Judsko: Ján Krstiteľ

On musí rásť, a ja sa umenšovať.“ (Jn 3,30)

Ján Krstiteľ nikdy neprestal hovoriť o spravodlivosti. Keď sa kráľ Herodes Antipas zbavil svojej manželky, aby si mohol zobrať ženu svojho brata, vyzýval ho k zodpovednosti. Povedal Herodesovi, že, ak tak urobí, poruší Božie zákony. V Herodesovi rástla nenávisť k Jánovi pre toto napomenutie, ale zároveň sa ho obával, pretože ľudia považovali Jána za proroka. Herodes chcel Jána zabiť, ale neodvážil sa položiť na neho ruku a riskovať tak vzbudenie verejnej nevôle. Avšak pod tlakom svojej novej ženy Herodiady Jána uväznil.

Keď bol Ján vo väzení, poslal poslov k Ježišovi, aby si overil, či je tým Očakávaným, o ktorom prorokoval. Na základe Ježišovho uistenia, že Ním je, Ján vedel, že jeho životná služba je zavŕšená. Mesiáš prišiel. Ján vedel, že čo sa mu teraz deje, má len nepatrný význam. Všetkým, na čom záležalo, bol Ježiš.

Na narodeniny kráľa Herodesa poslala kráľovná Herodiada svoju dcéru, aby pred ním tancovala . Keď Herodes nerozvážne prisahal dať dievčaťu, čokoľvek by si žiadala, a ona prefíkane chcela Jánovu hlavu na mise. Herodes v rozpakoch pred svojimi hosťami nemal odvahu odmietnuť takúto krutú požiadavku, a preto dal Jána sťať.

Mnohí obdivujú a vychvaľujú odvahu mučeníkov, ale oni nežili a nezomierali preto, aby boli obdivovaní. Je možné obdivovať príbehy mučeníkov až do takej miery, že stratíme zo zreteľa zámer ich životov. Tí, ktorí boli zabití pre svoju vieru, zomreli so zámerom osláviť Ježiša a nie ho zatieniť.  Našou reakciou na ich životy by mala byť väčšia úcta k Pánovi a nie úžas pre telo a krv. Tvojím hlavným zmyslom oddanosti nie je to, čo Ti prinesie poctu. Tvoja zbožnosť nie je o tom, že tvoje meno bude zapísané do kresťanskej siene slávy. Tvoja oddanosť musí priniesť slávu Ježišovi samotnému.

Extrémne zamyslenia od organizácie Voice Of Martyrs (Hlas mučeníkov). Príbehy prenasledovaných kresťanov. Použité s povolením VOM.

Extrémne


Prečítané 2590 krát

Zdieľajte: