Mimoriadne obmedzenia - 9. apríl

Lebo niet iného boha, ktorý by tak mohol zachraňovať ako tento! (Dan 3:29) Babylon: Šadrach, Méšach, Abéd-Nego „Na to ti nemusíme odpovedať ani slovo. Keď to musí byť, náš Boh, ktorého vzývame, nás môže vyslobodiť z rozpálenej ohnivej pece, a vyslobodí nás aj z tvojej ruky, kráľu. Ale ak nie,…

Ľudia, ktorým je odpustené - 8. apríl

A odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim! – Evanjelium podľa Matúša 6:12 Ako každý deň aj 1. decembra 1997 sa na strednej zdravotnej škole v meste Paducah v Kentaky zišlo asi tucet študentov na modlitebnom stretnutí. Keď vyslovovali záverečné amen, vtrhol dnu štrnásťročný chlapec a začal…

Mimoriadna „dohoda“ - 7. apríl

Si trpezlivý, znášal si mnoho pre moje meno a neustal si. (Zj 2:3) Východná Európa: spoluväzni Kazateľ vysvetľoval ešte len prvú myšlienku, keď do miestnosti vtrhli väzenskí strážcovia. Schmatli ho a všetkých ostatných pritlačili k zemi. „Vieš, že takéto kázanie je zakázané,“ zavrčal jeden z nich, „teraz ťa za to…

Malé neporiadky - 6. apríl

Potom vošiel do chrámu a začal vyháňať predavačov hovoriac im: Napísané je: Môj dom má byť domom modlitby; a vy ste urobili z neho peleš lotrov. – Evanjelium podľa Lukáša 19:45-46 Moje žena Cathe a ja sme úplné protiklady, čo sa týka upratovania. Môj postoj sa dá zhrnúť do motta:…

Mimoriadny „duch“ - 5. apríl

Tí pristúpili teda k Filipovi ... a prosili ho hovoriac: Pane, chceme vidieť Ježiša! (Jn 12:21) Čína: Mizhong Miao Podmienky v čínskom pracovnom tábore boli kruté. Kvôli takmer žiadnemu prídelu jedla a extrémne mrazivým zimným teplotám v tábore prepukla epidémia. Na začiatku zimy bolo v tábore tísíctristo väzňov. Jari sa…

Odpustenie prináša odvahu - 4. apríl

Keď vás teda Syn vyslobodí, budete skutočne slobodní. – Evanjelium podľa Jána 8:36 Niekedy robí ľuďom problém uveriť, že im Boh odpustil. Nesú vinu a majú takmer pocit, akoby ju bolo možné odčiniť tým, že si neustále vyčítajú svoje hriechy a trestajú sa za ne. No musia prijať odpustenie, ktoré…