Zamyslenia - evs.sk

Zamyslenia

každodenné
biblické
zamyslenia

Slepá ulica – 19. november

„Pred chúťkami mladosti utekaj; ale snaž sa o spravodlivosť, vieru, lásku a pokoj s tými, čo z čistého srdca vzývajú Pána.“ (2Tim 2:22) Nevyrastal som v cirkvi. Vyrastal som vo svete alkoholizmu, zneužívania a bezbožnosti. Nikdy sme nechodili do kostola, spoločne sa...

prečítajte si viac

Šťastie – 18. november

„Nebuďte teda ustarostení o zajtrajší deň, lebo zajtrajší deň postará sa o seba. Dosť má deň svojho trápenia.“ (Mt 6:34) Kráľ Juraj V. raz napísal svojmu priateľovi na prvé stránky Biblie: „Tajomstvo šťastia nespočíva v tom, že budeš robiť, čo máš rád, ale v tom, že...

prečítajte si viac

Povedz Mu všetko – 17. november

„Dúfajte v Neho, ľudia, v každý čas; vylievajte si pred Ním srdce!“ Žalm 62:9 Na každého kresťana prídu chvíle, keď všetko vyzerá beznádejne. Môže to byť zapríčinené protivenstvami a ťažkosťami, ako aj chorobou a utrpením. Zvlášť ťažké je to vtedy, keď niekto ochorie...

prečítajte si viac

On bol prebodnutý – 16. november

„Ale on bol prebodnutý pre naše priestupky, zmučený pre naše neprávosti...“ Izaiáš 53:5 Keď ti Hospodin prostredníctvom svojho Slova ukáže svojho prebodnutého a zmučeného Syna, všetko v tebe utíchne. Je to hrozný pohľad. „Nemal postavu ani dôstojnosť, aby sme ho...

prečítajte si viac

Uberať sa nesprávnym smerom – 15. november

„Vy cudzoložníci a cudzoložnice, či neviete, že priateľstvo so svetom je nepriateľstvo proti Bohu? Kto teda chce byť priateľom sveta, prejavuje sa ako nepriateľ Boha.“ (Jk 4:4) Abrám alebo Abrahám žil v pohanskej kultúre. Nebol vychovávaný vo viere v jediného pravého...

prečítajte si viac

Boh poriadku – 14. november

„Hospodin moja skala, hrad môj a môj vysloboditeľ; môj Boh je moje bralo, v Neho dúfam...“ (Ž 18:3) Problémom nášho moderného zmýšľania je, že vnímame Boha ako neorganizovaného a že nestanovuje žiadne pravidlá pre život a spasenie. Spýtajte sa astronóma, či je Boh...

prečítajte si viac

Svedectvo Božieho Ducha – 13. november

„A ten istý Duch spolu s naším duchom osvedčuje, že sme dietky Božie.“ List apoštola Pavla Rímskym 8:16 Keď sme dostali svedectvo nášho ducha o tom, že sme sa sklonili pred Bohom a prijali spasenie, vytvára to v nás vnútornú radosť a úprimnosť. Ale aj tak to nie je...

prečítajte si viac

Rozhodnutia – 12. november

„V tých dňoch vyšiel na vrch modliť sa a na modlitbách k Bohu strávil noc.“ Evanjelium podľa Lukáša 6:12 Človek počas svojho života musí robiť dôležité rozhodnutia. Predtým, než sa rozhodneš, mal by si sa poradiť s Bohom. Tvojím najväčším nebezpečenstvom je, že urobíš...

prečítajte si viac

Dôsledok našich rozhodnutí – 11. november

„Pretože nenávideli poznanie, nevyvolili si bázeň pred Hospodinom.“  (Pr 1:29) Každý deň robíme rôzne rozhodnutia – od toho, čo si oblečieme, až po to, čo budeme jesť. Ale to, čo si oblečieme alebo čo zjeme, nie sú najdôležitejšie rozhodnutia v živote, hoci niektoré z...

prečítajte si viac

Rásť ako kresťan – 10. november

„Ani ja, bratia, nemohol som vám hovoriť ako duchovným, ale ako telesným, ako nedospelým v Kristovi...“ (1Kor 3:1) Niektorí ľudia prijali Krista, ale nikdy nedosiahli duchovnú dospelosť. Hoci boli celý život súčasťou cirkevného zboru, nikdy sa nestali zrelými...

prečítajte si viac

Autori zamyslení

Greg Laurie

Greg Laurie

Billy Graham

Billy Graham

 Øivind Andersen

Øivind Andersen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.