Zamyslenia - evs.sk

Zamyslenia

každodenné
biblické
zamyslenia

My sme z Boha – 9. december

„My sme z Boha; kto zná Boha, počúva nás; kto nie je z Boha, nepočúva nás. Podľa toho poznávame Ducha pravdy a ducha bludu.“ Prvý list Jánov 4:6 Vo veršoch Prvého listu Jánovho nás Boh vystríha, aby sme neverili každému duchu. Mnoho falošných prorokov vyšlo do sveta....

prečítajte si viac

Ježiš ich oddelil – 8. december

„Tam sa premenil pred nimi a tvár Mu žiarila sta slnko a rúcho jeho zbelelo ako svetlo.“ Evanjelium podľa Matúša 17:2 Ježiš vzal so sebou troch svojich priateľov. Išli na vysoký vrch. Možno počas ťažkého výstupu premýšľali: Prečo ich oddelil? Prečo nevybral ľahšiu...

prečítajte si viac

Kráčaj po rovnakej ceste – 7. december

„Keď Ježiš odchádzal odtiaľ, videl človeka menom Matúš sedieť na colnici, a povedal mu: Nasleduj ma! A on vstal a nasledoval Ho.“ (Mt 9:9) Vieš si predstaviť, že by sa kresťanom stal niekto, o kom si presvedčený, že sa ním nikdy nestane; bol by v kostole, spieval by...

prečítajte si viac

Pevne stáť – 6. december

„Preto si vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli v ten deň zla odolať a tým, že všetko prekonáte, obstáť.“ (Ef 6:13) Daniel a jeho priatelia boli pokúšaní, aby sa vzdali Božieho dedičstva, oni to však odmietli. Dokonca radšej čelili ohnivej peci, ako by mali urobiť...

prečítajte si viac

Ohromujúce slová – 5. december

„Preto som vám povedal, že umriete v hriechoch; lebo ak neuveríte, že ja som, umriete v hriechoch.“ Evanjelium podľa Jána 8:24 V Jánovi znamená viera stále dôverovanie, vloženie svojej dôvery, spoliehanie sa. Nie je výrazom myslenia, názoru, alebo chápania. Je výrazom...

prečítajte si viac

O anjeloch – 4. december

„Či nie sú všetci služobnými duchmi, posielanými slúžiť tým, čo majú zdediť spásu?“ List Židom 1:14 Tieto slová hovoria o anjeloch. Hovoria preto, aby si vedel, že všemohúci Boh má armádu anjelov. Sú v Jeho službe a On ich používa. Znova a znova ich vysiela, aby...

prečítajte si viac

Jeho najlepšie – 3. december

„Ježiš odvetil: Veru, hovorím vám: Niet nikoho, kto opustil dom alebo bratov alebo sestry, alebo matku alebo otca alebo deti, alebo pole pre mňa a pre evanjelium,  žeby nedostal sto razy toľko: teraz v tomto veku – keď aj s prenasledovaním – domy a bratov a sestry a...

prečítajte si viac

Potrebujeme vieru – 2. december

„Ježiš im však odpovedal: Majte vieru v Boha!“ (Mk 11:22) Vedec Wernher von Braun, ktorý viedol konštrukciu a rozvoj nosných rakiet pre kozmické lode, raz povedal: „Materialisti 19. storočia a marxisti 20. storočia sa nám snažili nahovoriť, že veda prináša stále viac...

prečítajte si viac

Skroť svoj hnev – 1. december

„Či si sa právom rozhneval?“ (Jon 4 :4) Niekedy sa hneváš. Nie je na tom nič výnimočné, takmer všetci sa niekedy hnevajú, hoci v rozličnej miere. Boh od teba nežiada, aby si sa úplne zbavil hnevu. Hovorí však, že ak chceš byť šťastný, musíš sa naučiť kontrolovať svoj...

prečítajte si viac

Zrak pre slepých – 30. november

„... jedno viem, že som bol slepý a teraz vidím.“ (Jn 9:25) Snažím sa ti vysvetliť radosť z nasledovania Krista: nadšenie, radosť, vzrušenie. Vieš, odkiaľ si prišiel, prečo tu si a kam ideš. Tvoj život má dôvod. Existuje dôvod každé ráno vstať z postele. Snažím sa ti...

prečítajte si viac

Autori zamyslení

Greg Laurie

Greg Laurie

Billy Graham

Billy Graham

 Øivind Andersen

Øivind Andersen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.