Adventné sviečky I

Simeon bol starý muž, ktorý bol inak neznámy. Vlastne je len jedno miesto v Biblii, kde sa o ňom hovorí. Nebol kráľom ani hrdinom. Nebol ani prorokom či kňazom. Ale mnohí králi a hrdinovia, kňazi i proroci by mu mohli závidieť to, čo povedal:  Teraz prepúšťaš, Pane, svojho služobníka podľa svojho…

Vďačnosť

Raz sa niekto spýtal dieťaťa, či pozná kúzelné slovíčka? Odpoveď znela: „Abraka-dabra...“ Dve kúzelné slovíčka, ktoré otvárajú dvere k ľudským srdciam sú prosím a ďakujem. Prosiť veci od Boha vieme celkom statočne. Ale ako je to s tým druhým?    Keď prejavíme vďaku, vlastne tým povieme, že to, za čo ďakujeme, neberieme…

Kresťan uprostred kultúrnych vojen.

  Približne pred rokom vyšla knižka rozhovorov liberálneho novinára Karola Sudora s konzervatívnym politikom Vladimírom Palkom. Rozvírila sa okolo nej vášnivá diskusia. Jedni nadávali na Sudora, že zradil ideály liberalizmu, druhí nadávali na Palka, že opúšťa ideály konzervativizmu. Rozdelenie v spoločnosti sa naďalej prehlbuje. Nič na tom nezmenila ani pandémia…

Ďalší príbeh...

...ujímajte sa slabých... I.Tes.5,14 Tento príbeh je o Lukášovi, ktorý sa ako dôsledok dvojnásobného neprijatia a ešte všeličoho ďalšieho ako 18 ročný dostáva do väzenia na dlhých deväť rokov. Najprv bol odmietnutý biologickou matkou, ktorá nezodpovedne rodila množstvo detí a vzdávala sa ich. Potom sa stáva adoptívnym rómskym dieťaťom v jednej kresťanskej rodine. Rodina…

Môžeš získať čokoľvek čo chceš, ak na sebe tvrdo pracuješ?

Dnes som čítal na instagrame @startitup_sk, že "ak na sebe tvrdo pracuješ, môžeš získať čokoľvek čo chceš." Tak som sa nad tým trocha zamyslel. Pekne motivačne to znie, ale je to naozaj pravda? Skúste tieto slová povedať človeku, ktorý má nevyliečiteľnú chorobu, prípadne zdravotné postihnutie, čelí nespravodlivosti v rámci spoločenského systému,…

Potrebujeme viac ako pravdu

Táto debata je ako naša krajina. Každý rozpráva. Nikto nepočúva. Nič sa nedozvieme. Je to chaos.  Povedal dnes ráno na margo prvej predvolebnej debaty Trump - Biden jeden americký novinár. Osobne mám pocit, že to nie je len o tejto debate, ale o celej spoločnosti a nielen v USA.  Každý je…

Dobrý výber životného partnera

Mnohé páry, ktoré prídu pre pomoc k psychológovi, prichádzajú už príliš neskoro. Je tam už veľa starých krívd, nedorozumení a nánosov. Dokonca tí, ktorí sa zaoberajú manželskou terapiou hovoria, že žiadne skvelé vyučovanie o vzťahoch, ani tie najlepšie rady, ani tá najlepšia terapia, nevyriešia zlý výber životného partnera.   Aby…

Ako sa nestať heretikom?

Ako si budovať správnu teológiu? Ako správne vyhodnocovať rôzne javy a témy? Ako si vytvárať správny kresťanský svetonázor?   Ako si budovať správne postoje, ktoré sú zakorenené v pravde Písma svätého, ktoré sú zároveň v kontinuite s vierou cirkvi, sú rozumné a reflektujú pravdivo aj našu skúsenosť?   Dobrou pomôckou môže byť…

Keď spravodlivosť kríva

Aplikujme tu rady Timothy Kellera, ktorý hovorí o dvoch možnostiach, ako sa môžeme vysporiadať so svojimi emóciami. Bez ohľadu na to, či sme nábožensky alebo sekulárne založení, pravdepodobne máme tendenciu reagovať jedným alebo druhým spôsobom.   Náboženský človek má tendenciu svoje emócie potláčať. Však predsa ako cnostný človek by som…

Čomu sa podobá nebo?

Je nebo viac ako kostol alebo ako hostina?    Po krste ma rodina pozvala na posedenie k obedu v reštaurácii. Pozvanie som prijal. Pred modlitbou pri stole som položil prítomným otázku: „Pred chvíľou sme boli v kostole, teraz sedíme tu v reštaurácii za pekne prestretými stolmi. Čo si myslíte, v…