Zamyslenia - evs.sk

Zamyslenia

každodenné
biblické
zamyslenia

Byť odvážny – 4. máj

Vám som dal každé miesto, na ktoré vkročí vaša noha, ako som povedal Mojžišovi. Kniha Józuova 1:3 Existuje nerozhodnosť, ktorá pramení v neviere. Pravdou je, že nie sme schopní zvládnuť všetko. Je tiež pravda, že všetko, čo robíme, je nakazené hriechom. Pred Bohom nič...

prečítajte si viac

Skutky zákona – 3. máj

„…pretože zo skutkov zákona nebude ospravedlnený pred Ním ani jeden človek, lebo zo zákona je (len) poznanie hriechu.“ List apoštola Pavla Rímskym 3:20 Tieto slová nám predkladajú tri fakty. Po prvé, že všetci ľudia môžu vykonávať skutky zákona. Môžu, keďže na to majú...

prečítajte si viac

Mierotvorca Boh – 2. máj

„Toho, kto je pevnej mysle, zachovávaš v dokonalom pokoji, lebo v Teba dúfa.“ (Iz 26:3) Máš ego. Vedomie, ktoré ti vraví, že si jednotlivec. Samozrejme, že ho máš. To však neznamená, že máš uctievať seba, myslieť neustále na seba a žiť celkom pre seba. Zdravý rozum ti...

prečítajte si viac

Spochybňovanie – 1. máj

„Srdce čisté stvor mi, ó Bože, a obnov vo mne ducha pevného!“ (Ž 51:12) Pre ľudí okolo dvadsiatky nie je nezvyčajné odísť od niečoho, v čom boli vychovávaní. Dôvodov je veľa. Možno ich vystavovanie nevere zabralo viac ako viera. To dôvod, prečo Biblia vraví: „Srd­ce...

prečítajte si viac

Nepožiadaš – 30. apríl

„Nepožiadaš dom svojho blížneho! Nepožiadaš ženu svojho blížneho, ani jeho sluhu, ani jeho slúžku, ani jeho vola, ani jeho osla, ani nič, čo patrí tvojmu blížnemu.“ Druhá kniha Mojžišova 20:17 Tak, ako sú všetky Božie príkazy zhrnuté v najväčších dvoch: v príkaze...

prečítajte si viac

Nesplatiteľný dlh – 29. apríl

„... ktorý seba samého vydal za naše hriechy…“ (G 1:4) Pred mnohými rokmi si kráľ Karol V. požičal obrovskú sumu peňazí od obchodníka v Antverpách. Kráľovi prišla výzva k zaplateniu, no on bol na mizine a nebol schopný zaplatiť. Obchodník usporiadal na kráľovu počesť...

prečítajte si viac

Naša základná potreba – 28. apríl

„… lebo ma miluje…“ (Ž 91:14, Botekov preklad) Základná potreba ľudstva je láska. Tí, ktorí „zostávajú v Ňom“, sú predmetmi Božej náklonnosti a lásky. Nemôžeš povedať, že nemáš priateľov, keď Kristus vyhlásil: „nenazývam vás viac sluhami, pretože… Nazval som vás...

prečítajte si viac

Boží svätý zákon – 26. apríl

„Odpovedal mu: Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a celou mysľou. To je veľké a prvé prikázanie. A druhé je mu podobné: Milovať budeš blížneho ako seba samého. Na týchto dvoch prikázaniach sa zakladá celý zákon aj proroci.“ Evanjelium podľa...

prečítajte si viac

Náš Pomocník, Boh – 25. apríl

„Ja som však v dome Božom ako čerstvá oliva;  na večné veky dúfam v milosť Božiu.“ (Ž 52:10) Otvor svoju Bibliu a čítaj úžasné príbehy ľudí, ktorí boli osamelí v bezbožnom prostredí, ale ktorí, vďaka pomoci a prítomnosti živého Boha úžasne priniesli úžitok svojej...

prečítajte si viac

Autori zamyslení

Greg Laurie

Greg Laurie

Billy Graham

Billy Graham

 Øivind Andersen

Øivind Andersen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.