web2percenta

Za darovanie 2% z vašej dane vám z EVS radi poďakujeme knihou.

Aby sme Vám mohli knihu poslať, vo Vyhlásení označte možnosť, že súhlasíte so zaslaním údajov prijímateľovi podielu dane, ktorá sa nachádza v spodnej časti tlačiva. Daňový úrad nám v takom prípade dá vedieť, kto prispieva. Ak podávate daňové priznanie, políčko označte priamo v daňovom priznaní.

Vyberte si jednu z nasledovných kníh, o ktorú máte záujem a pošlite nám mail na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Keď nám prídu peniaze na účet a platbu spárujeme s Vašou požiadavkou, knihu Vám pošleme. Celý proces trvá dlhšie, tak knihu by ste mohli dostať v priebehu augusta alebo septembra.

  • 1. Stretnutia s Ježišom - Ježišove odpovede na najdôležitejšie životné otázky. Čo sa stalo s ľudmi, ktorí sa s Ním osobne stretli?
  • 2. Pravidlá Červeného mora – rady ako kráčať v ťažkých životných situáciách;
  • 3. Dieťa pokoja – Misijný príbeh z Novej Guinei;
  • 4. Erik Liddell – Čisté zlato - Príbeh Olympijského víťaza a misionára v Číne;

Vopred ďakujeme.

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% resp. 3% dane

 

Informácie o občianskom združení:

Názov:     Slovenské evanjelizačné stredisko
Forma:     občianske združenie
Adresa:    Legionárska 4, 811 07 Bratislava
IČO:        30806178

Finančná pomoc z 2% (3%) bude použitá na evanjelizačnú a misijnú činnosť EVS. Ďakujeme!

Ak si nie ste istí, ako venovať 2% (3%) z dane, prečítajte si nasledovné informácie.

2% z daní môže darovať každý daňovník SR (či už fyzická osoba, alebo právnická osoba), podstatné je však dodržať podmienky stanovené zákonom:

  • zamestnanec - osoba, za ktorého robí ročné zúčtovanie zamestnávateľ,
  • fyzická osoba - daňové priznanie si podáva sama - napr. živnostníci, alebo osoby, ktoré si chcú podať daňové priznanie sami,
  • právnická osoba – daňové priznanie si podáva sama, napr. podniky a firmy.

Ak si podávate daňové priznanie sami, v daňovom priznaní je potrebné vyplniť identifikačné údaje organizácie, ktorej chceme 2% darovať. Ďalšou podmienkou je včas podať správne vyplnené daňové priznanie (najneskôr do 31.marca 2018) a zaplatiť daň z príjmu.

Postup na poukázanie 2% (3%) dane pre zamestnanca

Zamestnanec sa môže rozhodnúť o darovaní svojich 2% (3%) do 30. apríla 2018. Pričom svojho zamestnávateľa požiada do 15.2.2018 o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a taktiež o vystavenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane 2017, ktoré slúži ako základ na výpočet 2%.  Možnosti poukázania 2% alebo 3% zo zaplatenej dane:

  • 2% - maximálna suma, ktorú môžete v prospech EVS poukázať, ak ste v roku 2017 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma musí byť však vo výške minimálne 3,32 EUR.
  • 3% - ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín. Potrebujete však k tomu získať potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2017 dobrovoľnícky pracovali.

Následne si zamestnanec vyplní Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane. Po vyplnení týchto tlačív (Potvrdenie o zaplatení dane 2017 a Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane, príp. aj Potvrdenie o odpracovaní min. 40 hod. dobrovoľníckej činnosti) je ich potrebné doručiť osobne, alebo poštou na príslušný daňový úrad v mieste bydliska zamestnanca najneskôr do 30. apríla 2018. Po skontrolovaní všetkých údajov daňovým úradom je tento povinný previesť príslušnú sumu na účet prijímateľa dane (EVS) do 90 dní.

Postup na poukázanie 2% (3%) dane pre fyzickú osobu (FO), ktorá si daňové priznanie podáva sama

FO, ktorá chce darovať vybranému subjektu 2% (3%) zo zaplatenej dani z príjmov, je povinná v daňovom priznaní vyplniť v XIII. ODDIEL – VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona všetky potrebné údaje o prijímateľovi a samozrejme vypočítať si 2% (3%) z dane. FO môže darovať svoju čiastku len jednej organizácii, nie viacerým. V prípade, ak si daňovník uplatňuje daňový bonus, za zaplatenú daň sa považuje suma dane znížená o daňový bonus, to znamená Daň – Daňový bonus = suma, teda 100% z ktorých vypočítame 2% (3%), ktoré môžeme darovať. Nezabudnite daňové priznanie do 31.3.2018 odovzdať na príslušný daňový úrad (v mieste bydliska) a zaplatiť daňovú povinnosť.

Postup na poukázanie 1,5% (2%) dane pre právnickú osobu (PO)

V daňovom priznaní musí daňovník vyplniť IV. časť – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby. Ak PO nedarovala v aktuálnom zdaňovacom období, resp. do termínu podania daňového priznania t.j. do 31. marca 2018 aspoň 0,5% sumy zodpovedajúcej výške zaplatenej dane organizácií, ktorá nie je zriadená na podnikanie, môže venovať iba 1,5% zaplatenej dane, čo aj vyplní v daňovom priznaní. Ak PO darovala túto čiastku, teda 0,5%, môže poukázať 2% z daní, čo taktiež vyplní v daňovom priznaní. PO môže svoje 2% resp. 1,5% poukázať v prospech jednej alebo viacerých organizácií. Minimálna suma na darovanie však musí byť 8,30 Eura na jedného príjemcu. V Časti IV daňového priznania v kolónke č. 4 vyplní počet „obdarovaných“. Ak PO chce obdarovať viac subjektov, uvedie to v Prílohe daňového priznania, kde presne vyplní potrebné údaje. V termíne podania daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2018, pokiaľ nie je schválené daňovým úradom inak) treba podať daňové priznanie na príslušný daňový úrad  (v mieste sídla spoločnosti) a zaplatiť daňovú povinnosť. Pri elektronickom spôsobe podania daňového priznania je dôležité odoslať k nám vytlačené alebo odfotené (screen shot) elektronické potvrdenie o tom, kedy bolo daňové priznanie podané a tiež i stranu v elektronickej forme daňového priznania odfotenú (sceen shot), kde je uvedené komu sú 2 % určené.

Použiť 2 % z dane poukázané od právnických osôb bude možné až po 01.09.2018.

podpora dvepercenta


Prečítané 23100 krát

Zdieľajte: