Päť dôvodov, prečo učiť deti disciplíne - 17. jún

„Trestaj svojho syna a dožičí ti pokoj, dopraje rozkoš tvojmu srdcu.“ Prís. 29, 17 Tak ako naše deti potrebujú objatie a bezpečie, tak isto potrebujú vedieť, kde sú hranice a následky za ich prekročenie. To je tiež láska. Hovorí sa, že liek na zločin nie je elektrická stolička, ale vysoká stolička pre…

Čo je nespravodlivá Mamona? - 16. jún

Lukáš 16:9 Robte si priateľov z nespravodlivej mamony, aby, keď sa pominie, prijali vás do večných stanov.“ Hebrejské slovo mamona sa prekladá ako „bohatstvo“ – no nielen bohatstvo, ale ako prebytočné bohatstvo, teda nadmerné bohatstvo, ktoré nie je potrebné. No sú dva spôsoby, ako rozlišovať medzi bohatstvom, ktoré je mamonou a bohatstvom,…

Falošná viera a pravá viera - 15. jún

„Robte si priateľov z nespravodlivej mamony, aby, keď sa pominie, prijali vás do večných stanov.“ Evanjelium podľa Lukáša 16:9 Prečo sú v Biblii verše, ako tento, čo tak naliehavo vyzývajú k skutkom? Sú ľudia, ktorí čítajú alebo počúvajú evanjelium či to, čo hovoríme o viere, a rýchlo si to osvoja. Svoje myšlienky nazývajú „vierou“. Ale…

Zámer bohabojného rodiča - 14. jún

„Ako sú šípy v ruke hrdinovej, takí sú synovia mladosti. Blahoslavený je muž, čo si nimi naplnil tulec; nevyjde na hanbu, keď bude rokovať s nepriateľmi v bráne.“ Ž 127 4 – 5 Ako rodič máš veľmi dôležitú úlohu v živote tvojho dieťaťa. Učíš deti rozlišovať dobré od zlého, staráš sa…

Buď šikovný v spravodlivosti a zbožnosti - 13. jún

Lukáš 16:1 „Povedal aj učeníkom: Bol bohatý človek, ktorý mal šafára; toho obžalovali pred ním, že mu márni majetok.“ Tomuto podobenstvu ponecháme jednoduchý význam a nebudeme hľadať prílišnú detailnosť, ako to robil Jerome, pretože teraz nie je dôležité požadovať také presné porozumenie. Ostaňme radšej pri mlieku (pozri 1. Kor 3:2). Nech…

Neprestaň učiť svoje deti - 12. jún

„Poďte, synovia, a počúvajte ma, Hospodinovej bázni chcem vás vyučovať.“ Ž 34, 12 Kresťanskí rodičia niekedy túžia po tom, aby ich deti žili v bubline. Nedovoľujú, aby v ich domácnosti boli akékoľvek bezbožné vplyvy. Nemajú ani televíziu. Žiadne média, žiadny internet. Proste nič – ani nábytok. Prosím, nerobte to. Namiesto toho pripravte…