Zamyslenia - evs.sk

Zamyslenia

každodenné
biblické
zamyslenia

Nový svet – 10. január

„… Ani oko nevídalo, ani ucho neslýchalo, ani do srdca človeku nevstúpilo, čo pripravil Boh tým, ktorí Ho milujú.“ (1K 2:9) V závere Biblie prichádzame k nasledovným slovám: „Videl som nové nebo a novú zem, lebo prvotné nebo a prvotná zem sa pominuli a mora už niet.“...

prečítajte si viac

Trpiaci Boh – 9. január

„Opovrhnutý bol a opustený ľuďmi, muž bolestí, ktorý poznal choroby… Ale on niesol naše choroby, vzal na seba naše bolesti.“ (Iz 53:3-4) Keď uvažujeme o Božom charaktere, zvyčajne si pripomíname, že Boh je spravodlivý, svätý, milujúci a dobrý. Verš z Izaiáša nás však...

prečítajte si viac

Dať podľa možnosti – 8. január

„Lebo keď je ochota, vítaná je podľa toho, koľko kto má, a nie podľa toho, čo nemá...“ Druhý list Korintským 8:12 Duchovná lenivosť a neopatrnosť sú hroziacim nebezpečenstvom pre celý duchovný život. Nie je to však jediné nebezpečenstvo. Kresťan môže od seba alebo od...

prečítajte si viac

Právo byť dieťaťom – 7. január

„Ale všetkým, ktorí ho prijali, dal právo a moc stať sa deťmi Božími, tým, ktorí veria v Jeho meno.“ Evanjelium podľa Jána 1:12 Všetci, ktorí prijímajú Pána Ježiša, prijímajú právo dané Otcom, byť Jeho deťmi. Podľa pôvodného textu znamená slovo ’moc’ splnomocnenie a...

prečítajte si viac

Večný fakt – 6. január

„Kto verí v Syna, má večný život…“ (J 3:36) V súčasnosti je kresťanstvo porovnávané s ostatnými náboženstvami ako nikdy predtým. Niektorí takzvaní kresťanskí vodcovia dokonca obhajujú fungovanie morálneho systému, morálky a náboženstva, ktoré spoja všetky náboženstva...

prečítajte si viac

Týmto začínaj modlitbu – 5. január

„Zvelebujte so mnou Hospodina a spoločne vyvyšujme Jeho meno!“ Ž 34:4 Keď Nehemiáš, zajatec v Babylone, počul správu, že hradby Jeruzalema sú zvalené, modlil sa: „Ach, Hospodine, nebeský Bože, Bože veľký a hrozný, ktorý zachovávaš zmluvu a milosť tým, ktorí Ťa milujú...

prečítajte si viac

Synovské právo – 4. január

„Pozri, koľko rokov ti slúžim a nikdy som neprestúpil tvojho rozkazu, ale nikdy si mi nedal ani kozliatko, aby som sa poveselil s priateľmi...“ Evanjelium podľa Lukáša 15:29 Staršiemu synovi chýbala radosť. Vyzeralo to tak, že keby mal správne podmienky, tak by sa...

prečítajte si viac

Jednota v Písme – 2. január

„… ale Duchom Svätým vedení hovorili (svätí) ľudia Boží.“ (2Pt 1:21) Hoci človek môže čerpať inšpiráciu z akejkoľvek pasáže Písma, je lepšie mať pochopenie všeobecnej štruktúry Biblie, aby sme z nej získali čo najviac. Stará zmluva je záznamom izraelského národa. Z...

prečítajte si viac

Aký bude tento rok? – 1. január

"Lebo u Teba je prameň života..." Žalm 36:10 Aký bude tento rok? To vie len Boh. Takto by znela jednoduchá odpoveď. V určitom zmysle je to pravda. Ale aj tak vieme viac o tom, čo tento nový rok prinesie, než sme v skutočnosti ochotní pripustiť. Vo svojom vnútri vieme...

prečítajte si viac

Autori zamyslení

Greg Laurie

Greg Laurie

Billy Graham

Billy Graham

 Øivind Andersen

Øivind Andersen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.