„Hoci figovník nekvitne, ovocia niet na viničoch a sklame úroda olív, polia nedodajú potravu, ulúpené sú ovce z košiara a dobytka nieto v stajniach. Ja radovať sa v Hospodinovi budem a jasať v Bohu mojej spásy.“ (Ab 3:17-18)

Hovorí sa, že starosti sú počiatočné úroky, ktoré platíme za problémy, ktoré zriedka prídu.  Samozrejme, že sa snažíme starosti ospravedlniť. „Je v poriadku, že si robím starosti, pretože som v ťažkej situácii.“ Istým spôsobom sme všetci v ťažkej situácii – niektorí viac než iní. Možno však len všetci potrebujeme brať veci s väčším nadhľadom. Možno si pomyslíš: „Tebe sa to ľahko hovorí.“

Chcem, aby si sa zamyslel nad nasledovnými slovami apoštola Pavla, ktorý ich písal za nepriaznivých podmienok. Pavol sa nachádzal vo väzení. Mohol byť oslobodený alebo popravený. Nevedel, aká budúcnosť ho čaká. Napriek tomu nám však zanechal jedny z najinšpiratívnejších slov, ktoré nachádzame na stránkach Biblie: „Radujte sa v Pánovi vždycky. Opakujem, radujte sa! Vaša dobrotivosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán blízko. O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách“ (F 4:4-6).

Milujem tieto verše. Pavol nesedel v akjesi veži zo slonoviny a nevymýšľal teórie použiteľné v praxi. Neprechádzal sa ani po pláži Stredozemného mora, na ktorej by jedol falafel a popíjal ľadový čaj. Bol uväznený, no napriek tomu dokázal vyhlásiť: „Radujte sa v Pánovi vždy. Opakujem, radujte sa!“

Mimochodom, je to príkaz od samotného Boha. Inak povedané, neradovať sa v Pánovi je neposlušnosť voči Bohu. Každý sa vie radovať, keď sa mu darí. Keď však čelíme ťažkostiam, chorobe, núdzi alebo smrti a aj vtedy sa radujeme, počúvame Boha.

Boh je na Svojom tróne. Miluje ťa a dáva na teba pozor. Preto sa raduj v Pánovi.

https://www.harvest.org

Laurie


Prečítané 1684 krát

Zdieľajte: