Irán: Kazateľ Roubak

„Protivníkov nech krotko karhá, či by im Boh nedaroval pokánie, aby poznali pravdu.“ (2. Tim 2:25)

Bolo už po polnoci a väzeň bol unavený. Nachádzal sa uprostred 28-dennej samotky v iránskom väzení a modlil sa, aby mu Boh pomohol vydržať. Začul, ako ktosi zaklopal na dvere, ale bol unavený a podráždený.  

„Kazateľ,“ povedal strážnik, „chcem sa s tebou porozprávať o Ježišovi.“

„Choď preč,“ zamrmlal kazateľ. „Nechcem s tebou hovoriť.“

„Ale musíš,“ povedal strážnik. „Si predsa kazateľ.“

Mladý iránsky strážnik mal mnoho otázok. Chcel vedieť, aký je rozdiel medzi kresťanstvom a islamom, medzi Alahovými zaťažujúcimi požiadavkami a milujúcim volaním nebeského Otca.

Dvaja muži spolu hovorili štyri hodiny, a kazateľ mu za ten čas vysvetlil kresťanskú vieru, spasenie od hriechu skrze Ježišovu smrť na kríži, aj to, ako môže prijať Krista do svojho života.

O 4:30 ráno na ďalší deň sa spolu modlili. Strážnik prijal Krista do svojho srdca so slzami stekajúcimi po tvári. A kazateľ, tiež so slzami v očiach, ho uvítal v Božom kráľovstve.

Ako strážnik vstúpil do nového života, kazateľ pocítil zmenu aj vo vlastnom srdci. „Po prvýkrát,“ povedal neskôr „bola všetka moja horkosť preč.“ Jediné, čo cítil, bola láska k väzniteľom a moslimom v jeho domovine. Jeho služba po tejto skúsenosti sa veľmi rozrástla.  

Pri nábytku, ktorý sa dedí z generácie na generáciu sú nedostatky krásy kompenzované nostalgiou. Špeciálna stolička, ktorá patrila tvojim starým rodičom so sebou prináša vzácne spomienky, ktoré zatieňujú škvrny a fľaky či iné znaky opotrebovanosti. Ošúchaná a poškrabaná cédrová skriňa, ktorú kedysi vlastnil vzácny príbuzný je istým druhom pokladu nevyčísliteľnej hodnoty. Rovnako nám Boh môže dať špeciálnu lásku pre nehodných. Môže nám pomôcť vidieť hodnotu v nehodných. Jeho láska môže zatieniť chyby druhých – rovnako ako to robí s tvojimi hriechmi. Vyskúšaj a uvidíš. Pros Boha, aby ti pomohol milovať nesympatických ľudí tým, že ich budeš vidieť Jeho očami.  

Extrémne zamyslenia od organizácie Voice Of Martyrs (Hlas mučeníkov). Príbehy prenasledovaných kresťanov. Použité s povolením VOM.

Extrémne zamyslenia


Prečítané 1211 krát

Zdieľajte: