„Počuli ste, že bolo povedané: Nescudzoložíš! Ale ja vám hovorím: Každý, kto žiadostivo pozerá na ženu, už scudzoložil s ňou v srdci. Ak ťa teda pravé oko zvádza na hriech, vylúp ho a zahoď; lebo ti je užitočnejšie, aby zhynul jeden tvoj úd, než aby celé tvoje telo bolo uvrhnuté do pekla. A ak ťa pravá ruka zvádza na hriech, odtni ju a zahoď; lebo ti je užitočnejšie, aby zahynul jeden tvoj úd, než aby celé tvoje telo prišlo do pekla.“ Mt 5:27-30

Povieš si: Ak je pravda, že sa dá scudzoložiť pohľadom na ženu, čo máme robiť? Veď muži a ženy musia žiť pospolu a dennodenne prichádzať do kontaktu. Máme ujsť zo sveta, alebo si odťať uši, oči a srdce? Odpoveď: Kristus nezakazuje spolu žiť, jesť, piť, alebo sa spolu smiať a baviť. To je všetko nevinné, kým súčasťou toho nie je: „túžiť po nej.“ Kým to nezahŕňa žiadostivosť, môžeš dobre žiť medzi ľuďmi bez hriechu a prichádzať do styku s každým... Kristus nezakazuje pohľad na iného človeka; lebo hovorí k tým, ktorí musia žiť vo svete medzi ľuďmi... Naopak, chce, aby si poznal rozdiel medzi pohľadom a túžbou... Aj toto je najväčšia príčina cudzoložstva, ktorá sa vždy musí objaviť: Ľudia nechápu Božie slovo o svojom manželovi/manželke ako o človeku, ktorého im Boh daroval a požehnal, ale stále sa rozhliadajú, kde by našli iného partnera... Skutočným umením a najlepšou obranou voči tomuto by preto bolo, keby sa každý naučil vnímať svojho manželského partnera správne podľa Božieho slova, podľa ktorého vo svojom mužovi alebo žene môžeš nájsť ten najvzácnejší poklad a najkrajší šperk, v ktorom môžeš zazrieť svoj odraz. Potom by každý miloval svojho partnera a vážil si ho ako Boží dar a klenot... Boh sám mi dal túto ženu ako dar a vložil mi ju do náručia. A ja viem, že sa teší On aj všetci anjeli, keď zostávam v láske verne pri nej. Prečo by som mal pohrdnúť takým vzácnym Božím darom a ľpieť na inej žene, v ktorej nenájdem tento poklad a šperk? ... Ale pretože ľudia nechápu alebo si nevážia toto Božie slovo, ľahko sa stáva, že jednému z partnerov sa ten druhý zunuje, cíti k nemu nevraživosť, zaľúbi sa do niekoho iného a nedokáže odolať žiadosti a túžbe. Lebo nepozná umenie správne prijímať svoju manželku podľa nádhery a ozdoby, ktorou ju pre neho Boh zaodel. Nedovidí ďalej, ako vidia jeho oči, keď si myslí, že jeho žena je tuctová alebo slabá, kým iná žena je krajšia a lepšia. Teraz už rozumiete, kedy je pohľad hriech a kedy nie, teda vtedy, keď sa pozeráš na inú ženu tak, ako by si sa mal pozerať na svoju ženu. No pritom to necháp tak úzko, že by mal byť niekto odsúdený len preto, že je v pokušení a cíti, že sa v ňom zmieta takáto žiadosť a túžba. Často hovorievam, že nie je možné žiť ako telo a krv bez náchylnosti k hriechu, a týka sa to nielen tohto prikázania, ale všetkých prikázaní. Preto učitelia uvádzajú rozdiel, s ktorým aj ja súhlasím: Púha myšlienka, bez privolenia, nie je smrteľný hriech... Jeden z dávnych otcov to povedal takto: Nemôžem zabrániť vtákom, aby mi lietali nad hlavou, ale môžem im zabrániť, aby si postavili hniezdo v mojich vlasoch alebo ma ďobali do nosa.

St. Louis ed., 7:440-446

Luther


Prečítané 2301 krát

Zdieľajte: