„Poďte sa pozrieť na človeka, ktorý mi povedal všetko, čo som robila;  či to nie je Kristus?“ (Jn 4:29)

V jednoduchosti zmeneného života je veľká sila. Len čo sa Ježiš dorozprával so ženou pri studni v Samárii, žena odišla do mesta a začala o Ňom hovoriť ostatným. Biblia nám vraví: „žena teda nechala tam nádobu, odišla do mesta a hovorila ľuďom: Poďte sa pozrieť na človeka, ktorý mi povedal všetko, čo som robila; či to nie je Kristus?“ (Jn 4:28-29)

Jej svedectvo bolo také silné, že ľudia napokon uverili. Biblická pasáž pokračuje slovami: „A mnohí Samaritáni z tohto mesta uverili v Neho pre slovo ženy, ktorá svedčila: Všetko mi povedal, čo som robila“ (v. 39). To je sila zmeneného života.

Keď židovskí vodcovia vypočúvali muža, ktorého Ježiš uzdravil, odpovedal im: „... jedno viem,  že som bol slepý a teraz vidím.“  (Jn 9:25)

Je nesmierne dôležité popísať situáciu pred a potom, čo pre teba Boh niečo urobil. Možno by si ľudia vôbec nevedeli predstaviť, že si bol taký, aký si bol, alebo že si zvykol robiť určité veci preto, lebo Ježiš Kristus ťa tak zmenil. Keď však ľuďom rozprávaš svoj príbeh, môže sa ich jedinečným spôsobom dotknúť.

Je zaujímavé, ako často apoštol Pavol, ktorý bol brilantný rečník, vynikajúci komunikátor a úžasná kapacita, používal na prehovorenie k ľuďom svoje svedectvo. Keď rozprával pred rímskym správcom v 24. kapitole Skutkov apoštolov, začal svojím príbehom viery. Následne prešiel k neodmysliteľnému jadru posolstva evanjelia.

Tvoje svedectvo, tvoj príbeh je cesta, ako začať stavať most. Most, ktorý bude viesť k väčšiemu príbehu. Príbehu Ježiša

https://www.harvest.org

Laurie


Prečítané 1481 krát

Zdieľajte: