Jericho: Rachab

„Lebo nieto vrchnosti, iba ak od Boha; a tie, čo sú, sú zriadené Bohom.“ Rim 13,1

Keď poslal Józua dvoch vyzvedačov, aby obzreli krajinu a Jericho, schovali sa u neviestky Rachab. Jej dom bol postavený na hradbách Jericha a tieto hradby boli vybudované, aby zabránili nepovolený vstup nevítaným návštevníkom. Keď sa kráľ dopočul, že v meste sú izraelskí vyzvedači, okamžite poslal Rachab správu. Prikázal jej, aby vyviedla vyzvedačov, ktorí vošli do jej domu.

Rachab neposlúchla príkaz svojho kráľa a  vyzvedačov ukryla, dokonca klamala, aby ich ochránila. Neskôr toho večera potajomky prepašovala vyzvedačov z mesta tak, že ich spustila po dlhom povraze z okna pod hradby.

Rachab vedela o Bohu Izraela len veľmi málo, ale bola pripravená pomôcť Jeho ľudu. Neposlúchla svojich pohanských predstaviteľov autority. Dokonca ohrozila svoj vlastný život, ale bola ušetrená.

Podobný prípad pašeráctva sa nachádza v Skutkoch apoštolov  9, 25. Hneď po svojom obrátení strávil Pavel niekoľko dní s učeníkmi v Damašku, kde v synagógach kázal a vyučoval. Židia boli z Pavlovej zmeny takí zmätení, že ho považovali za nebezpečného. Učeníci ho spustili dolu hradbami, keďže mestské brány boli strážené, a tak ušetrili jeho život pred Židmi, ktori sa radili, ako ho zabiť.

Niektorí kresťania veria, že v neslobodných krajinách vyvoláva neposlušnosť vládnym autoritám prenasledovanie. Zaslúžia si čínski kresťania, ktorí sa odmietnu prihlásiť do oficiálne povolenej cirkvi, fyzické trestanie, ktoré podstupujú? Zaslúžia si v islámskych krajinách moslimovia, ktorí konvertujú na kresťanstvo, byť ukameňovaní na smrť? Aj keď niektoré otázky môžu byť vysvetľované odlišne, všetci kresťania sa zhodnú na tom, že nemôžeme dovoliť vláde, aby nás nútila neposlúchať Božie zákony. Samozrejme to neznamená, že kresťania sú oprávnení vykonávať osobnú pomstu proti štátu. Neposlušnosť je oprávnená iba v tedy, keď si musíme voliť medzi vernosťou Kristovi a poslušnosťou vládnym nariadeniam. Na koho strane stojíš v takejto situácii? Študuj Písmo a rozhodni sa.

Extrémne zamyslenia od organizácie Voice Of Martyrs (Hlas mučeníkov). Príbehy prenasledovaných kresťanov. Použité s povolením VOM.

Extrémne zamyslenia


Prečítané 1233 krát

Zdieľajte: