Zamyslenia - evs.sk

Zamyslenia

každodenné
biblické
zamyslenia

Nástroje v jeho rukách – 15. september

„Tento poklad máme, pravda, v hlinených nádobách, aby sa ukázalo, že tá prenesmierna moc je z Boha, a nie z nás.“ (2K 4:7) V roku 2013 niekto zaplatil za gitaru Fender Stratocaster takmer milión amerických dolárov. To je veľa peňazí. Prečo by niekto zaplatil toľko za...

prečítajte si viac

Nepriateľ nás klame – 14. september

„Nadovšetko vezmite si štít viery, aby ste ním mohli uhasiť všetky ohnivé šípy toho nešľachetníka.“ (Ef 6:16) O diablovi existuje veľa vtipov, no diabol nie je vtip. Ak by som o satanovi hovoril univerzitným študentom pred pár rokmi, zobrali by to na ľahkú váhu, no...

prečítajte si viac

Pastier naveky – 12. september

„lebo Baránok, ktorý je uprostred trónu, ich bude pásť, dovedie ich k prameňom vôd života a Boh im zotrie každú slzu z očí.“ Zjavenie Jána 7:17 Rozmýšľaš niekedy o tom, aký bude tvoj vzťah s Ježišom v nebi? Tu na zemi je tvojou radosťou a výsadou byť závislý na Ňom....

prečítajte si viac

Zmocnený pre službu – 11. september

„A keď sa takto modlili, zatriaslo sa miesto, kde boli zhromaždení, všetci boli naplnení Duchom Svätým a smelo hovorili slovo Božie.“ (Sk 4:31) Steve, člen nášho zboru, viedol jedného dňa biblické štúdium v domove dôchodcov. Keď vyučoval z knihy Skutkov apoštolov a...

prečítajte si viac

Múdrosť na dnešný deň – 10. september

„Ak sa niekomu z vás nedostáva múdrosť, nech si ju prosí od Boha, ... a dostane sa mu jej.“ (Jk 1:5) Zmierenie s Bohom, pokoj Boží v ľudskom srdci a radosť zo spoločenstva s Kristom majú blahodarný vplyv na telo aj myseľ a vedú k rozvoju a uchovaniu fyzickej aj...

prečítajte si viac

Od každého hriechu – 8. september

„Ale ak chodíme vo svetle, ako On je vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša, Jeho Syna, nás očisťuje od každého hriechu.“ 1. list Jánov 1:7 Toto slovo sprevádza Božie dieťa celým životom. Neexistuje deň, kedy ho nepotrebujeme. Hovorí o najväčšej potrebe...

prečítajte si viac

Duchovný dynamit – 7. september

„Lebo iste vám platí to zasľúbenie, aj vašim deťom a všetkým, ktorí sú ďaleko, ktorýchkoľvek povolá Pán, náš Boh“ (Sk 2:39) Pri pohľade na Ježišových učeníkov by sme sa pravdepodobne čudovali, ako mohla taká ošarpaná skupina jednotlivcov zmeniť svet. Do tejto...

prečítajte si viac

Premôž pokušenie – 6. september

„Tvoju reč som skryl vo svojom srdci, aby som proti Tebe nehrešil.“ (Ž 119:11) Keď prídu pokušenia, dovoľ mi navrhnúť ti, aby si prosil Boha o silu a aby ti ukázal cestu, ktorú ti pripravil k úniku. A ešte jedna rada: buď si stopercentne istý, že sa sám zámerne...

prečítajte si viac

Autori zamyslení

Greg Laurie

Greg Laurie

Billy Graham

Billy Graham

 Øivind Andersen

Øivind Andersen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.