Zabúdam na to, čo je za mnou - 18. jún

Každý máme niečo, čo je „za nami“. Veci, na ktoré by sme najradšej zabudli. Veci, kde sme zlyhali. Veci, ktoré sme nemali povedať alebo urobiť, ale ktoré sme, žiaľ, povedali a urobili. O čo temnejšie alebo horšie je to, čo sme povedali alebo urobili, o to ťažšie je na to…

Päť dôvodov, prečo učiť deti disciplíne - 17. jún

„Trestaj svojho syna a dožičí ti pokoj, dopraje rozkoš tvojmu srdcu.“ Prís. 29, 17 Tak ako naše deti potrebujú objatie a bezpečie, tak isto potrebujú vedieť, kde sú hranice a následky za ich prekročenie. To je tiež láska. Hovorí sa, že liek na zločin nie je elektrická stolička, ale vysoká stolička pre…

Čo je nespravodlivá Mamona? - 16. jún

Lukáš 16:9 Robte si priateľov z nespravodlivej mamony, aby, keď sa pominie, prijali vás do večných stanov.“ Hebrejské slovo mamona sa prekladá ako „bohatstvo“ – no nielen bohatstvo, ale ako prebytočné bohatstvo, teda nadmerné bohatstvo, ktoré nie je potrebné. No sú dva spôsoby, ako rozlišovať medzi bohatstvom, ktoré je mamonou a bohatstvom,…

Falošná viera a pravá viera - 15. jún

„Robte si priateľov z nespravodlivej mamony, aby, keď sa pominie, prijali vás do večných stanov.“ Evanjelium podľa Lukáša 16:9 Prečo sú v Biblii verše, ako tento, čo tak naliehavo vyzývajú k skutkom? Sú ľudia, ktorí čítajú alebo počúvajú evanjelium či to, čo hovoríme o viere, a rýchlo si to osvoja. Svoje myšlienky nazývajú „vierou“. Ale…

Zámer bohabojného rodiča - 14. jún

„Ako sú šípy v ruke hrdinovej, takí sú synovia mladosti. Blahoslavený je muž, čo si nimi naplnil tulec; nevyjde na hanbu, keď bude rokovať s nepriateľmi v bráne.“ Ž 127 4 – 5 Ako rodič máš veľmi dôležitú úlohu v živote tvojho dieťaťa. Učíš deti rozlišovať dobré od zlého, staráš sa…

Buď šikovný v spravodlivosti a zbožnosti - 13. jún

Lukáš 16:1 „Povedal aj učeníkom: Bol bohatý človek, ktorý mal šafára; toho obžalovali pred ním, že mu márni majetok.“ Tomuto podobenstvu ponecháme jednoduchý význam a nebudeme hľadať prílišnú detailnosť, ako to robil Jerome, pretože teraz nie je dôležité požadovať také presné porozumenie. Ostaňme radšej pri mlieku (pozri 1. Kor 3:2). Nech…