Tip na spoločnú aktivitu na prelome rokov

Túto aktivitu môžete absolvovať v rodine s deťmi, i v širšej rodine (my sme to absolvovali v širšej rodine s deťmi) alebo v menšom kolektíve (skupinka v cirkvi, kolegovia v práci, priatelia a pod.)   Napísal som si súbor otázok (viď nižšie) a rozdelil ich do troch kategórii: 1. otázky…

Ako mať lepší rok ako vlani

John Maxwell hovorí, že skúsenosti samé o sebe nás nerobia ani lepšími ani múdrejšími. Len skúsenosti, ktoré vyhodnotíme (zhodnotíme, prehodnotíme), nás môžu urobiť múdrejšími a lepšími. A je to pravda. Určite poznáte ľudí, čo prešli tou istou skúsenosťou, a predsa z nej vyšli ako rôzni ľudia. Tá istá choroba môže…