Starozmluvná paralela s Listom Efezským sa nachádza v Józuovej knihe, ktorá hovorí o tom, ako Boh dal Kanaánsku krajinu Božiemu ľudu. Kanaán nie je obrazom neba, ale obrazom kresťanského života, ktorý žijeme tu a teraz.

Je zaujímavé, že Boh im dal Kanaán, ale záležalo od nich, či si vezmú svoje dedičstvo. Vám som dal každé miesto, na ktoré vkročí vaša noha, ako som povedal Mojžišovi. (Joz 1,3)

Boh im dal krajinu. Napriek tomu ju nevlastnili, kým do nej nevstúpili. Boh im sľúbil krajinu, ale to neznamenalo, že ju dostanú bez boja. Krajina bola plná silných nepriateľov, proti ktorým museli bojovať, aby ju získali. Zdá sa mi, že na toto z času na čas zabúdame...?

S vierou v Božie zasľúbenie mali uprostred svojej nedokonalosti bojovať proti mnohým a silným nepriateľom. Boh im nikdy nepovedal: „Teraz ste už dosť silní.“ Nie, Boží sľub znel: „Dám vám krajinu.“ Podobne aj v Novej zmluve hovorí: „Požehnaný Boh a Otec Pána nášho Ježiša Krista, ktorý nás v nebeských veciach požehnal v Kristovi Ježišovi všetkým duchovným požehnaním.“ (Ef 1,3)

Je smutné, že len málo kresťanov si vzalo za svoje požehnanie, ktoré im Boh už daroval a ktoré im v skutočnosti už patrí. Zároveň chcem povedať, že nemá zmysel hovoriť o prvom, druhom alebo stom požehnaní, pretože tu ide o to jediné Božie požehnanie!

Ide tu o prehĺbenie sa v Božom slove, v Božích verných zasľúbeniach, aby človek objavil, čo sa skutočne skrýva v slovách o tom, že Boh nás požehnal všetkým duchovným požehnaním.

Ide o to, že sa každý deň hlbšie a hlbšie ponárame do Božích zasľúbení, aby sme vierou praktizovali to, čo teoreticky vyznávame. Józuova kniha hovorí, aby sme si vzali dedičstvo a keďže to bude boj na každom mieste, kam vstúpi naša noha, Pavol nás vyzýva, aby sme na seba vzali celú výzbroj Božiu. (Ef 6)

V Kristovi mi patrí všetko! Veď koľkokoľvek je zasľúbení Božích, v Ňom sú všetky; áno; preto v Ňom je aj amen na slávu Bohu skrze nás. (2K 1,20)

Ak povieš, že v Kristovi si nedostal všetko, zapieraš, čo Ježiš získal svojím víťazstvom. V Kristovi som dostal všetko – všetko nebeské duchovné požehnanie v Kristovi!

Zároveň treba povedať, že existujú dva spôsoby, ako sa môžeme zachovať voči požehnaniu, ktoré je Božím darom z milosti. Buď si dedičstvo/požehnanie prisvojíš, alebo nie. Ten, kto sa bojí boja, bojí sa ceny, ktorú treba zaplatiť, nikdy neokúsi radosť z víťazstva. Teraz nehovorím o spáse, ale o živote, ktorý môžeme žiť, lebo Boh z milosti nás spasil a oslobodil.

Starý príbeh z Dánska z obdobia, keď bol hlad a núdza a bolo ťažké prežiť, hovorí o troch bratoch, ktorí počuli o tom, že keď sa človek dostane do Ameriky, môže si zarobiť kopu peňazí. Keďže nebolo možné ušetriť na lístok, bolo to pre nich nedosiahnuteľné. Jeden z bratov však povedal: „Ak budeme tvrdo pracovať a šetriť, možno ušetríme dosť na to, aby jeden z nás vycestoval a keď zarobí dosť, pošle nám peniaze a pôjdeme za ním.“ O niekoľko rokov poslali najstaršieho brata loďou do Ameriky. Vzal si so sebou jedlo a vodou, ale po piatich dňoch už nemal ani jedlo ani vodu. Celý deň zvládol bez jedla, ale večer zaklopal kuchárovi na dvere a opýtal sa: „Nemáš starý chlieb na vyhodenie, ktorý by som mohol dostať?“

„Aha, tak tu si,“ povedal kuchár.

„Poznáš ma?“ spýtal sa prekvapene Dán.

„Nikdy v živote som ťa nevidel, ale myslím si, že to si ty, kto vždycky chýba pri stole s jedlom.“

 „Áno,“ hovorí Dán, „mali sme peniaze sotva na lístok a nemám za čo jesť.“

„Drahý priateľu,“ hovorí kuchár, „či nevieš, že jedlo máš v cene lístka?“

Mnohí kresťania žijú podobne ako tento „chudobný“ Dán. Nevedia, čo všetko lístok zahŕňa. Počuj, čo Ježiš hovorí: „Ja som dvere. Keď cezo mňa vojde niekto, bude spasený; vojde i vyjde a nájde pastvu. Zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal a hubil; a ja som prišiel, aby mali život, a to v hojnej miere!“ (J 10,9-10)

Počujte, čo Pavol hovorí veriacim v Korinte: „My sme však neprijali ducha sveta, ale Ducha, ktorý je z Boha, aby sme vedeli, čo sme z milosti Božej dostali.“ (1K 2, 2)

Venuj svoj čas štúdiu Božích zasľúbení a modli sa, nech Boh tvojmu srdcu zjaví, čo vlastníš v Ježišovom dokonanom, spásonosnom diele. On prišiel, aby si mal život v hojnej miere.

Drahý priateľu, jedlo je v cene lístka. Nech ti Boh zjaví, kým je, aby si prijal to, čo pre teba vo svojej milosti pripravil. Boh je dobrý! Prijmi dnes Jeho dobrotu!


Ukážka z knihy Curt A. Westman - Zamyslenia. Ak vás táto ukážka zaujala a mali by ste záujem o knihu, môžete si ju najvýhodnejšie kúpiť na www.eshop.evs.sk/index.php/zamyslenia

Curt Westman


Prečítané 2462 krát

Zdieľajte: