Zotročiť telo láskou - 22. marec

List Galatským 5:13 „Lebo vy ste k slobode povolaní, bratia. Len aby vám sloboda nebola zámienkou (povoľovať) telu, ale v láske slúžte si vospolok.“ Po týchto veršoch nasledujú rady a príkazy týkajúce sa morálneho správania. Apoštoli totiž, po tom ako prezentovali učenie viery, mali vo zvyku toto učenie doplniť o…

Z boháča chudák - 21. marec

Veď poznáte milosť nášho Pána Ježiša Krista, že hoci bol bohatý, schudobnel pre vás, aby ste vy zbohatli Jeho chudobou. – 2. list Korintským 8:9 Príbeh Pána Ježiša naozaj nie je príbehom o tom, ako sa stal z chudáka boháč. Skôr o tom, ako sa z boháča stal chudák. Opustil…

Mimoriadna zbraň - 20. marec

Vezmite si prilbu spasenia a meč Ducha, ktorým je slovo Božie. (Ef 6:17) Rumunsko: Sabina Wurmbrand Ráno o 5.00 začuli búšenie na dvere a okamžite vedeli, že ide o policajnú raziu. Sabinin manžel sa vo väzení už nachádzal, a ona sa teraz strachovala o osud svojho malého syna, ak by…

Naša sloboda siaha len po naše svedomie - 19. marec

List Galatským 5:1 „Kristus nás oslobodil k slobode. Stojte teda a nedajte sa zapriahnuť zase do jarma otroctva!“   Každá časť tohto verša je zdôraznená. „Stojte teda,“ hovorí, ako keby chcel povedať - musíte byť ostražití. Stojte v slobode – akej slobode? Nie v slobode, ktorou nás oslobodil cisár, ale…

Jozef, neospevovaný hrdina - 18. marec

Jej muž Jozef bol spravodlivý; nechcel ju vystaviť hanbe, ale chcel ju tajne prepustiť. – Evanjelium podľa Matúša 1:19   Jozef je neoslavovaný hrdina vianočného príbehu. Koledy väčšinou Jozefa vôbec nespomínajú. A predsa je hrdinom. Biblia nám hovorí, že Jozef bol „spravodlivý“ (Evanjelium podľa Matúša 1:19). Hlboko miloval Máriu, preto…

Ďalší mimoriadny advokát - 17. marec

Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno, ale ani vlas sa vám nestratí z hlavy. Vytrvalosťou zachováte si životy. (Lk 21:17-19) Nemecko: Dietrich Bonhoeffer   Keď štrnásťročný Dietrich Bonhoeffer oznámil, že túži stať sa kňazom, jeho bohatá rodina kritizovala cirkev. Dietrich im povedal, že ju zreformuje. Vo veku dvadsaťjeden rokov…