Bože, Ty si môj Boh, ja Teba hľadám; po Tebe žízni moja duša...“ (Ž 63:2)

Niektorí kresťania vedia len veľmi málo o každodennej oddanosti Bohu. Pred nejakým časom sa ma policajt spýtal, čo je tajomstvom víťazného života. Povedal som mu, že na to neexistuje magický recept. Ak by som to však mal opísať nejakým slovom, bolo by to „odovzdanie sa“. Druhé slovo, ktoré by som spomenul, by bolo „oddanosť“. Nič nemôže nahradiť život v každodennej oddanosti Kristovi. Stíšenie, čas modlitieb, čas, ktorý stráviš nad Slovom, sú úplne nevyhnutné pre šťastný kresťanský život. Nie je možné, aby si bol šťastný, dynamický a silný kresťan bez toho, aby si každý deň kráčal s Kristom. Kristus dnes volá kresťanov k očisteniu, oddanosti, posväteniu a úplnému odovzdaniu sa. To bude rozdiel medzi úspechom a neúspechom tvojho duchovného života. To bude rozdiel medzi vyžadovaním pomoci a pomocou druhým. Spôsobí to zmenu v tvojich zvykoch, v tvojom modlitebnom živote, v čítaní Biblie, v dávaní, v tvojom svedectve a v pôsobení v zbore. Toto je hodina rozhodnutia!   

Modlitlba dňa

Pane, túžim po živote v hlbšej oddanosti. Nech sa Ti úplne zasvätím.

Billy Graham Evangelistic Association

graham


Prečítané 1108 krát

Zdieľajte: