Patmos: apoštol Ján

„Ja, Ján, váš brat a spoločník v súžení, kráľovstve a vytrvalosti v Ježišovi, bol som pre Božie slovo a svedectvo o Ježišovi na ostrove Patmos.“ Zj 1, 9

Čo urobiť s niekým, kto bol zaživa varený v oleji, ale nezomrel?

Hovorí sa, že rímsky cisár Dominicián prikázal, aby apoštola Jána varili v oleji, ale Ján iba pokračoval v kázaní z hrnca. Inokedy bol zas Ján prinútený vypiť jed, ale ako to je zasľúbené v Evanjeliu podľa Marka 16, 18, neuškodil mu. Preto bol Ján, svojho času vedúci cirkvi v Efeze, vyhnaný v roku 97 po Kristovi na ostrov Patmos.

Ján to všetko prežil, pretože Boh s ním zatiaľ neskončil. „Zjavenie“ ešte len malo prísť.

V jaskyni na ostrove Patmos dostal Ján videnie, ktoré sa stalo knihou Zjavenie Jána – knihou, ktorá pôsobila ako hnacia sila pre hlásanie evanjelia v cirkevnej dobe. Prorokuje udalosti , ktoré sprevádzajú návrat Krista. Ján píše o druhom príchode Krista a víta ho. Aj dnes jeho zápisky podnecujú veriacich, aby očakávali slávny návrat Krista.

Dva roky po Jánovom vyhnaní cisár Dominicián zomrel a Ján sa vrátil do cirkvi v Efeze. Najmladší z učeníkov sa stal najdlhšie žijúcim, keď vo veku osemdesiat rokov zomrel v pokoji v Efeze po viac ako pol storočnej nezlomnej službe Ježišovej cirkvi.

Je nemožné odísť do dôchodku z Božej služby. Ani Ján namohol. V dobe, keď ľudia umierali v priemere omnoho mladší, žil osemdesiat rokov a po celú dobu verne slúžil. Možno zápasíš so svojou vlastnou užitočnosťou v službe Bohu. Možno sa cítiš príliš starý a pristihneš sa, že premýšľaš o tom, že by si Boh mohol použiť miesto teba niekoho mladšieho. Alebo možno si mladý a slobodný a uvažuješ, že by manželský pár mohol byť bližšie tomu, čo má Boh na srdci. Namiesto toho, aby si to vzdal vďaka svojim vlastným ospravedlneniam, Boh chce do Teba vbudovať duchovnú nezlomnosť, ktorá sa nenechá jednoducho odradiť. Začni dnes prosiť Boha, aby Ti odhalil, aké majú byť tvoje ďalšie kroky v Jeho službe.

Extrémne zamyslenia od organizácie Voice Of Martyrs (Hlas mučeníkov). Príbehy prenasledovaných kresťanov. Použité s povolením VOM.

Extrémne


Prečítané 1535 krát

Zdieľajte: