Zamyslenia - evs.sk

Zamyslenia

každodenné
biblické
zamyslenia

Mnoho nepriateľov – 12. júl

„Hospodine, ako mnoho je mojich nepriateľov. Mnohí povstávajú proti mne!“ Žalm 3:2 Máš veľa nepriateľov? V prvom momente zrejme odpovieš „nie". Máš dobré vzťahy s ľuďmi, ktorých stretávaš. Správaš sa k nim láskavo, rovnako ako oni k tebe. Keď je to možné a závisí to...

prečítajte si viac

Veľká prekážka učeníctva – 11. júl

„Vtedy riekol Ježiš učeníkom: Ak niekto chce prísť za mnou, nech zaprie seba samého, vezme svoj kríž na seba a nasleduje ma!“ Mt 16:24 Čo to znamená byť učeníkom? Sú požiadavky na učeníka odlišné od požiadaviek na tých, ktorí len uveria? Myslím si, že odpoveď na túto...

prečítajte si viac

Odvaha stáť – 10. júl

„Keď však (trpí) ako kresťan, nech sa nehanbí za to,  ale nech oslavuje Boha týmto menom.“ (1Pt 4:16) V západnom svete je veľkým problémom anemické, zriedené kresťanstvo, ktoré sformovalo anemického zriedeného a zbabelého kresťana, ktorý nie je ochotný verejne sa...

prečítajte si viac

Kým nie je neskoro! – 9. júl

„Keď Syn človeka príde vo svojej sláve a všetci anjeli s Ním, posadí sa vtedy na trón svojej slávy. I zhromaždia sa pred Neho všetky národy; a oddelí ich, ako pastier oddeľuje ovce od kozlov.“ Evanjelium podľa Matúša 25:31-32 Keď Boží Syn vstúpil na tento svet a...

prečítajte si viac

Modli sa, dávaj a choď – 8. júl

„Keď teda vieme, čo je bázeň pred Pánom, presviedčame ľudí; ale Boh nás pozná; dúfam však, že aj vaše svedomie nás pozná.“ 2. list Korintským 5:11 Existuje iný strach ako strach otroka. Je to strach toho, kto miluje. Strach otroka je spojený so zákonom. Strach lásky...

prečítajte si viac

Istota nebies – 7. júl

„Spasenie nie je odmena za naše dobré skutky, ktoré konáme. Nik sa nemôže pochváliť, že si ho zaslúžil.“ Ef 2:9 (preklad NPK) Charles Spurgeon, britský kazateľ 19. storočia, povedal: „Spravodlivý vyryje svoje meno do skaly, ale bezbožný píše svoju pamiatku do piesku....

prečítajte si viac

Zmierenie – 6. júl

„Lebo ak sme boli zmierení s Bohom smrťou Jeho Syna…“ (R 5:10) Slovo „zmieriť“ doslova znamená „priviesť do správneho vzťahu“. Znamená to spojiť dve strany, ktoré by mali byť spolu. Biblia hovorí o ľudskom pokolení ako o Božích nepriateľoch. Možno by si povedal, že...

prečítajte si viac

Bdejte – 5. júl

„Vtedy bude kráľovstvo nebeské podobné desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli naproti ženíchovi.“ Evanjelium podľa Matúša 25:1 V podobenstve o desiatich pannách opisuje Pán Ježiš situáciu medzi kresťanmi v čase tesne pred Jeho príchodom. Bude to čas spánku....

prečítajte si viac

Očistenie od hriechov – 4. júl

„... a posadil sa na pravici Velebnosti na výsostiach, keď (prv) spôsobil očistenie od hriechov...“ List Židom 1:3 Aké ťažké je uveriť v milosrdné odpustenie všetkých hriechov. Zdá sa, akoby to bolo z roka na rok ťažšie. Keď Boh odpúšťa hriešnikovi po prvý raz, je to...

prečítajte si viac

Skúška duchovného charakteru – 3. júl

„A teraz ma čaká veniec víťaza, ktorý mi položí na hlavu v deň svojho príchodu Pán, ten spravodlivý sudca. A nie iba mne, ale všetkým, čo túžobne očakávajú jeho príchod.“ 2Tim 4:8 (preklad NPK) Ak by mal tvoj život dnes skončiť, mohol by si povedať ako apoštol Pavol:...

prečítajte si viac

Autori zamyslení

Greg Laurie

Greg Laurie

Billy Graham

Billy Graham

 Øivind Andersen

Øivind Andersen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.