Hľadajte najprv Kráľovstvo Božie

V sobotu som bol poslúžiť slovom na zborových dňoch v Čiernom.

Mottom bol verš z evanjelia podľa Matúša: "Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť...."


Keď som sa na slovo pripravoval, uvedomil som si, že keď Ježiš hovorí o tom, aby sme neboli ustarostení o to, čo budeme jesť, čo budeme piť, čo si budeme obliekať, dáva nás do protikladu k  ľuďom, ktorí vo svojom živote s Bohom nerátajú.
Hovorí: vy, ktorí  ma nasledujete, vy sa správajte inak, nebuďte ustarostení o svoje životy tak ako všetci ostatní... Hľadajte Božie kráľovstvo a Jeho spravodlivosť a nebojte sa.  O to všetko, čo potrebujete, sa Boh postará...

 

Sú teda naše životy úplne iné, ako životy ľudí, ktorí sú bez Boha?
Máme medzi sebou iné vzťahy, inak nakladáme s peniazmi, máme nové priority v živote?

 

Nuž sme k tomu pozvaní....

Prečítané 3474 krát

Zdieľajte: