„... a kto sa poníži, bude povýšený.“ (Mt 23:12)

Či už si vezmeme príbehy z Biblie alebo celkovo zo života, takmer vždy sa v nich pýcha spája so zlyhaním, nie s úspechom. Často počúvame o komplexe menejcennosti, ale takmer nikdy sa nehovorí o povýšeneckom komplexe pýchy. Práve pýcha spôsobila pád Lucifera, ktorý sa stal Satanom, diablom. Pýcha doviedla Saula k potupnej a predčasnej smrti. Kvôli pýche Peter zaprel svojho Pána.

Najväčší skutok pokory v celej histórii sveta sa udial práve vtedy, keď Ježiš zostúpil na zem, aby zomrel na kríži na Kalvárii. Skôr než sa ktokoľvek z ľudí dostane do neba, musí sa skloniť pri kríži a priznať, že on sám je hriešnik, že porušil desať Božích prikázaní a že potrebuje od Boha milosť v Kristovi. Nik nemôže prísť k Spasiteľovi s pyšným srdcom.

Modlitba dňa

Pane Ježišu, na kríži si pre mňa trpel hroznou bolesťou a veľmi Ťa potupili. Pokorne Ťa prosím, aby si mi odpustil moju pýchu a všetky hriechy, ktoré Ťa pribili na kríž.

Billy Graham Evangelistic Association

graham


Prečítané 2276 krát

Zdieľajte: