„Lebo zaznie trúba a mŕtvi budú vzkriesení neporušiteľní a my sa premeníme.“ (1Kor 15:52)

Biblia hovorí, že istá generácia ľudí nezažije smrť. Namiesto toho budú vzatí z povrchu zeme. Celú túto udalosť väčšinou nazývame „vytrhnutie cirkvi“. Práve na to Ježiš poukazoval, keď povedal: „Vtedy dvaja budú na poli, jeden bude vzatý, druhý ostane; dve budú mlieť na mlyne, jedna bude vzatá, druhá ostane.“ (Mt 24:40-41)

V jednom momente sa milióny veriacich z celého sveta ocitnú v Božej prítomnosti. Hovoria o tejto udalosti aj ďalšie časti Písma? Samozrejme! Napríklad Pavol o tom píše v 1. liste Korintským: „Ajhľa, poviem vám tajomstvo: všetci neumrieme, ale všetci sa premeníme, razom, ihneď, len čo zaznie hlas poslednej trúby. Lebo zaznie trúba a mŕtvi budú vzkriesení neporušiteľní a my sa premeníme. Veď porušiteľné telo musí obliecť neporušiteľnosť a smrteľné musí obliecť nesmrteľnosť.“ (1Kor 15:51-53)

V Evanjeliu podľa Jána zas Ježiš hovorí: „V dome môjho Otca je mnoho príbytkov; keby nebolo tak, či by som vám bol povedal: Idem vám pripraviť miesto, a keď odídem a pripravím vám miesto, zase prídem a poberiem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja?“ (Jn 14:2-3)

Ježiš nás príjme a poberie nás k sebe. Vráti sa na túto zem a vezme svoj ľud do svojej prítomnosti.

Kristus príde pre svoju cirkev. Čaká, kým poslední ľudia prídu do Jeho kráľovstva, a keď nastane ten správny čas, vráti sa späť na zem.

https://www.harvest.org

Laurie


Prečítané 1401 krát

Zdieľajte: