Irian Jaya: Stanley Albert Dale

Aj večnosť dal im do sŕdc.“ Kaz 3:11

Šípy sa jeden po druhom zabodávali do jeho tela, no Stanley Albert Dale ich jeden po druhom vytiahol a trstené šípy na kolene zlomil. Krv z jeho nespočetných rán stekala do rieky. Kričiaci bojovníci Yali sa báli, že tento biely muž, alebo duong, je nesmrteľný. Yaliovia z inej dediny sa už Dalea predtým pokúsili usmrtiť. Báli sa posolstva, s ktorým prišiel, pretože jeho nasledovníci pálili ich tradičné modly a duchovné miesta vyčlenené na uctievanie. Aj vtedy Dalea zasiahli, no tento duong odkráčal a úplne sa uzdravil.  

Dale prišiel do vrchov v Irian Jaya (dnešná Indonézia) v 60. rokoch minulého storočia s cieľom rozprávať o Kristovej láske. Teraz čelil stovkám kričiacich bojovníkov, a šípy si z tela vyťahoval tak rýchlo, ako sa mu zabodávali do kože. Yaliov varovali, že Duch, ktorý bol v ňom, je veľmi mocný. Napokon Dale spolu s druhým misionárom padli. Pri Daleových nohách bolo na kope viac ako šesťdesiat zlomených šípov. Bojovníci následne rozrezali jeho telo na kúsky zo strachu, že by mohlo opäť povstať.

Yaliovia si mysleli, že toto bude koniec evanjelia v ich údolí, no týmto to len začalo. Prišli iní kresťania a mnohí z tých istých bojovníkov, ktorí strieľali šípy na Daleovo telo, uverili. Duong, ktorý vtedy nechcel umrieť, teraz chváli Ježiša po boku svojich obrátených vrahov.

Napriek tomu, že Yaliovia považovali Daleovo telo za nesmrteľné, v skutočnosti to bola jeho duša, ktorá nemohla umrieť. Misionári, ktorí pokračovali v Daleových šľapajách, pomohli Yaliom porozumieť večnosti. Hovorili im o Bohu.   

Premýšľaj chvíľu nad tým, aké udalosti, ľudia a veci ti zabrali v tomto týždni najviac času. Iste, praktická oblasť života nás núti zaoberať sa vecami, ktoré len ťažko môžeme nazvať večnými: špinavé plienky, zvoniace telefóny, pranie a žehlenie, futbalový tréning. No Daleov príbeh nám pripomína, že máme uprednostňovali veci, ktoré zavážia vo večnosti. Ktorá časť tvojho každodenného života má večný význam? Ak si na ňu nevyhradíš čas ty, kto to spraví?

Extrémne zamyslenia od organizácie Voice Of Martyrs (Hlas mučeníkov). Príbehy prenasledovaných kresťanov. Použité s povolením VOM.

Extrémne zamyslenia


Prečítané 1340 krát

Zdieľajte: