Zamyslenia - evs.sk

Zamyslenia

každodenné
biblické
zamyslenia

Komôrka – 15. jún

“…modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti, a tvoj Otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí tebe.” Evanjelium podľa Matúša 6:6 Pán Ježiš hovorí, že keď vojdeme do svojej komôrky, stretneme tam nášho nebeského Otca. Ten, kto ide do ústrania, aby sa rozprával s...

prečítajte si viac

Nerob kompromisy – 14. jún

„… aby vám podľa bohatstva svojej slávy dal skrze svojho Ducha mocne zosilnieť na vnútornom človeku;“ (Ef 3:16) Horace Pitkin, syn bohatého obchodníka, sa znovuzrodil a šiel do Číny ako misionár. Svojim priateľom v Amerike napísal nasledovné slová: „Bude to trvať len...

prečítajte si viac

Autorita Písma – 13. jún

„… tak bude moje slovo, ktoré vychádza z mojich úst: nenavráti sa ku mne prázdne, ale vykoná, čo sa mne páči, úspešne spraví, na čo ho posielam.“ Izaiáš 55:11 Keď rozmýšľam nad kázňami Billyho Grahama počas tých rokov, prichádza mi na myseľ jedno: vždy citoval Bibliu....

prečítajte si viac

Posvätenie – 12. jún

„Veď aj kto posviaca, aj tí, čo sú posviacaní, všetci sú z jedného (otca).“ List židom 2:11 Mnohí kresťania pracujú ako otroci. Pracujú a snažia sa stať sa tým, kým majú byť. Znovu a znovu si uvedomujú, že nie sú schopní žiť kresťanský život. Nepochybujú o tom, že...

prečítajte si viac

Modlitba – 11. jún

“Ale keď sa ty modlíš, vojdi do svojej komôrky, zamkni dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti, a tvoj Otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí tebe.” Evanjelium podľa Matúša 6:6 Pán Ježiš nám radí, ako sa máme modliť. Jeho rada je hodná nasledovania. Keď...

prečítajte si viac

Ježišov počiatok – 10. jún

„Skôr, ako bol Abrahám, ja som.“ (J 8:58) Ježišov počiatok nebol v Betleheme. Biblia hovorí: „Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a Boh bol to Slovo.“ Ježiš vyhlásil, že existoval pred stvorením sveta. Bol tam, keď Otcove ohnivé končeky prstov zapálili mesiac a...

prečítajte si viac

Moc evanjelia sa nemení – 9. jún

„Čisté a nepoškvrnené uctievanie Boha pred Bohom a Otcom je: navštevovať siroty a vdovy v ich tiesni a seba zachovávať nepoškvrneného svetom.“ List Jakuba 1:27 Žijeme v dobe označovanej ako postmoderná generácia. V dnešných cirkevných kruhoch sa mnoho hovorí o tom,...

prečítajte si viac

Premena zvnútra – 8. jún

„My všetci akoby v zrkadle vidíme s odkrytou tvárou slávu Pánovu, keď Duch Pánov premieňa nás v ten istý obraz zo slávy do slávy.“ 2. list Korintským 3:18 Kresťan má byť premenený. Viera je aktívna. Viera nie je záležitosťou mysle, ale srdca. Mení Božie dieťa zvnútra....

prečítajte si viac

Pristupujme teda s dôverou – 7. jún

„Pristupujme teda s dôverou ku trónu milosti, aby sme prijali milosrdenstvo a našli milosť na pomoc v pravý čas.“ List Židom 4:16 Keď sme v núdzi, nie je ľahké byť v modlitbách odvážny. Zvlášť je to ťažké vtedy, keď nás svedomie obviňuje za naše podvody, neposlušnosť...

prečítajte si viac

Duch Svätý – 6. jún

„… vaše telo je chrámom Ducha Svätého…“ (1K 6:19) Kto je Duch Svätý? Je Boh, rovnako ako sú Bohom Boh Otec a Boh Syn. Hovoríme o nich ako o Trojici. Žiadaš ma, aby som ti vysvetlil Svätú Trojicu. Naše mysle dokážu len nejasne uchopiť tieto úžasné duchovné skutočnosti,...

prečítajte si viac

Autori zamyslení

Greg Laurie

Greg Laurie

Billy Graham

Billy Graham

 Øivind Andersen

Øivind Andersen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.