Nová cesta

Pred týždňom som sa vrátil z Erfurtu, z Nemecka. Bol som tam na kongrese hnutia Gnadauer, ktoré slávilo 125 rokov svojej existencie. Toto hnutie združuje misijné organizácie, diakonické zariadenia, rôzne spoločenstvá a spolky, proste každého, kto chce byť živým kresťanom, misijne pôsobiť a patrí k evanjelickej, alebo reformovanej cirkvi.  …

Sneh

Celú noc snežilo.  Dnes je vonku všetko krásne biele, pokryté snehom. Cesta, záhrada, stromy. Dokonca nevidno ani neporiadok a špinu, ktoré sú pod snehom skryté. Nad tým všetkým je krásna modrá obloha. Ten sneh vo mne evokuje dve veci: Naše lži a Božiu milosť. Často vieme pekne zakryť špinu a…

Nezištná láska

Je nedeľa 19.05. Som doma sám. Katka je v nemocnici. Pred dvoma dňami sa nám narodil syn Alex. Modlili sme sa za neho 6 rokov. Hlavne starší deväťročný syn Šimon, ktorý túžil po súrodencovi a ktorý teraz s mládežníkmi hrá v kostole spoločenské hry. No vysvetlite dieťaťu, že už ďalšie…

Kríza...

Keď kráčam ráno do práce, prechádzam popri štyroch kresťanských kostoloch, niekoľkých krížoch, pamätných tabuliach a soche. Stretávam študentov teológie, niekedy vidím mníšky a mníchov.   Mám pocit, že kostolov, kresťanských symbolov a platených farárov, či kňazov, či iných kresťanských pracovníkov vôbec nie je málo. Ako je to teda možné, že spoločnosť, hodnotový systém,…

Keby...

Jeden muž raz povedal: - Keby som mal nejaké extra peniaze dal by som ich Bohu, ale mám len tak akurát pre mňa a moju rodinu. Ten istý muž pokračoval: - A keby som mal viac voľného času, dal by som ho Bohu, ale všetok môj čas mi zaberie práca,…

Konferencia VBH

Minulý víkend som bol na konferencii VBH. Okrem toho, že som slúžil prednáškami, mi tam bolo dobre.  Zišla sa tam príjemná skupina mladých ľudí, ktorí sa stretávajú na skupinkách na vysokých školách a tiež absolventi, pre ktorých VBH veľa znamená. Moje postrehy z konferencie: 1. Cieľom študentov nie je len…