Zamyslenia - evs.sk

Zamyslenia

každodenné
biblické
zamyslenia

Samsonova druhá šanca – 17. júl

„Potom, po ostrihaní, začali mu rásť vlasy na hlave.“ (Sud 16:21) Samson sa učil na vlastných chybách. Ocitol sa vo väzení, kde musel mlieť obilie. Prišiel o oči. Oholili mu vlasy. Tie mu však začali znova rásť. Raz mali Filištínci v chráme na oslavu svojho falošného...

prečítajte si viac

Tvoja duša patrí Ježišovi – 16. júl

Veľkňazi sa teda dohodli zabiť aj Lazára. Evanjelium podľa Jána 12:10 Lazár bol svedectvom Ježišovej božskej moci. Bol Božím potvrdením toho, čo Ježiš svedčil sám o sebe. Nie sú to prázdne slová, keď Ježiš tvrdí, že je vzkriesenie a život. Satan a jeho služobníci vždy...

prečítajte si viac

Jeho prebývajúca prítomnosť – 14. júl

„… a poznať Kristovu lásku, ktorá prevyšuje všetko poznanie; aby ste sa dali naplniť celou Božou plnosťou.“ (Ef 3:19) Aby človek vedel oceniť umenie, buď sa musí narodiť so zmyslom pre umenie, alebo ho musí tréningom rozvíjať. Len pomerne málo ľudí má vrodený zmysel...

prečítajte si viac

Presne taký ako my – 13. júl

„Eliáš bol človek ako my, ale keď sa horlivo modlil, aby nepršalo, nepršalo na zemi tri roky a šesť mesiacov. A znova sa modlil a nebo dalo dážď a zem vydala svoju úrodu.“ Jk 5:17-18 (ekum. preklad) Keď sa dobre pozrieme na Eliášov život, môže byť pre nás náročné sa...

prečítajte si viac

Žiť skrze Ježiša – 12. júl

V tom sa prejavila Božia láska k nám, že svojho jednorodeného Syna poslal Boh na svet, aby sme žili skrze Neho. 1. list Jánov 4:9 Kresťan má žiť podľa Ježiša. Mnohí na to zabúdajú. Držia sa síce toho, že On nás zachránil, no potom ich začne zamestnávať, kým by ako...

prečítajte si viac

Odpoveď na problémy – 10. júl

„… Milovať budeš Pána svojho Boha… Milovať budeš blížneho…“ (Mt 22:37 – 39) V slovách „Milovať budeš Pána svojho Boha“ a „Milovať budeš blížneho“ nachádzame odpoveď na problémy dnešného sveta. Toto učenie nie je zastarané; v dnešnej dobe je úplne opodstatnené. Je to...

prečítajte si viac

Pre spravodlivosť – 9. júl

„Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je kráľovstvo nebeské.“ Mt 5:10 Prenasledovanie kresťanov je prítomné po celom svete. Naši kresťanskí bratia a sestry trpia v krajinách ako Severná Kórea, Čína či Rusko. Trpia v islamských štátoch, kde s nimi...

prečítajte si viac

Autori zamyslení

Greg Laurie

Greg Laurie

Billy Graham

Billy Graham

 Øivind Andersen

Øivind Andersen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.