Ó, všetci smädní, poďte k vode! Poďte i vy, ktorí nemáte peniaze! Kupujte obilie, jedzte; poďte, kupujte bez peňazí, bez platenia víno a mlieko! Prečo dávate peniaz za to, čo nie je chlebom, a svoj zárobok za to, čo nesýti? Čujte ma pozorne a jedzte dobré a v hojnosti sa bude kochať vaša duša! Nachýľte uši a poďte ku mne, poslúchajte a budete žiť. (Iz 55,1-3)

Všimni si, aké obrazy vo svojom pozvaní Pán používa. Voda, víno, mlieko a chlieb. Základné životné potreby tu ilustrujú potreby duše. Toto pozvanie je úplne iné než pozvania iných náboženstiev, ktoré stavajú na tom, čo dokáže človek zaplatiť. Evanjelium nestojí na tom, čo človek dokáže spraviť, ale na tom, čo zadarmo prijme.

Je to zaujímavý obchod, ktorý otvára dvere ľuďom, ktorí nemajú peniaze. „Vietor“ zo sveta večnosti, ktorý opäť vanie nad hriešnou a smrteľnou zemou a ponúka svoju čerstvú, živú vodu smädným dušiam.

Nachýľte uši,“ volá Boh. Znamená to: zastavte sa. Premýšľajte nad ponukou. Ponuka tebe, keď sa nedarí. Tebe, keď nie si dostatočný pred Bohom. Keď nemáš čím platiť...

Pozvanie nepatrí len vybraným ľuďom, ale každému. Každému, kto je smädný, kto je v núdzi. Každému, kto potrebuje odpustenie, milosť, radosť a pokoj s Bohom.

Zároveň je treba povedať, že kým sa táto ponuka týka všetkých smädných, týka sa naozaj len tých, ktorí smädní sú. Ježiš v reči na vrchu hovorí: „Blahoslavení, ktorí lačnia a žíznia po spravodlivosti, lebo oni nasýtení budú.“ (Mt 5,6)

Ponuka v Izaiášovi 55 patrí všetkým ľuďom bez ohľadu na národnosť, farbu pleti, obdarovanie, finančnú situáciu alebo zdravie. A predsa patrí len tým, ktorí sú smädní.

Počas slávnosti stánkov, ktoré pozostávali zo siedmych slávnostných dní, vodu z prameňa Siloe vylievali na oltár a zhromaždení spievali: „S radosťou budete čerpať vodu z prameňov spásy.“ (Iz 12,3)

V súvislosti s týmito slávnosťami a s týmto zvykom vylievať vodu na oltár, stojí Ježiš v posledný deň slávností medzi ľuďmi a hovorí: „Ak niekto žízni, nech príde ku mne a napije sa.“ (J 7,37) Je len jedna podmienka, že si smädný. Znamená to, že máš potrebu. Uvedomuješ si tú potrebu? Alebo už ani nepoznáš tie najhlbšie potreby svojej duše?

Ó, všetci smädní, poďte…

Ak hovoríš: „Nezaujíma ma to, nepotrebujem žiadne odpustenie, nepotrebujem Boha, nepotrebujem pomoc, pretože som našiel zmysel života a je mi dobre v tom, čo nachádzam vo svete,“ tak Ježišovo pozvanie pre teba nič neznamená.

Ak si ale smädný alebo niečo viac, čo sa nedá za peniaze kúpiť, tak je to pre teba úžasná možnosť. Prijmi odpustenie, radosť, pokoj a večný život.

Nejde tu o radosť, ktorá zakladá na vonkajších okolnostiach, ale o radosť, ktorú dáva Svätý Duch a ktorá ti patrí bez ohľadu na to, čo sa v živote deje.

... poďte, kupujte bez peňazí...

Ty, kto nemáš čím zaplatiť, máš len svoj hriech, pády a falošné nádeje, poď. Kupuj bez peňazí...


Ukážka z knihy Curt A. Westman - Zamyslenia II. Ak vás táto ukážka zaujala a mali by ste záujem o knihu, môžete si ju najvýhodnejšie kúpiť na www.eshop.evs.sk/index.php/zamyslenia-ii

Curt Westman


Prečítané 1959 krát

Zdieľajte: