Rumunsko: Kapitán Reck

Tomu však, ktorý môže nad toto všetko učiniť omnoho viac, ako my prosíme alebo rozumieme, a to podľa moci, ktorá pôsobí v nás...“ Ef 3:20

Komunistické stráže bili väzneného pastora celé dni, potom mu dodali silu dobrým jedlom a opäť ho mučili. Mali ho systematicky umlátiť až na smrť, no nemala to byť rýchla smrť. Chceli, aby trpel.

Jedného dňa, keď kapitán Reck bil kazateľa, povedal: „Ja som Boh. Mám moc rozhodnúť o tvojom živote alebo smrti. Ten, ktorý je v nebi, sa nemôže rozhodnúť ponechať ťa pri živote. Odo mňa všetko závisí. To, či budeš žiť, alebo zomrieš, záleží od toho, čo si budem želať ja. Ja som Boh!“

Kazateľ pokojne odpovedal: „Ani neviete, akú hlbokú vec ste práve povedali. Neboli ste stvorení na to, aby ste druhých mučili, aby ste druhých zabíjali. Boli ste stvorení, aby ste sa podobali na Boha a aby ste mali vo svojom srdci Jeho život. Mnohí vám podobní prenasledovatelia, ako napríklad apoštol Pavol, si uvedomili, že páchať zverstvá je podlé. Že by mohli robiť oveľa lepšie veci. Verte mi, kapitán Reck, vaše poslanie je byť podobný Bohu, a nie byť Bohom. Môžete mať Boží charakter, a nie charakter mučiteľa.“

Reck sa tváril, že kresťanove slová nepočuje a pokračoval v trýznení kazateľa za jeho vieru. No nemohol prestať myslieť na svoje poslanie. Napokon, kľačiac na kolenách, prijal Reck do svojho srdca Krista.

Každá húsenica, ak sa správne vyvíja, je v skutočnosti motýľom. Ak nie, môže žiť aj naďalej. No nie ako niečo, čím sa mala stať. Aj naše skutočné poslanie ľudí je vstúpiť do osobného vzťahu s Ježišom Kristom a vybudovať si charakter podobný Bohu. Aj bez Krista môžeme byť veľmi úspešní a naše meno môže niesť mnohé uznanie. Môžeme dosiahnuť obdivuhodné veci – byť úspešným podnikateľom, milujúcou matkou, oddaným otcom. No ak minieme naše pravé poslanie, tak sa nikdy nestaneme človekom, ktorým sme boli stvorení, aby sme boli. Húsenica je zaujímavá. No v kráse a schopnostiach ju motýľ niekoľkonásobne prekonáva. Prežívaš život svetského úspechu, no minul si svoje skutočné poslanie?

Extrémne zamyslenia od organizácie Voice Of Martyrs (Hlas mučeníkov). Príbehy prenasledovaných kresťanov. Použité s povolením VOM.

Extrémne zamyslenia


Prečítané 1216 krát

Zdieľajte: