Naša sloboda siaha len po naše svedomie - 19. marec

List Galatským 5:1 „Kristus nás oslobodil k slobode. Stojte teda a nedajte sa zapriahnuť zase do jarma otroctva!“   Každá časť tohto verša je zdôraznená. „Stojte teda,“ hovorí, ako keby chcel povedať - musíte byť ostražití. Stojte v slobode – akej slobode? Nie v slobode, ktorou nás oslobodil cisár, ale…

Jozef, neospevovaný hrdina - 18. marec

Jej muž Jozef bol spravodlivý; nechcel ju vystaviť hanbe, ale chcel ju tajne prepustiť. – Evanjelium podľa Matúša 1:19   Jozef je neoslavovaný hrdina vianočného príbehu. Koledy väčšinou Jozefa vôbec nespomínajú. A predsa je hrdinom. Biblia nám hovorí, že Jozef bol „spravodlivý“ (Evanjelium podľa Matúša 1:19). Hlboko miloval Máriu, preto…

Ďalší mimoriadny advokát - 17. marec

Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno, ale ani vlas sa vám nestratí z hlavy. Vytrvalosťou zachováte si životy. (Lk 21:17-19) Nemecko: Dietrich Bonhoeffer   Keď štrnásťročný Dietrich Bonhoeffer oznámil, že túži stať sa kňazom, jeho bohatá rodina kritizovala cirkev. Dietrich im povedal, že ju zreformuje. Vo veku dvadsaťjeden rokov…

Volanie Ducha je silnejšie ako krik diabla - 16. marec

Galatským 4:6 „A keďže ste synovia, poslal nám Boh do sŕdc Ducha svojho Syna, volajúceho: Abba! Otče!“   Pavol mohol povedať: „poslal nám Boh do sŕdc Ducha svojho Syna, hovoriaceho: Abba! Otče!“ No zámerne povedal: „volajúceho“, aby poukázal na utrpenie kresťana, ktorý je ešte slabý a jeho viera je krehká.…

Teplomer alebo termostat? - 15. marec

Potom v šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta Nazareta – Evanjelium podľa Lukáša 1:26 Je zaujímavé, čím sa jednotlivé mestá preslávili. Rím je známy ako Večné mesto. Paríž volajú Mestom svetiel. New York je mesto, ktoré nikdy nespí. A Las Vegas má prezývku Hriešne mesto. Aj Nazaret…

Mimoriadny spoločník - 14. marec

Ja, Ján, váš brat a účastník súženia a kráľovstva i trpezlivosti... (Zj 1:9) Egypt: Origen  „Spálili náš majetok, ale Ježiša v našich srdciach spáliť nemôžu.“ Origen nebol typický osemnásť ročný muž. Bol egyptským učiteľom v druhom storočí. Keďže vtedajšiu cirkev sužovalo tvrdé prenasledovanie, Origen netrávil čas naháňaním sa za dievčatami,…