„Lebo hovorím vám: Ak vaša spravodlivosť nebude dokonalejšia ako zákonníkov a farizejov, nikdy nevojdete do kráľovstva nebeského.“ Mt 5:20

Tu vidíš, ako Kristus vedie svoj útok: Nehovorí všeobecne proti nejakým prostým ľuďom, ale proti tým najlepším medzi všetkými, ktorí prestavovali elitu, zdravé jadro a žiarili oproti ostatným ako slnko – neexistovalo chvályhodnejšie postavenie v živote ani úctyhodnejší titul medzi ľuďmi ako farizej alebo zákonník. A tí, ktorí chceli uviesť meno svätého človeka, museli menovať farizeja, presne tak ako sme my zvykli uviesť kartuziánskeho mnícha alebo pustovníka. Nepochybne mali tento zvyk aj Kristovi učeníci, verili, že sa nedá nájsť väčšia svätosť než svätosť farizejov a zákonníkov. Učeníkom by nikdy ani nenapadlo, že by Kristus mohol kritizovať týchto ľudí. A predsa ich Kristus rýchlo uvádza po mene, čím nekritizuje len niektorých medzi nimi, ale celú skupinu. A nekarhá len niektoré zlé veci alebo hriechy, ktoré mohli spáchať, ale napadol až natoľko ich spravodlivosť a svätý život, že im odopiera nebeské kráľovstvo a rázne ich odsudzuje do pekelného ohňa. Je to, akoby dnes povedal: „Všetci kňazi, mnísi a všetko, čo sa zbožne nazýva, bez výnimky, sú večne odsúdení do pekla s celým ich životom, aj tým najlepším.“ Kto dokáže počúvať a zniesť takú kázeň? To je prvá vec, ktorú má Kristus na mysli: Sú počestní a vedú úctyhodný život, ale Kristus takúto spravodlivosť úplne odmieta a, ak nie je lepšia ako ich, je už odsúdená; a všetko, čo ňou človek môže dosiahnuť, je stratené. Po druhé si všimni, že Kristus hovorí o tých, ktorí by chceli vojsť do neba a vážne premýšľajú o inom živote, ktorý väčšina ľudí vôbec neberie vážne. Veľká väčšina ľudí sa nepýta ani na Boha, ani na Božie slovo. Všetko, čo im povieš o evanjeliu, kážeš zbytočne. No Kristus hovorí k tým, ktorí rozmýšľajú o nebi, nech vedia, že taká spravodlivosť nie je správna a musí sa presoliť a pokarhať, lebo takou spravodlivosťou podvádzajú seba samých aj iných a odvádza ich zo správnej cesty do pekla. Kristus tiež, ako čoskoro ukáže, osvecuje svojím svetlom pravú dobrotu, ktorú vyžaduje zákon.

St. Louis ed., 7:427-428.

Luther


Prečítané 1511 krát

Zdieľajte: