„Počuli ste, že bolo povedané: Nescudzoložíš! Ale ja vám hovorím: Každý, kto žiadostivo pozerá na ženu, už scudzoložil s ňou v srdci. Ak ťa teda pravé oko zvádza na hriech, vylúp ho a zahoď; lebo ti je užitočnejšie, aby zhynul jeden tvoj úd, než aby celé tvoje telo bolo uvrhnuté do pekla. A ak ťa pravá ruka zvádza na hriech, odtni ju a zahoď; lebo ti je užitočnejšie, aby zahynul jeden tvoj úd, než aby celé tvoje telo prišlo do pekla.“ Mt 5:27-30

O čo Kristovi ide, keď tak prísne vyžaduje, aby sme si vylúpili oko a odťali ruku, keď nás zvádza? Máme sa zmrzačiť a byť chromí a slepí? Ak by to tak bolo, museli by sme sa zabiť a stať sa svojimi vrahmi. Lebo ak by sme mali zahodiť všetko, čo nás zvádza, nakoniec by sme si museli vytrhnúť aj srdce. Ale bolo by to niečo iné ako zničenie celej prírody a Božieho stvorenia? Odpoveď: Tu jasne vidíš, že v celej tejto kapitole Kristus nehovorí o svetskom poriadku a bytí, a že všetky takéto verše, ktoré tu a tam nájdeš v evanjeliu – napr. zaprieť sám seba, mať v nenávisti vlastnú dušu, zanechať všetko –, sa vôbec netýkajú poriadku tohto sveta alebo panovníka. Nemajú byť chápané ako ustanovenia v svetskej zbierke zákonov, ako hovoria právnici o vypichnutí oka, odťatí ruky a podobných. Ako inak by mohol tento život a poriadok jestvovať? Naopak, Kristus tým mieri iba na duchovný život a bytie, v ktorom nezahadzuješ oči a ruky fyzicky a viditeľne, ale robíš tak v srdci pred Bohom, a v ktorom podobne zapieraš sám seba a všetko zanechávaš. Lebo Kristus neučí, ako používať telesnú silu alebo ako spravovať telo a majetok, ale ako spravovať srdce a vedomie pred Bohom. Preto nesmieš vťahovať Jeho slová do právneho zákona alebo svetskej správy. Podobne, v Mt 19:12 hovorí o eunuchoch a predkladá tri druhy eunuchov. Prvý a druhý typ – tí, ktorí sa takí narodili, a tí, ktorých takými urobili ľudia – sú tí, ktorých svetskí právnici nazývajú eunuchmi. Ale tretí typ, tí, ktorí sa sami takými urobili kvôli nebeskému kráľovstvu, to je iný druh eunuchov. Nie sú eunuchmi viditeľne a telesne, ale sú eunuchmi v srdci alebo duchovne. Nie sú eunuchmi na spôsob sveta, ale kvôli nebeskému kráľovstvu. Lebo Kristus nemá nič spoločné s tým, čo je svetské. Preto si máme duchovne vytrhnúť oči, ruky a srdce – a zbaviť sa všetkého, inak nás to zvedie, pokiaľ žijeme v tomto svete, kde sa nemôžeme zaobísť bez týchto častí tela. Preto význam týchto veršov je: Keď si všimneš, že sa pozeráš na ženu so zlou žiadosťou, vytrhni si toto oko alebo zrak ako niečo, čo je proti Božiemu prikázaniu, nie zo svojho tela, ale zo svojho srdca, kde má svoj pôvod zmyselná túžba a žiadosť; potom si si ich správne vylúpil. Lebo keď zo srdca zmizne zlá žiadosť, ani oko nebude hrešiť a zvádzať ťa. Potom sa pozrieš na ženu tými istými telesnými očami bez žiadostivosti; a pre teba to bude, akoby si ju nevidel. Lebo ten druh oka, o ktorom Kristus hovoril, už viac nejestvuje – oko žiadostivosti alebo zmyselnej túžby –, hoci telesné oči sú v poriadku. Súhrnom: Kristus tu hovorí o takom odtínaní a vylupovaní, ktoré nespôsobuje ruka alebo kat, ale Božie slovo v srdci.

St. Louis ed., 7:446-448.

Luther


Prečítané 2124 krát

Zdieľajte: