Zamyslenia - evs.sk

Zamyslenia

každodenné
biblické
zamyslenia

Prejavovanie viery – 15. február

„Keď prišiel na druhú stranu, do krajiny Gadarénov, postavili sa Mu do cesty dvaja posadnutí, ktorí práve vyšli z hrobov a boli náramne zúriví, takže sa nikto neodvážil chodiť tou cestou.“ (Mt 8:28) Možno vás prekvapí, že démoni ani samotný diabol nie sú ateisti ani...

prečítajte si viac

Hľadáš zmysel? – 14. február

„Prosím vás teda, bratia, pre milosrdenstvo Božie, vydávajte svoje telá v živú, svätú, Bohu príjemnú obeť, vašu rozumnú službu Bohu.“ (Rim 12:1) Kniha The Age of Longing (V časoch túžby) hovorí o americkom dievčati, ktoré sa v Paríži vydalo za radikálneho...

prečítajte si viac

Začiatok konca – 13. február

„Počujete o vojnách a zvesti o bojoch; hľaďte, aby ste sa nestrachovali. Lebo to musí byť, ale to ešte nie je koniec. Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu, bude hlad a mor a miestami zemetrasenia. A všetko toto je počiatok bolestí.“...

prečítajte si viac

Slabosť – 12. február

„Preto mám zaľúbenie v slabostiach, pohaneniach, súženiach, prenasledovaniach, v úzkostiach pre Krista; lebo práve keď som slabý, som mocný.“ 2. list Korintským 12:10 Pre väčšinu ľudí je cesta k uvedomeniu si vlastnej slabosti dlhá. Máme viac sily, ako si myslíme. Ak...

prečítajte si viac

Pokoj v búrke – 11. február

„A hľa, veľká búrka strhla sa na mori, takže vlny prikrývali loď, a On spal.“ (Mt 8:24) Silná búrka Ježiša neprebudila, ale krik jeho učeníkov áno. V istom zmysle spal, ale v inom zmysle nie, pretože Biblia o Bohu hovorí: „Nie, nedrieme a nespí ochranca Izraela.“ (Ž...

prečítajte si viac

Buď svetlom – 10. február

„Tak svieť vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli dobré skutky a velebili vášho Otca, ktorý je v nebesiach.“ (Mt 5:16) Jeden verný svedok je vzácnejší ako tisíc nemých náboženských učiteľov. Tom Allan, známy mladý škótsky kazateľ, uveril v Krista vo chvíli, keď počul...

prečítajte si viac

Pravda – 9. február

„Stojte teda: bedrá si opášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti a obujte si pohotovosť k evanjeliu pokoja. Nadovšetko vezmite si štít viery, aby ste ním mohli uhasiť všetky ohnivé šípy tohto nešľachetníka. Vezmite si prilbu spasenia a meč Ducha, ktorým je...

prečítajte si viac

Obete – 8. február

„Vaše novmesiace a sviatky z tej duše nenávidím; bremenom sa mi stali, ustal som znášať ich.“ Izaiáš 1:14 Ako môže Boh nenávidieť to, čo sám prikázal? Keby to bolo niečo, čo vymysleli ľudia, chápali by sme to, ale je to Jeho vlastné prikázanie. Nie je to znak vrtochu?...

prečítajte si viac

Najbezpečnejšie miesto – 7. február

„Keď vstúpil na loď, nasledovali Ho učeníci.“ (Mt 8:23) Keď čítam evanjeliá, je zaujímavé, koľkokrát Galilejské jazero zasiahli búrky. Z technického hľadiska Galilejské jazero nie je more; je to veľké sladkovodné jazero dlhé asi dvadsať kilometrov a široké jedenásť...

prečítajte si viac

Premenení milosťou – 6. február

„Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil hriechom za nás, aby sme my boli v Ňom spravodlivosťou pred Bohom.“ (2Kor 5:21) Augustín bol jedným z najväčších teológov, akí kedy na Zemi žili. V mladosti bol divoký, nestriedmy a nemravný. Napriek mnohým prosbám a modlitbám jeho...

prečítajte si viac

Autori zamyslení

Greg Laurie

Greg Laurie

Billy Graham

Billy Graham

 Øivind Andersen

Øivind Andersen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.