Zamyslenia - evs.sk

Zamyslenia

každodenné
biblické
zamyslenia

Niečo o búrkach – 25. september

„On však spal v tyle lode na hlavnici. Zobudili Ho, volajúc: Nedbáš, Majstre, že hynieme?“ (Mk 4:38) Na Galilejskom mori sa búrky vyskytovali neustále, ale táto bola zrejme poriadne silná, pretože aj skúsení námorníci prepadli panike. Ježiš a učeníci sa vydali na...

prečítajte si viac

Chválime sa Ježišom – 24. september

„Ale, Bože, chráň, aby som sa aj ja vychvaľoval, ak len nie krížom nášho Pána Ježiša Krista, ktorým je mi svet ukrižovaný a ja svetu...“ List Galatským 6:14 Čo znamená chváliť sa? Znamená to upozorňovať na seba. Tento hriech je medzi nami veľmi rozšírený Možno to...

prečítajte si viac

Duchovný boj – 22. september

„Nech pokoj Boží rozhoduje vo vašich srdciach…“ (Kol 3:15) Keď sa dôkladne pozrieme na problémy, ktorým v dnešnom svete čelíme, zistíme, že každý z nich predstavuje vnútorný problém a problém temnej stránky ľudského ducha. Z tisícov listov, ktoré dostávame, je zrejmé,...

prečítajte si viac

Počúvanie a poslúchanie – 21. september

„Ale ktoré padlo do dobrej zeme, sú tí, ktorí počúvajú slovo, zachovávajú ho v čistom a dobrom srdci, sú stáli a prinášajú úžitok.“ (L 8:15) Všetci vieme, že je možné niečo počuť, a pritom vôbec neposlúchnuť. Napríklad matka môže povedať svojmu dospievajúcemu synovi:...

prečítajte si viac

Ježišove vystreté ruky – 20. september

„Potom ich vyviedol von až k Betánii, zdvihol ruky a požehnal ich.“ Evanjelium podľa Lukáša 24:50 Ježišov príbeh rozprávajú Jeho ruky. Boli neustále vystreté — nad nepokojným jazerom, v ústrety úbohému slepcovi či k malomocnému, ktorého by sa nikto iný nedotkol. Prečo...

prečítajte si viac

Prelietavá láska – 19. september

“Odpovedajúc Ježiš riekol: Či neboli očistení desiati? A kde sú deviati?” Evanjelium podľa Lukáša 17:17 Pán Ježiš uzdravil desať malomocných a poslal ich poslal ku kňazom, aby sa im ukázali, lebo toto prikazoval Mojžišov zákon tým, ktorí boli uzdravení z...

prečítajte si viac

Pravá láska – 18. september

„… spojením v láske…“ (Kol 2:2) Tisíce mladých párov žijú v manželstve bez lásky, pretože im nikdy nikto nepovedal, čo je pravá láska. Som presvedčený, že potrebujeme čítať 13. kapitolu Prvého listu Korintským, v ktorej nám apoštol Pavol podáva definíciu lásky. Vraví:...

prečítajte si viac

Preplnenosť – 17. september

„A ktoré bolo zasiate do tŕnia, to je ten, čo počúva slovo, ale starosti sveta a klam bohatstva udusia to slovo, takže zostáva bez úžitku.“ (Mt 13:22) Okrem skál je v Izraeli aj veľa buriny, a tá bráni rastu semien. V podobenstve o rozsievačovi Ježiš hovoril o...

prečítajte si viac

Boh ti odplatí milosťou – 16. september

„Ale tomu, kto skutky vykonáva, tomu sa mzda nepočíta z milosti, ale z podlžnosti.“ List Rímskym 4:4 Mnohí kresťania sú nešťastní. Myslia si, že nekonajú dobré skutky, ktorými by sa mohli preukázať. Hoci sú kresťanmi už mnoho rokov, nemajú nič, čo by Bohu ukázali....

prečítajte si viac

Autori zamyslení

Greg Laurie

Greg Laurie

Billy Graham

Billy Graham

 Øivind Andersen

Øivind Andersen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.