 1428 sa cez cintorín neúctivo vliekla skupina mužov. Jeden z nich, oblečený v kvalitnom cirkevnom odeve, povedal: „Tu je to. Vykopte to.…

Dotknutý Bohom - 6. august

Jeremiášovi sa zdalo, že sa na túto úlohu nehodí, ale všimnime si, čo na jeho protesty odpovedá Boh! Nehovor: Som primladý. Ale choď, ku komukoľvek ťa pošlem, a hlásaj všetko, čo ti rozkážem! (Jer 1,7). Hlásaj všetko, čo ti rozkážem! Celé Jeremiášovo konanie a život majú byť postavené na tom, čo povie Boh.…