„Lebo slovo Božie je živé a mocné a je ostrejšie než ktorýkoľvek dvojsečný meč...“ (Žid 4:12)

Skôr či neskôr sa dostaneme do pokušenia. No ak poznáme Božie slovo, môžeme odvrátiť úder a zaútočiť.

Napríklad zhrešíš, príde diabol a bude ti vravieť : „Zlyhal si! Už pre teba niet odpustenia!“

Ty však vytiahneš z puzdra svoj meč a povieš: „V Jánovi 1:9 sa píše: ,Ak vyznávame svoje hriechy, On je verný a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od všetkej neprávosti.‘“ Zásah! 1 : 0!

Diabol však odpovie: „Mýliš sa, Boh ťa už aj tak odsúdil.“

A ty opäť zaútočíš svojím mečom: „To nie je pravda, pretože Rimanom 8:1 hovorí: ,Nieto teda teraz už odsúdenia tých, čo sú v Kristovi Ježišovi a nechodia podľa toho, ale podľa ducha.‘“

Diabol bude pokračovať: „No počkaj, veď aj tak čoskoro zase zhrešíš. Zničím ťa a vezmem si ťa so sebou!“

No ty môžeš povedať: „Nie, opäť si na omyle. V Jánovi 10:28 Ježiš povedal: ,Ja im dávam večný život, a nezahynú naveky, a nikto mi ich nevytrhne z ruky.‘“ A udelíš mu ďalší úder svojím mečom.

Práve preto je dôležité pamätať si časti Písma. Len tak si totiž ostríme náš meč.

https://www.harvest.org

Laurie


Prečítané 1421 krát

Zdieľajte: